Ontheffing evenement met hard geluid

Organiseert u 1 keer een feest of live optreden bij een vereniging of in een café, zaal of restaurant? En is daar harde muziek of hard geluid bij? Dan vraagt u hiervoor een ontheffing aan bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst behandelt deze meldingen namens gemeente Haarlemmermeer.
Gaat het om een evenement in de buitenlucht? Bijvoorbeeld op een plein, in een park of op een evenemententerrein? Dan vraagt u een evenementenvergunning aan.

Welke voorwaarden gelden voor een feest of live optreden?

U vraagt een ontheffing aan voor een feest, concert of optreden in de volgende gevallen:

  • Het gaat om een eenmalig feest of live optreden bij een (sport)vereniging of een bedrijf.
  • Het feest valt niet onder de normale activiteiten van het bedrijf.
  • Het kan zijn dat de geluidsvoorschriften worden overtreden.
  • U wilt de veldverlichting voor sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan.

U kunt maximaal 12 keer per jaar toestemming krijgen voor het overschrijden van de geluidsnormen. Wilt u de veldverlichting bij sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan? Dan doet u ook een melding.

Hoe vraag ik een ontheffing aan?

Dit doet u via een formulier op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon. Dit formulier heet 'Aanvragen ontheffing geluidsvoorschriften'. U doet de melding minstens 4 weken voordat het evenement plaatsvindt.

Waar kan ik terecht met vragen?