Leerplicht

Kinderen hebben recht op onderwijs, zo kunnen zij hun talenten ontwikkelen. Een schooldiploma geeft meer kans op een betere toekomst. Daarom geldt in Nederland leerplicht. Kinderen gaan naar school tot zij een schooldiploma hebben. Lukt dit niet? Dan kan uw kind hulp krijgen van een Doorstroompunt.

Kan ik vrijstelling van leerplicht vragen voor mijn kind?

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs. Bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, bijvoorbeeld door een (psychische) ziekte.

Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Stuur een e-mail naar leerplicht@haarlemmermeer.nl of bel via 0900 1852.

Geldt er leerplicht voor mijn kind?

Leerplicht start op de 1e dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. En leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Kinderen gaan 5 dagen per week naar school. 

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool als het 3 jaar is. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de basisschool om te wennen. Niet alle basisscholen hebben wendagen. Vraag dit na bij de school. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. 

Op Scholen op de kaart vindt u de basisscholen in Haarlemmermeer.

Geldt er kwalificatieplicht voor mijn kind?

Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren naar school gaan tot zij een startkwalificatie hebben. De kwalificatieplicht is voor kinderen van 16 of 17 jaar. Zij moeten volledig dagonderwijs volgen. Dat kan ook leren en werken tegelijk zijn, zoals bij middelbaar beroepsonderwijs. Een startkwalificatie is een diploma: 

 • Middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). 
 • Havo. 
 • Vwo. 
 • Een vmbo-diploma geldt niet als startkwalificatie. 

Voor wie de startkwalificatie niet geldt 

De startkwalificatie geldt niet voor:  

 • Jongeren in het praktijkonderwijs. 
 • Zeer moeilijk lerende kinderen. 
 • Meervoudig gehandicapte kinderen.  

Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn. 

Wat moet ik doen als mijn kind voortijdig van school afgaat?

Uw kind kan hulp krijgen van een Doorstroompunt (dit heette eerder Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). Bekijk de contactgegevens van Doorstroompunten, onder Agglomeratie Amsterdam. Het Doorstroompunt helpt jongeren vanaf 18 jaar tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door een gebrek aan motivatie, persoonlijke factoren of een verkeerde studiekeuze. 

U kunt het Doorstroompunt van de gemeente Haarlemmermeer mailen via rmc@haarlemmermeer.nl of bellen via 0900 1852

Wat is eerder bereikt met de aanpak van afwezige leerlingen en leerlingen die te vroeg van school gaan?

Elk jaar komt een verslag uit over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. In dit jaarverslag staan het beleid, de ontwikkelingen en de resultaten van dat schooljaar. De belangrijkste resultaten voor schooljaar 2021-2022 zijn: 

 • Leerlingen spijbelden wat vaker dan eerdere jaren. De coronacrisis had in schooljaar 2021-2022 nog gevolgen voor het onderwijs. Leerlingen moesten wennen aan het naar schoolgaan (nadat eerder online werd lesgegeven).  Leerplichtambtenaren hebben deze situatie meegeteld. 
 • Er waren flink meer leerplichtige kinderen die niet bij een school waren ingeschreven. De oorzaak was de komst van Oekraïense kinderen. Vanaf mei 2022 kreeg deze groep (tijdelijk) onderwijs.  
 • Het 'luxe verzuim' is gestegen. Luxe verzuim is afwezig zijn door vakantie buiten de schoolvakanties. Ook het verzuim van jongeren tussen de 18 en 23 is gestegen. 
 • De gemeente steunt het landelijk beleid en richt zich op de aanwezigheid op school. En op recht om te leren. Een straf uitdelen vanwege verzuim is het allerlaatste middel. 
 • Het verminderen van langere afwezigheid van leerlingen blijft belangrijk. 
 • Ondersteuning voor kwetsbare jongeren blijft belangrijk. 
 • Dat het geestelijk goed gaat met jongeren blijft belangrijk.  

Jaarverslag aanvragen

Wilt u een digitaal of een gedrukt exemplaar van het jaarverslag ontvangen? U kunt het jaarverslag opvragen door een e-mail te sturen naar leerplicht@haarlemmermeer.nl.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voor vragen contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente: