Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Nieuwe weg naast de Helsinkilaan

In het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein staat een nieuwe weg naast de Helsinkilaan. De nieuwe weg loopt naast de Helsinkilaan, tussen de Athenelaan en de Operaweg. De gemeente werkt nu samen met een participatiegroep aan een voorlopig ontwerp. De bestaande Helsinkilaan en de parkeerplaatsen blijven voor een groot gedeelte zoals ze nu zijn. De weg krijgt wel drempels om sluipverkeer te voorkomen. Daarnaast krijgt de nieuwe weg een rotonde voor de aansluiting op de Operaweg. Ook komt er een voorrangskruispunt voor de Athenelaan.

Voorrang voor fietsers en drempels bij oversteek

In het voorlopige ontwerp krijgen fietsers voorrang op de nieuwe rotonde. Ook komen er drempels zodat auto’s hun snelheid bij de fiets- en voetgangersoversteek afremmen. Bewoners, de provincie en vervoerregio uitten namelijk zorgen over de veiligheid van de fietsoversteek. Wanneer de weg er precies komt, maakt de gemeente later bekend. Dit is afhankelijk van onder andere de snelheid van de bouw op het Pionier-Bolsterrein.

Geluidshinder en parkeerdruk verminderen

Doordat er meer verkeer komt over de Athenelaan en Operaweg, neemt het geluid in aangrenzende woningen toe. We moeten als gemeente zorgen dat het geluid binnen een acceptabel niveau blijft. Het blijkt dat sommige woningen daarvoor extra isolatie of extra glas nodig hebben. De gemeente informeert en neemt de de huurders en eigenaren van de woningen mee in dit proces. Tot slot streven we ernaar om zo veel mogelijk parkeerplaatsen te compenseren. Bewoners ervaren nu namelijk een hoge parkeerdruk. 

Eerst 50 kilometer per uur, later 30 kilometer per uur 

De nieuwe weg krijgt een maximale snelheid van 50 kilometer per uur. Dat besloot de gemeenteraad op 8 december 2022. Maar de gemeenteraad nam ook een amendement aan. Hierin besluit de gemeenteraad dat de nieuwe weg vóór 1 januari 2028 een maximaal toegestane snelheid van 30 kilometer per uur krijgt. Dit moet dan gebeuren als onderdeel van het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep

Vertraging van de bouw voorkomen 

Een maximaal toegestane snelheid van 30 kilometer per uur komt dus nog niet meteen. De maximale snelheid vóór de uitvoering van het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep verlagen, is namelijk niet gewenst. Volgens het college van burgemeester en wethouders zorgt het voor vertraging van de bouw van het Pionier-Bolsterrein. De vertraging ontstaat omdat de verkeerskundige onderbouwing van het masterplan dan niet meer sluitend is. Daardoor is een bouwvergunning niet meer mogelijk. Het college stelt voor om op de Helsinkilaan toch eerst 50 kilometer per uur toe te staan, om daar uiteindelijk 30 kilometer per uur van te maken. Zo verhelpt het college de negatieve gevolgen voor de bouw van woningen.

Participatiegroep Helsinkilaan 

Samen met de participatiegroep maken we de plannen voor de inrichting van de nieuwe weg. Verkeersveiligheid staat tijdens de bijeenkomsten met de participatiegroep centraal. De participatiegroep bestaat uit een groep bewoners en vertegenwoordigers van het Herbert Vissers College, de Estafette, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de Dorpsraad. De eisen van de provincie en de vervoerregio én de wensen van de bewoners verwerken we zo goed mogelijk in het plan.

Meer informatie 

Als u vragen heeft, kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. U kunt ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Marten van Buiten via 0900-1852.