Grondwateroverlast

Heeft u overlast van water in de openbare ruimte? Meld het bij de gemeente. Staat er water in uw kelder, kruipruimte of tuin? Of heeft u last van vocht in huis? Lees hieronder wat u er zelf aan kunt doen.

Is de gemeente verantwoordelijk of ben ik zelf verantwoordelijk?

Grondwater in uw wijk

Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt ervoor dat het grondwater in de  gemeente Haarlemmermeer niet te hoog en niet te laag staat. De gemeente is verantwoordelijk voor het grondwater in de openbare ruimte. Is er grondwateroverlast in een wijk of kern? Geef het door met de knop 'Meld grondwateroverlast' of bel 0900 1852. Dan bekijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn.

Water op uw terrein

Voor wateroverlast op eigen terrein bent u zelf verantwoordelijk. De maatregelen die u neemt regelt u zelf en zijn voor eigen rekening. Het waterloket van de gemeente kan u advies geven over maatregelen die u kunt nemen. Stel uw vragen via watersecretariaat@haarlemmermeer.nl.

Hoe weet ik hoe hoog grondwater staat op mijn terrein?

Graven of meten

De makkelijkste manier is om een gat te graven, totdat u water tegenkomt. Zo ziet u snel hoe hoog het grondwater staat. De beste manier is om een peilbuis te (laten) plaatsen in uw tuin. Met deze buis kunt u de hoogte van het grondwater precies bepalen. Met die informatie kunt u (of een aannemer) bepalen of een drainage nodig is. Dit is een systeem dat water afvoert.

Grondwatermeetnet

De gemeente Haarlemmermeer heeft een digitaal grondwatermeetnet voor de gebieden binnen de bebouwde kom. Gegevens over de grondwaterstand in uw buurt kunt u opvragen via watersecretariaat@haarlemmermeer.nl. Buiten de bebouwde kom heeft de gemeente geen gegevens over de stand van grondwater.

Wat kan ik doen tegen wateroverlast in mijn tuin?

Verschillende oplossingen

U kunt een aantal dingen doen als er water in uw tuin blijft staan:

  • Bezoek Haarlemmermeerwaterproof.nlexterne-link-icoon. Daar vindt u advies tegen overlast van regenwater.
  • Spit de bodem om. Hiermee voorkomt u dat de grond dichtslibt en verstopt raakt.
  • Vervang de bovenste 40 centimeter klei op verschillende plekken door grind of zand. Regen kan dan makkelijker in de grond zakken. Klei laat namelijk slecht water door, maar in grind en zand stroomt water makkelijk weg.
  • Leg drainage aan. Zo'n systeem zorgt voor goede waterafvoer. U leest er meer over bij 'Wat is drainage?'.
  • Leg groen- of grindstroken aan. Water kan zo goed in de bodem zakken. Dat kan bijvoorbeeld niet als u veel stenen in de tuin heeft.
  • Vang regenwater op in een regenton of leg een sedumdak (groendak) aan. Dit vertraagt de snelheid waarmee water in uw tuin komt.

Advies van het waterloket

Heeft u nog vragen? Of wilt u advies voor uw eigen situatie? Neem dan contact op met het waterloket van gemeente Haarlemmermeer. Stuur daarvoor een bericht naar watersecretariaat@haarlemmermeer.nl.

Wat kan ik doen tegen water in mijn kruipruimte?

Is er wateroverlast in uw kruipruimte? Of bij u en uw buren? Meestal komt dat door lekkage of verstopte drainage.

Lekkage

Er is een lek in een leiding onder uw vloer of in uw waterleiding. Bel een loodgieter om de lekkage te stoppen. Of doe het zelf als u dat kunt.

Verstopte drainage

Een leiding van het systeem om water af te voeren is verstopt. Zoek uw drainageput op om dat te controleren en om de leiding door te spuiten. Staat de put vol water? Dan kan er een verstopping zijn in het gemeentelijk drainagesysteem. Meld dit online via de pagina Schade en overlast direct melden of bel 0900 1852.

Weet u niet waar uw put is? Vraag het de gemeente via controleput@haarlemmermeer.nl of 0900 1852.

Wat is drainage?

Afvoer van water

Drainage ontwatert uw terrein: het verlaagt de grondwaterstand en voorkomt zo wateroverlast in uw huis en tuin. En de problemen die dat kan veroorzaken, zoals vochtige muren, schimmel en ongedierte.

Buizen onder de grond

Drainage bestaat uit pvc-buizen die in de grond onder uw huis en tuin worden aangelegd. In de buizen zitten kleine gaatjes en eromheen zit een filter dat verstoppingen voorkomt. Het grondwater loopt via gaatjes de buizen in en verzamelt zich daarna in een drainageput. Deze put is ook de plek waar uw drainage is aangesloten op het gemeentelijk drainagestelsel. Vanaf hier wordt grondwater afgevoerd. Zo voorkomt u grondwateroverlast.

Hoe leg ik drainage aan op mijn terrein?

Stap 1: bepaal de grondwaterstand

Meet de grondwaterstand. Hoe u dat doet, leest u bij 'Hoe weet ik hoe hoog grondwater staat op mijn terrein?'. Bepaal daarna of drainage voor uw situatie de beste oplossing is. Is dat zo? Ga dan door naar stap 2.

Stap 2: bespreek het met de buren

Neem altijd contact op met de buren en kijk of u samen drainage kunt aanleggen. Dat is het meest effectief en scheelt in de kosten. Als uw buren meedoen, is de kans groter dat grondwateroverlast wordt opgelost. Hoe meer grondwater er via drainage wordt afgevoerd, hoe sneller er een lagere grondwaterstand is.

Stap 3: vraag een aansluiting aan bij de gemeente

Alleen de gemeente sluit uw drainage aan op het gemeentelijk drainagestelsel. Vraag de aansluiting aan via nieuwerioolaansluiting@haarlemmermeer.nl. Dit kan alleen als de gemeente een drainagestelsel (of rioolafvoer) in uw buurt heeft liggen. De kosten van de aanvraag verschillen per aanvraag en zijn voor de aanvrager.

Wanneer u een aansluiting aanvraagt, plaatsen wij een drainageput op uw terrein. Dit doen we zo dicht mogelijk bij de erfgrens. Deze put is de plek waar uw drainage overgaat op het gemeentelijk drainagestelsel. En het is het doorspuitpunt: via de put kunt u de drainage (laten) doorspuiten om verstopping tegen te gaan.

Stap 4: leg drainage aan of laat het aanleggen

Wanneer de plek en diepte van drainage is bepaald, kunt u het (laten) aanleggen. Dat begint met het graven van sleuven. Hierin komen de drainagebuizen die water naar de drainageput brengen. De sleuven kunnen worden gevuld met grind of zand om het effect van drainage te vergroten. Daarna kunt u de sleuven weer (laten) dicht maken.

Stap 5: maak afspraken met de buren

Maak afspraken over eigendom en onderhoud als u met uw buren een aansluiting of drainage aanlegt. Schrijf deze afspraken op, zodat er in de toekomst geen misverstanden ontstaan.