Voorschoolse educatie

Voorschoolse educatie (VE) is kinderopvang met extra hulp om de Nederlandse taal te leren. Dit moet voorkomen dat kinderen met een taalachterstand naar de basisschool gaan. Voorschoolse educatie is voor kinderen van 2½ tot 4 jaar.

Waarom is mijn kind verwezen naar voorschoolse educatie?

Het consultatiebureau stelt vast of uw kind extra hulp nodig heeft om de Nederlandse taal te leren. Daarvoor kan het consultatiebureau een verklaring afgeven. Dat is een indicatie voor voorschoolse educatie.

Bij voorschoolse educatie is extra aandacht voor taalontwikkeling. Dit helpt kinderen de Nederlandse taal te leren. De voorschoolse educatie stopt als uw kind voldoende Nederlands spreekt. Dat is soms al voordat een kind 4 jaar is.

Het aanbod voor voorschoolse educatie is 16 uur per week. Dit zijn meestal 4 ochtenden van 4 uur per week.

Wie betaalt voorschoolse educatie?

Er is 16 uur per week voorschoolse educatie. De gemeente subsidieert hiervan 8 uur. U betaalt over deze 8 uur geen ouderbijdrage.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan subsidieert de gemeente ook de andere 8 uur. Over deze uren betaalt u wel ouderbijdrage.

Welke organisaties voor kinderopvang hebben gesubsidieerd VE-aanbod?

De volgende kinderopvangorganisaties in Haarlemmermeer bieden  voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2½ tot 4 jaar:

Bekijk alle plekken voor kinderopvang met gesubsidieerde voorschoolse educatie op de interactieve kaart Kinderopvang.