Leerplicht en Doorstroompunt

Kinderen hebben recht op onderwijs, zo kunnen zij hun talenten ontwikkelen. Een schooldiploma geeft meer kans op een betere toekomst. Daarom geldt in Nederland leerplicht. Kinderen gaan naar school tot zij een schooldiploma hebben. Lukt dit niet? Dan kan uw kind hulp krijgen van een Doorstroompunt.

Kan ik vrijstelling van leerplicht vragen voor mijn kind?

U kunt vrijstelling aanvragen voor onderwijs. Bijvoorbeeld omdat uw kind in het buitenland naar school gaat. Of omdat uw kind niet in staat is om onderwijs te volgen, bijvoorbeeld door een (psychische) ziekte.

Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Stuur een e-mail naar leerplicht@haarlemmermeer.nl of bel via 0900 1852.

Geldt er leerplicht voor mijn kind?

Leerplicht start op de 1e dag van de maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. En leerplicht stopt aan het einde van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt. Kinderen gaan 5 dagen per week naar school. 

U kunt uw kind aanmelden voor de basisschool als het 3 jaar is. Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de basisschool om te wennen. Niet alle basisscholen hebben wendagen. Vraag dit na bij de school. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. 

Op Scholen op de kaartexterne-link-icoon vindt u de basisscholen in Haarlemmermeer.

Geldt er kwalificatieplicht voor mijn kind?

Kwalificatieplicht houdt in dat jongeren naar school gaan tot zij een startkwalificatie hebben. De kwalificatieplicht is voor kinderen van 16 of 17 jaar. Zij moeten volledig dagonderwijs volgen. Dat kan ook leren en werken tegelijk zijn, zoals bij middelbaar beroepsonderwijs. Een startkwalificatie is een diploma: 

 • Middelbaar beroepsonderwijs (minimaal niveau 2). 
 • Havo. 
 • Vwo. 
 • Een vmbo-diploma geldt niet als startkwalificatie. 

Voor wie de startkwalificatie niet geldt 

De startkwalificatie geldt niet voor:  

 • Jongeren in het praktijkonderwijs. 
 • Zeer moeilijk lerende kinderen. 
 • Meervoudig gehandicapte kinderen.  

Deze kinderen gaan naar school tot zij 18 jaar zijn. 

Wat moet ik doen als mijn kind te vroeg van school afgaat?

Uw kind kan hulp krijgen van een Doorstroompunt (dit heette eerder Regionaal Meld- en Coördinatiepunt). Bekijk de contactgegevens van Doorstroompuntenexterne-link-icoon, onder Agglomeratie Amsterdam. Het Doorstroompunt helpt jongeren vanaf 18 jaar tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Bijvoorbeeld door een gebrek aan motivatie, persoonlijke factoren of een verkeerde studiekeuze. 

U kunt het Doorstroompunt van de gemeente Haarlemmermeer mailen via doorstroompunt@haarlemmermeer.nl of bellen via 0900 1852

Wat is eerder bereikt met de aanpak van afwezige leerlingen en leerlingen die te vroeg van school gaan?

Elk jaar komt een verslag uit over leerplicht en voortijdig schoolverlaten (leerlingen die te vroeg van school gaan). In dit jaarverslag staan het beleid, de ontwikkelingen en de resultaten van dat schooljaar. De belangrijkste resultaten voor schooljaar 2022-2023 zijn:

 • Leerlingen spijbelden minder dan in eerdere jaren.
 • Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school afging is ongeveer gelijk gebleven vergeleken met het vorige schooljaar.
 • Veel leerlingen spijbelden omdat zij persoonlijke problemen hadden. Dit kunnen bijvoorbeeld problemen thuis zijn, gedragsproblemen of geestelijke problemen.
 • Leerlingen stopten vaak met het onderwijs omdat zij een opleiding hadden gekozen die niet goed bij hen paste. Het kwam ook voor dat leerlingen niet meer gemotiveerd waren om de opleiding af te maken. Er zijn ook leerlingen gestopt omdat zij liever wilden werken.
 • De gemeente werkt samen met scholen om te zorgen dat zo veel mogelijk kinderen naar school gaan. En dat zo veel mogelijk kinderen school afsluiten met een diploma.

Jaarverslag aanvragen

Wilt u een digitaal of een gedrukt exemplaar van het jaarverslag ontvangen? U kunt het jaarverslag opvragen door een e-mail te sturen naar leerplicht@haarlemmermeer.nl.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voor vragen contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente: