Zonnepark de Groene Hoek op bedrijventerrein De Hoek tussen de Weg om de noord en Rijnlanderweg

Gemeente wil maximaal 300 hectare zonneakkers tot 2030

16 september 2021
Nieuwe energie

In Haarlemmermeer is het gebied rondom Schiphol aangewezen als het Zonnecarré. Het gebied is 1000 hectare groot. Hierbinnen ontwikkelen initiatiefnemers plannen om zonneakkers te plaatsen. De zonneakkers dragen lokaal bij aan het opwekken van veel duurzame energie.  

Er is volop interesse van initiatiefnemers om een zonneakker in Haarlemmermeer te ontwikkelen. Op dit moment zijn er zowel verschillende initiatieven bekend die mogelijk goed zijn voor 300 hectare aan zonneakkers. De gemeente vindt het belangrijk dat bij het doorlopen van de aanvragen kwaliteit en een zorgvuldige afstemming met de omgeving voorop staat.  Opbrengsten van de zonneakkers  zijn voor de lokale omgeving. Dit traject moet goed gebeuren en kost dus tijd. Tegelijkertijd wil de gemeente de initiatieven in het Zonnecarré zo goed mogelijk laten landen. Daarom komen er tot 2030 niet meer dan 300 hectare zonneakkers en zijn de voorwaarden en verdeling van de beschikbare ruimte vastgelegd in een stappenplan. Dit wordt door iedere initiatiefnemer doorlopen voordat er een vergunning wordt verleend. De gemeente wil hiermee ook onduidelijkheid wegnemen voor initiatiefnemers.

Meer informatie is te vinden op pagina 'Informatie voor initiatiefnemers' op website Nieuwe Energie.