Opslag en tijdelijke verkeersmaatregelen

Gaat u bouwen, verbouwen of renoveren? En moet u daarvoor bijvoorbeeld een container op de openbare weg plaatsen? Meld dit dan bij de gemeente. Gaat u werken in de openbare grond of breekt u een weg op? Dan meldt u dit ook. De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor het verkeer.
Meld werkzaamheden of opslag ten minste 28 dagen van tevoren.

Wat zijn de voorwaarden?

  • U meldt de werkzaamheden of opslag tenminste 28 dagen van te voren.
  • U begint pas met de werkzaamheden als u bericht van de gemeente heeft gehad dat uw melding geaccepteerd is.
  • Opslag in de openbare ruimte kan alleen als opslag op eigen terrein niet mogelijk is. 
  • U kunt een melding doen van een tijdelijke verkeersmaatregel voor maximaal 4 maanden.
  • Voert u opslag, tijdelijke verkeersmaatregelen en opbreken tegelijk uit? Dan is één melding genoeg.
  • Staat een container op eigen terrein of op een parkeerplaats? En staat deze er niet langer dan 4 weken? Dan hoeft u dit niet te melden.
  • Op de opslagcontainer moet de naam en het telefoonnummer van de eigenaar of gebruiker staan. In de opslagcontainer mag geen huishoudelijk afval. Ook mogen er geen gevaarlijke of licht-ontvlambare stoffen en kadavers in. U moet markeringen gebruiken op de container. Deze moeten voldoen aan de richtlijnen 'Markering onverlichte obstakels' van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW).

Welke documenten heb ik nodig om mijn plannen te kunnen melden?

  • Een situatieschets van de locatie waar u de weg gaat opbreken of de opslag gaat plaatsvinden (schaal 1:1000).

Als de werkzaamheden gevolgen hebben voor het verkeer:

  • Een plan met welke borden u waar gaat plaatsen. 
  • Een omleidingsroute.

Hoe meld ik mijn plannen bij de gemeente?

Dit doet u via het online meldingsformulier.

Wat kost het melden van opslag en verkeersmaatregelen op openbare grond?

Melden kost u niets.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem bij vragen contact op met Team Vergunningen via 0900 1852 of info@haarlemmermeer.nl.