Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Nieuwsbrief Welgelegen september 2023

Op 12 september stuurde de gemeente een nieuwsbrief via de post naar bewoners van de wijk Welgelegen. Op deze pagina kunt u de nieuwsbrief teruglezen. Tijdens bewonersbijeenkomsten en in eerdere brieven, hebben we afgesproken dat we u op de hoogte houden over het project. In deze nieuwsbrief leest u de laatste informatie.

Het project heeft een nieuwe naam: Wijkvernieuwing Welgelegen

De gemeente gaat het begrip ’wijkvernieuwing’ in de toekomst steeds meer gebruiken. We willen namelijk een meer ‘buurtgerichte aanpak’ van projecten. Dit betekent grotere projecten waarbij alles in een bepaalde buurt of wijk wordt aangepakt. Zo kunnen we verschillende werkzaamheden met elkaar combineren. Denk bijvoorbeeld ook aan de energietransitie en het klimaatbestendig maken (de omgeving aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is) van een buurt of wijk. Vanwege de grootte van het project en de gecombineerde aanpak, is het project in uw wijk het 1e project waar we het begrip ‘wijkvernieuwing’ gebruiken. Daarom noemen we dit project vanaf nu ‘wijkvernieuwing Welgelegen’.

Goed nieuws: kredietaanvraag goedgekeurd door gemeenteraad

In onze brief van 23 mei stond dat we geld gingen aanvragen voor dit project. Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de aanvullende kredietaanvraag van € 11.145.000,-- voor dit project. Er is nu genoeg geld gereserveerd. We kunnen het project verder voorbereiden en uitvoeren volgens het voorlopig ontwerp dat we op 31 januari 2023 aan u hebben laten zien. Wilt u het voorlopige ontwerp (opnieuw) bekijken? Ga dan naar de webpagina van Welgelegen. Wilt u de raadsvergadering of raadsessie of terugkijken of de besluitenlijst lezen? Dat kan op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Openbare oplaadpalen in onze gemeente

Op 22 juni, een week voor stemming over de kredietaanvraag, vergaderde een deel van de gemeenteraad over Welgelegen. Daarin werden door de raadsleden opvallend veel vragen gesteld over het plaatsen van extra openbare oplaadpalen voor elektrische voertuigen in de wijk. De gemeente is al bezig met het laten plaatsen van openbare oplaadpalen in de hele gemeente. Daarom is dit geen onderdeel van wijkvernieuwing Welgelegen. Wilt u meer weten over de openbare oplaadpalen? Kijk dan op de website van de gemeenteexterne-link-icoon.

Boekenlegger Warande, wel of geen kunstwerk

Na reacties van bewoners en de klankbordgroep op het voorlopig ontwerp, hebben we onderzoek gedaan naar de ‘boekenlegger’ bij Warande. Deze wordt zo genoemd omdat de verhoogde bestrating met de betonnen bollen op het pleintje van bovenaf lijkt op een boekenlegger. Enkele bewoners gaan er vanuit dat dit een kunstwerk is. Een kunstwerk kunnen we niet zo maar weghalen. Dat moeten we eerst bespreken met de kunstenaar of zijn/haar erfgenamen. Daarom hebben we onderzoek gedaan. Deze boekenlegger is eind jaren ‘90 aangelegd tijdens het opknappen van een aantal straten. Uit onze archieven blijkt niet dat hier een kunstenaar bij betrokken is geweest. We denken dat het ontworpen is door een ontwerper van de gemeente. De boekenlegger staat bij ons ook niet geregistreerd als kunstwerk in de openbare ruimte.

We willen niet per ongeluk een kunstwerk weghalen! Daarom willen we graag gebruik maken van uw ‘collectief geheugen’. We doen hierbij een oproep: weet u meer over de mogelijke ontwerper/kunstenaar van deze ‘boekenlegger’? Laat het ons uiterlijk 26 november 2023 weten. U kunt contact opnemen met: Idzard Grovenstein via telefoonnummer 0900 1852 of email aan info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘boekenlegger Welgelegen’ in het onderwerp zetten. Als we reacties ontvangen op deze oproep, kunnen we misschien verder zoeken. Ook als we geen reacties ontvangen is dit voor ons een goede graadmeter. In de volgende nieuwsbrief laten we weten wat hieruit is gekomen.

Uw eigen terrein klimaatbestendig maken

Zoals u weet gaan wij uw wijk klimaatbestendig maken (de omgeving aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is). Ook leggen we een ‘drainagetransportriool’ aan (een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is). U kunt zelf ook uw steentje bijdragen aan het klimaatbestendig maken. Ongeveer 70% van uw wijk is namelijk privé grond! Kijk voor ideeën voor maatregelen in uw eigen tuin of dak op de website van NMCXexterne-link-icoon (Centrum voor Duurzaamheid). Op de bewonersbijeenkomst in januari en op de informatiemarkt in juli waren ook medewerkers van NMCX aanwezig.