Leerlingenvervoer

Er is leerlingenvervoer als uw kind niet zelfstandig naar school kan. Bijvoorbeeld bij ziekte, een handicap of gedragsproblemen. Soms kan uw kind hier ook gebruik van maken omdat de school ver weg is. De gemeente beslist of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer.

Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?

Of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer hangt af van een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld van de beperking die uw kind heeft. Of de afstand tot een (speciale) school en het soort onderwijs dat uw kind volgt. 

Afstand

Ligt de meest dichtbije toegankelijke school 6 kilometer of meer van huis? Dan kan uw kind gebruikmaken van leerlingenvervoer. Een toegankelijke school biedt onderwijs dat aansluit bij de behoefte van uw kind. 

Als de afstand minder dan 6 kilometer is, heeft uw kind geen recht op leerlingenvervoer. In sommige gevallen kan van de 6 kilometer-regel worden afgeweken. 

Soort school

U kunt leerlingenvervoer aanvragen als uw kind onderwijs volgt op:

 • Een basisschool.
 • Een basisschool met een specifieke geloofs- of levensovertuiging.
 • Een speciale school voor basisonderwijs (SBO).
 • Speciaal onderwijs (SO).
 • Speciaal voortgezet onderwijs (VSO).
 • Voortgezet onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

Volgt uw kind een beroepsopleiding of universitaire studie? Dan kunt u een vergoeding voor vervoer aanvragenexterne-link-icoon bij het UWV.

Welke soorten leerlingenvervoer zijn er?

Volgt uw kind onderwijs bij een van de soorten genoemde scholen? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor:

 • Aangepast vervoer door RegioRijder.
 • Openbaar vervoer.
 • Eigen vervoer (auto).
 • Fietsvergoeding.

U krijgt alleen vergoeding voor vervoer naar de toegankelijke school die het dichtst in de buurt is. Houd hier met de schoolkeuze rekening mee. 

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

We hebben we minimaal een bewijsstuk van de school nodig. Dit kan zijn:

 • Een inschrijvingsbewijs van de school.
 • Een vervoersverklaring van de school.
 • Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

Soms moet u een ondersteunende verklaring van een arts of een inkomensverklaring van de Belastingdienst meesturen. 

Wat kost leerlingenvervoer?

U betaalt mogelijk een eigen bijdrage voor leerlingenvervoer. Deze bijdrage betaalt u niet als:

 • Uw kind naar speciaal onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs gaat.
 • Uw kind vanwege een langdurige handicap niet zelf van en naar school kan reizen. 
 • U een minimuminkomen heeft.

Wilt u meer informatie over de vergoeding van leerlingenvervoer, het minimuminkomen of de eigen bijdrage? Lees de toelichting over leerlingenvervoer voor het schooljaar 2024/2025.

Hoe kan ik leerlingenvervoer declareren?

Heeft u van de gemeente Haarlemmermeer het bericht gehad dat uw kind recht heeft leerlingenvervoer? Maar brengt u uw kind naar school of gaat uw kind zelfstandig naar school? Dan kunt u de kosten (deels) declareren.

De kosten voor eigen vervoer, openbaar vervoer en fietsvergoeding kunt u online declareren via het formulier Reiskosten terugvragenexterne-link-icoon. Open het formulier en log in met DigiD. U kunt dan het formulier online invullen en versturen. 

U kunt alleen een declaratie indienen als uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Weet u niet of uw kind er recht op heeft? Kijk dan bij 'Komt mijn kind in aanmerking voor leerlingenvervoer?'

Hoe kan ik contact opnemen over leerlingenvervoer?

Heeft u een vraag over leerlingenvervoer of de aanpak van de sociale dienstverlening van de gemeente? Of wilt u leerlingevervoer aanvragen of declareren, maar heeft u geen DigiD? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. 
 • Eerst kijken we wat u zelf kunt doen. Of wat u met hulp van familie, buren, vrienden of school van uw kind kunt doen. 
 • De gemeente probeert uw aanvraag binnen 8 weken te beoordelen.