Geslachtsverandering aanvragen

Wilt u het geslacht dat in uw geboorteakte staat veranderen? En bent u in Haarlemmermeer geboren? Dan kunt u een aanvraag doen om uw geslacht aan te passen in uw geboorteakte. U kunt hierbij ook uw voornaam veranderen. Bel voor een afspraak.

Hoe werkt het?

  1. Maak een afspraak via 0900 1852 voor het veranderen van uw geslacht op uw geboorteakte. 
  2. U gaat naar de afspraak. Aan de balie vult u formulieren in om uw geslacht en eventueel ook uw voornaam op uw geboorteakte aan te passen. Ook laat u uw paspoort of identiteitskaart en een verklaring van een deskundige zien.
  3. Als uw aanvraag volledig is, past de gemeente uw geslacht en voornaam op uw geboorteakte aan. Dit duurt ongeveer 1 maand. U krijgt een bevestiging als uw gegevens zijn aangepast.
  4. Daarna worden uw geslacht en voornaam aangepast in de Basisregistratie Personen (BRP). Vanaf dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen. Uw oude paspoort, identiteitskaart en rijbewijs zijn niet meer geldig. Heeft u een rijbewijs? Dan moet u dus ook een nieuw rijbewijs aanvragen. 
  5. Overheidsinstanties ontvangen de aanpassing van de geboorteakte automatisch. Aan andere instanties moet u zelf doorgeven dat uw geslacht en eventueel uw voornaam zijn veranderd.

Welke voorwaarden zijn er?

Om uw geslacht op uw geboorteakte te laten veranderen moet u aan deze voorwaarden voldoen:

  • U bent in Haarlemmermeer geboren. 
  • U bent 16 jaar of ouder.
  • U heeft een verklaring van een deskundige dat u uw geslacht wilt veranderen. De verklaring mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Bent u geboren in een andere gemeente in Nederland? Dan vraagt u de verandering bij die gemeente aan.

Waar kan ik een verklaring aanvragen?

Kan ik mijn voornaam veranderen?

Tijdens de aanvraag kunt u aangeven welk voornaam of voornamen u wilt hebben na uw geslachtsverandering. Deze namen komen op uw geboorteakte te staan.

Welk geslacht kan ik kiezen?

U kiest het geslacht man of vrouw. Het is niet mogelijk om te kiezen voor genderneutraal.

Wat neem ik mee naar de afspraak?

U neemt mee naar de afspraak:

  • Een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart.
  • Een verklaring van een deskundige (niet ouder dan 6 maanden).

Wat kost het?

De verandering van uw geslacht op uw geboorteakte is gratis. Er zijn wel kosten voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs en eventueel een nieuw rijbewijs.