Bomen kappen door de gemeente

Als de gemeente bomen kapt, dan is daar een goede reden voor. Meestal is de boom dan ziek of onveilig voor mensen en dieren. Als er plannen zijn met een boom, dan verft de gemeente een gekleurde stip op de stam.

Zorgt een boom voor overlast of voor een onveilige situatie?

En staat de boom op grond van de gemeente? Dan kunt u het melden bij de gemeente.

Mag ik zelf een boom kappen?

U leest alles op de pagina over het zelf kappen van een boom.

Wat betekenen geverfde stippen op bomen?

Een gekleurde stip op een boom betekent dat de gemeente iets met de boom gaat doen. 

Groene of witte stip?

Een groene of witte stip betekent dat de boom een 'risico-boom' is. Risicobomen hebben een zichtbaar gebrek en zijn onveilig voor de omgeving. Een controleur bepaalt dan nog wat er met de boom moet gebeuren. Soms is snoeien voldoende. Soms moet de boom worden gekapt. Als het risico nog groter is, wordt de boom direct gekapt.

Rode, roze, blauw of gele stip?

Een rode, roze, blauwe of gele stip betekent dat de boom wordt gekapt. De gemeente beslist niet zomaar dat een boom wordt gekapt. Meestal is er iets aan de hand, zoals bij risicobomen. Andere redenen voor kappen zijn:

  • De boom verstoort de groei van bomen eromheen.
  • De wortels beschadigen straten en stoepen.
  • De boom staat te dicht bij een gebouw.
  • De boom belemmert het zicht voor het verkeer.

Andere kleur stip?

Staat er een stip met een andere kleur op een boom? Dan heeft de gemeente daar niets mee te maken.

Wat gebeurt er als een boom ziek is?

De gemeente is verplicht om bomen veilig te houden. Ook als bomen ziek zijn moet de gemeente het gevaar voor de omgeving wegnemen. Dat maakt de risico’s kleiner voor mensen en dieren. Vermoedt u een bomenziekte? Meld het bij de gemeente.

Bomenziektes

Voorbeelden van bomenziektes zijn essentaksterfte, iepenziekte en kastanjebloedingsziekte.

Bij iepenziekte is de gemeente verplicht de boom binnen 2 weken te verwijderen. Gaat het om een zieke iep in een particuliere tuin? Dan is de eigenaar verplicht om deze boom binnen 2 weken te verwijderen. Dit is beschreven in de Verordening fysiek domein van gemeente Haarlemmermeerexterne-link-icoon.

Omdat iepenziekte besmettelijk is voor andere iepenbomen verwijdert de gemeente ook particuliere zieke iepen als de eigenaar hiervoor toestemming geeft.

Wat doet de gemeente bij plagen in bomen?

Als de eikenprocessierups of de bastaardsatijnrups in een boom zitten, kan dit tot een plaag leiden. 

  • Vermoedt u een rupsenplaag? Meld het bij de gemeente.
  • Heeft u zelf contact gehad met een eikenprocessierups, een bastaardsatijnrups of een teek? Neem bij ernstige klachten altijd contact op met uw huisarts.