Scholen

In Haarlemmermeer kunt u kiezen uit zo’n 60 basisscholen, waaronder 2 scholen voor internationaal onderwijs. Er zijn 7 scholen voor voortgezet onderwijs. Verder zijn er ook diverse scholen voor speciaal onderwijs en 2 scholen voor middelbaar beroepsonderwijs.

Welke scholen zijn er in Haarlemmermeer?

Scholen op de kaartexterne-link-icoon geeft informatie over scholen in Hoofddorp en andere kernen van Haarlemmermeer. U vindt er ook informatie over de verschillende onderwijstypen en -concepten. Ook kunt u scholen met elkaar vergelijken.

Hoe kies ik de basisschool voor mijn kind?

Als uw kind 3 jaar is, mag u uw kind aanmelden op een basisschool. Dit doet u in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. U kiest zelf een school uit. In Haarlemmermeer heeft iedere kern of wijk minimaal 1 basisschool. Zo kunt u een school in de buurt kiezen die past bij uw kind en u. 

De meeste basisscholen in Haarlemmermeer hebben voldoende plek. Er is daarom geen aannamebeleid. Op veel basisscholen geldt een broertjes-zusjesregeling. Uw kind krijgt dan voorrang als er al een oudere broer of zus naar dezelfde school gaat.

Kinderen vanaf 4 mogen naar de basisschool. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet uw kind naar school.

Hoe kies ik samen met mijn kind een middelbare school?

In groep 8 van de basisschool krijgt uw kind voor 1 maart schooladvies. Daarin staat welk schooltype het best bij uw kind past. Het schooladvies is leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Het advies wordt soms naar boven bijgesteld na de eindtoets.

Zijn er meer aanmeldingen dan plekken op de middelbare school van uw keuze? Dan wordt er geloot. Vaak geven middelbare scholen voorrang als uw kind al een oudere broer of zus op school heeft. U kunt uw kind op meerdere scholen voor voortgezet onderwijs aanmelden. Uw kind heeft gegarandeerd een plek op één van de middelbare scholen in Haarlemmermeer.

Hoe meld ik mijn kind aan voor speciaal onderwijs?

Voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig.

Er is ook een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor de toelating tot het praktijkonderwijs. En voor de toewijzing van leerwegondersteunend onderwijs in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Lees meer over het aanmelden van uw kind voor het speciaal onderwijsexterne-link-icoon.

Welk middelbaar beroepsonderwijs is er?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Haarlemmermeer richt zich op jongeren en op volwassenen. Er zijn 2 mbo-scholen in Haarlemmermeer, allebei in Hoofddorp.

Er zijn 2 soorten mbo-opleidingen, namelijk BOL en BBL. BOL is de afkorting voor Beroeps Opleidende Leerweg en combineert school en stage. BBL is de afkorting voor Beroeps Begeleidende Leerweg en combineert leren en werken.