Collecteren

Wilt u geld of spullen verzamelen voor een goed doel? Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer mag ik collecteren?

  • U mag in besloten kring collecteren. Bijvoorbeeld binnen uw familie- of vriendengroep, met collega's of binnen een sportclub.
  • Een instelling die is ingedeeld op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) mag collecteren in de week die aan hen is toegewezen.

Voldoet uw collecte niet aan deze twee punten? Dan mag u  alleen collecteren als u aan deze voorwaarden voldoet.

  • De collecte vindt plaats in een vrije periode. Dit controleert u op het collecteroosterexterne-link-icoon van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op het rooster ziet u welke weken nog vrij zijn.
  • U kunt maximaal 1 vrije week per kalenderjaar in hetzelfde gebied collecteren.
  • Heeft uw collecte wel een vaste plek op het collecterooster? U collecteert dan alleen in de week die op de kalender staat. U moet dan voor het collecteren ook akkoord hebben van de organisatie van het goede doel.

Let op: u mag geen textiel inzamelen. Dit wordt gedaan door Meerlanden. U mag wel textiel inzamelen bij familie en vrienden (in besloten kring). Dit hoeft u niet te melden.

Waar meld ik de opbrengst van mijn collecte?

  • De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor het goede doel zijn bestemd. Gaat het om de opbrengst van een collecte die op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwervingexterne-link-icoon (CBF) staat? Dan bent u verplicht deze opbrengst te melden bij het CBF.
  • Is er opbrengst van collecten die niet op het vaste collecterooster staan? Dan hoeft u dit niet te melden bij het CBF of de gemeente.