Collecteren

Wilt u geld of spullen verzamelen voor een goed doel? Meld dit dan bij de gemeente. Doe dit minimaal 21 dagen van tevoren. De gemeente controleert of uw organisatie aan de voorwaarden voldoet en of de week waarin u wilt collecteren nog vrij is.

Wanneer mag ik collecteren?

  • Bekijk het collecterooster van gemeente Haarlemmermeer op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Op het rooster ziet u welke weken nog vrij zijn.
  • Is er voor uw collecte geen vaste plek op het collecterooster? U kunt maximaal 1 week per kalenderjaar in hetzelfde gebied collecteren. Die periode moet dan wel vrij zijn. 
  • Heeft uw collecte wel een vaste plek op het collecterooster? U collecteert dan alleen in de week die op de kalender staat. U moet dan voor het collecteren ook akkoord hebben van de organisatie van het goede doel.

Hoe meld ik mijn collecte bij de gemeente?

U meldt uw collecte via het online meldingsformulier.

Waar meld ik de opbrengst van mijn collecte?

  • De opbrengst van uw inzameling of collecte moet voor het goede doel zijn bestemd. Gaat het om de opbrengst van een collecte die op het collecterooster van gemeente Haarlemmermeer op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) staat? Dan bent u verplicht deze opbrengst te melden bij het CBF.
  • Is er opbrengst van collecten die niet op het het vaste collecterooster staan? Dan meldt u deze opbrengst bij de gemeente. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. U kunt de opbrengst ook per post melden. Stuur dan een brief naar:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid
Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Moet ik een collecte op school of bij familie ook melden?

  • Doet u een inzameling in besloten kring? Bijvoorbeeld op school of bij familie of vrienden? Dan hoeft u dat niet te melden. 
  • Let op: het inzamelen van textiel is niet toegestaan. Dit wordt gedaan door Meerlanden. U mag wel textiel inzamelen bij familie en vrienden (in besloten kring). Dit hoeft u niet te melden.

Wanneer krijg ik bericht over mijn melding?

Uiterlijk zeven dagen voordat de collecte begint hoort u of u voldoet aan de voorwaarden.

Wat kost een melding?

Het melden van uw collecte kost niets.