BRP-straat voor inschrijving asielzoekers

Haarlemmermeer is 1 van de 5 gemeentes waar asielzoekers worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Met de inschrijving krijgen zij een burgerservicenummer. Dit nummer is nodig voor het regelen van diensten bij de overheid.

Wat is een BRP-straat?

Een BRP-straat is een locatie waar asielzoekers worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een burgerservicenummer (BSN) krijgen. De BRP-straat in Haarlemmermeer is in het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp. De andere 4 gemeentes met een BRP-straat zijn Ter Apel, Budel, Zevenaar en Den Bosch. 

Hoe werkt de BRP-straat?

Het verwerken van een asielaanvraag gebeurt in samenwerking met onder andere de Vreemdelingenpolitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

Het aanvragen van asiel bestaat uit de volgende stappen:

  1. Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt meldt zich bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel.
  2. De Vreemdelingenpolitie en de IND doen onderzoek naar de identiteit van de asielzoeker en nemen de persoonsgegevens op.
  3. De asielzoeker ondertekent zijn of haar aanvraag en gaat de asielprocedure in.
  4. De IND in Ter Apel coördineert de inschrijvingen van de asielzoekers en verdeelt deze over de BRP-straten. 
  5. De BRP-straten ontvangen de asielzoeker en schrijven hen in de BRP in en geven hen een burgerservicenummer. Vaak is er een tolk bij het gesprek aanwezig. 

Een asielzoeker kan niet zelf een afspraak maken bij een BRP-straat. De aanvraag van een burgerservicenummer loopt via het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel.

Hoe kan ik contact opnemen?

Werkt u bij een overheidsinstantie of komt u op voor asielzoekers? U kunt meer informatie over de BRP-straat in Haarlemmermeer opvragen door een e-mail te sturen naar brpstraat@haarlemmermeer.nl.