Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Buurt voor buurt aan de slag

Op sommige plekken in Haarlemmermeer wordt al bekeken hoe er aardgasvrij verwarmd kan worden. Soms is dit op initiatief van de gemeente of bedrijven, soms vanuit inwoners zelf.

Initiatieven, definitieve plannen en afspraken over het stoppen van het leveren van aardgas worden vastgelegd in een wijkplan. Deze wijkplannen maakt de gemeente samen met inwoners, ondernemers en partners uit de wijk. Alle gebouweigenaren kunnen zelf kiezen van welke duurzame warmtebron ze gebruik willen maken. Het verschilt per wijk wat de meest haalbare en betaalbare manier is om over te stappen naar aardgasvrij verwarmen. Op de interactieve kaart ziet u wat het beste bij uw wijk past. Tot 2030 wil de gemeente in ieder geval in 5 wijken starten met een wijkplan, namelijk:

 Staat uw wijk hier niet bij? Ook dan kunt u al aan de slag. 

Wilt u zelf aan de slag?

Natuurlijk kunt u al aan de slag met maatregelen voor een duurzaam huis. Bekijk bijvoorbeeld onze tipsexterne-link-icoon. Maar misschien heeft u wel een goed idee voor uw buurt om van het aardgas af te gaan? U kunt hiervoor, samen met uw buurt, initiatief nemen. Er is hierover een een document (beleidskader) opgesteld. Daarin staan kaders waaraan alle ideeën moeten voldoen. Bekijk het beleidskader 'Omarmen initiatieven in de Warmtetransitieexterne-link-icoon' via de website van de gemeenteraad. Ook kunt u misschien gebruikmaken van de subsidie voor een idee in de energietransitie

Wilt u starten met uw idee? Of weet u nog niet precies wat u wilt doen, maar wilt u wel aan de slag? Wij gaan hierover graag met u in gesprek! Stuur een e-mail aan energie@haarlemmermeer.nl. Samen doorlopen we dan de stappen die nodig zijn om van idee naar initiatief te komen. Hieronder ziet u in een oogopslag welke stappen dat zijn.