Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie (VE) is kinderopvang met extra hulp om de Nederlandse taal te leren. Dit moet ervoor zorgen dat kinderen niet met een taalachterstand naar de basisschool gaan. Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2½ tot 4 jaar.

Waarom is mijn kind verwezen naar voorschoolse educatie?

Het consultatiebureau stelt vast of uw kind extra hulp nodig heeft om de Nederlandse taal te leren. Het consultatiebureau bespreekt dit met u. Gaat u akkoord met het aanbod voor voorschoolse educatie? Dan zorgt het consultatiebureau voor de verwijzing.

Bij voorschoolse educatie is extra aandacht voor taalontwikkeling. Dit helpt kinderen de Nederlandse taal te leren. De voorschoolse educatie stopt als uw kind voldoende Nederlands spreekt. Dat is soms al voordat een kind 4 jaar is.

Het aanbod voor voorschoolse educatie is 16 uur per week. Dit zijn meestal 4 ochtenden van 4 uur per week.

Wie betaalt voorschoolse educatie?

Er is 16 uur per week voorschoolse educatie. De gemeente subsidieert hiervan 8 uur.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan subsidieert de gemeente ook de andere 8 uur.

U betaalt wel een ouderbijdrage.

Welke organisaties voor kinderopvang hebben gesubsidieerd VE-aanbod?

De volgende kinderopvangorganisaties in Haarlemmermeer bieden  voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2½ tot 4 jaar:

Bekijk alle plekken voor kinderopvang met gesubsidieerde voorschoolse educatie op de interactieve kaart Kinderopvangexterne-link-icoon.