Ontwikkelkader

Het concept van het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp is klaar. Inwoners, bedrijven uit het gebied, marktpartijen en maatschappelijke organisaties kunnen laten weten wat ze ervan vinden. De gemeente gebruikt de reacties om het Ontwikkelkader af te maken. De gemeenteraad besluit over het definitieve Ontwikkelkader.

Het concept Ontwikkelkader is het plan op hoofdlijnen voor de toekomst van Spoorzone Hoofddorp

Ook staat erin hoe we dit uitwerken in het ontwerp van straten, woningen, groen en winkels. Spoorzone is het gebied rond het station van Hoofddorp. Het concept Ontwikkelkader gaat over het Stationskwartier met het station en het stationsplein en over Graan voor Visch Zuid. Het geeft een beeld van het gebied over 20 jaar. 

Of lees de samenvatting van het concept Ontwikkelkader.

Het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp is opgesteld door de gemeente Haarlemmermeer in samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met de Metropoolregio Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam, ProRail, NS en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft afstemming plaatsgevonden.