Schoolvakanties

De Rijksoverheid stelt de schoolvakanties voor de zomervakantie, kerstvakantie en 1 week meivakantie vast. De overige vakanties en studiedagen stellen scholen zelf vast. Bij uitzondering kunt u verlof aanvragen voor uw kind.

Wanneer heeft mijn kind schoolvakantie?

Kinderen zijn vrij tijdens de vastgestelde schoolvakantiesexterne-link-icoon. In sommige gevallen kunt u vrij vragen voor uw kind voor één of meerdere schooldagen.

Meivakantie

De Rijksoverheid stelt 1 week meivakantie vast. Over een eventuele 2e week meivakantie beslissen de scholen zelf. Informeer altijd bij de school wanneer uw kind schoolvakantie heeft.

Op welke feestdagen heeft mijn kind vrij?

Kinderen hebben vrij op feestdagenexterne-link-icoon die buiten de schoolvakanties vallen. Dat is bijvoorbeeld op tweede paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. Wilt u zeker weten of de school dicht is? Vraag dit dan na op school.

Kan ik verlof aanvragen voor mijn kind?

  • Wilt u verlof aanvragen voor een schooldag, bijvoorbeeld voor een jubileum of een begrafenis? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met de school. 
  • Wilt u langer dan 10 schooldagen verlof voor uw kind aanvragen? Neem dan contact op met team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten. Dat kan per e-mail via leerplicht@haarlemmermeer.nl of telefonisch via 0900 1852.

Wordt het verlof afgewezen en gaat uw kind niet naar school? Dan kunt u opgeroepen worden om een verklaring af te leggen.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem voor vragen contact op met het team Leerplicht & Voortijdig Schoolverlaten van de gemeente. Dat kan per e-mail via leerplicht@haarlemmermeer.nl of telefonisch via 0900 1852.