Kinderopvang

Gaan uw kinderen naar de kinderopvang of buitenschoolse opvang? Ouders die werken kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Ouders die niet werken kunnen voor hun kinderen van 2 tot 4 jaar in aanmerking komen voor subsidie. Kunt u de kosten voor kinderopvang niet betalen? Dan kunt u tegemoetkoming aanvragen.

Welke soorten kinderopvang zijn er?

In gemeente Haarlemmermeer bieden diverse organisaties opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. En voorschoolse educatie (VE) voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Daar ontwikkelen jonge kinderen zich door met elkaar te spelen en activiteiten te doen met uitdagend materiaal. Het aanbod van deze organisaties voor kinderopvang bereidt jonge kinderen goed voor op de basisschool. Daarnaast is er buitenschoolse opvang (BSO) voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Kunt u door lichamelijke, psychische of sociale problemen tijdelijk niet zelf voor uw kind zorgen? Dan is er kinderopvang om sociale of medische redenen.

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Werkt u of uw partner niet? Dan komt u niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. 

In dat geval kan de gemeente voor maximaal 2 dagdelen per week de kosten voor kinderopvang op zich nemen. De gemeente betaalt deze toeslag aan de kinderopvangorganisatie die uw kind bezoekt. U betaalt over deze uren een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze subsidie geldt voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Een voorwaarde is dat de kinderopvangorganisatie die u kiest gesubsidieerde peuteropvang aanbiedt. Deze organisaties vindt u in het tabblad ‘Welke kinderopvangorganisaties hebben een gesubsidieerd (VE-)aanbod?’

Kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?

De tegemoetkoming kinderopvang is voor kinderen van 0 jaar tot en met de basisschool. En stopt de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u aan een of meer voorwaarden voldoet. Ook moet u ingeschreven staan in gemeente Haarlemmermeer. 

U komt in aanmerking als u:  

 • Een re-integratietraject volgt en een uitkering ontvangt. Of u doet betaald werk en ontvangt aanvullend een uitkering op grond van: 
  • de Participatiewet (PW).
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).
  • of de Wet inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
  • of de Algemene nabestaandenwet (Anw).

De hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld aan de hand van het aantal uren dat nodig is. Bij de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de hoogte van uw inkomen. Als u een uitkering ontvangt heeft dit geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

Tegemoetkoming aanvragen

Vraag via het formulier tegemoetkoming kinderopvang aan.

Let op: bij de vraag ‘Wat wilt u melden’ in het formulier. Kies daar voor het 3e antwoord ‘ik wil bijzondere bijstand’. Dan vraagt u een tegemoetkoming kinderopvang aan, omdat u de kosten niet kunt betalen. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe u het formulier invult.

Invullen formulier tegemoetkoming kinderopvang

Wat is het verschil tussen tegemoetkoming en subsidie voor kinderopvang?

De tegemoetkoming is voor ouders voor wie de kosten van kinderopvang te hoog zijn. In dat geval kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij gemeente Haarlemmermeer. Bekijk de voorwaarden in het tabblad ‘Wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming?’

Subsidie is voor ouders die niet werken en niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. De subsidie is voor kinderopvang van kinderen van 2 tot 4 jaar. De gemeente subsidieert maximaal 2 dagdelen per week. Dit geldt ook als uw kind voorschoolse educatie (VE) nodig heeft. De subsidie wordt direct betaald aan de kinderopvang. U leest de voorwaarden voor subsidie in het tabblad ‘Wanneer kom ik in aanmerking voor subsidie?’.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst aan?

Gaat uw kind naar de kinderopvang omdat u beiden werkt, allebei een opleiding of een traject naar werk volgt? Of bent u een alleenstaande ouder die werkt, een opleiding of een traject naar werk volgt? Dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. 

Kinderopvangtoeslag is een bijdrage in de kosten van de kinderopvang. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor deze toeslag in aanmerking te komen. Op de website van de Belastingdienst leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u de toeslag aanvraagt.

Verandert er iets in uw situatie? Zoals uw inkomen of gaat u trouwen, samenwonen of scheiden? Dat kan invloed hebben op de kinderopvangtoeslag. Geef veranderingen meteen door via Mijn toeslagen op de website van de Belastingdienst. Dan ontvangt u de toeslag waar u recht op heeft.

Waar is kinderopvang in Haarlemmermeer?

Wilt u weten waar kinderopvang bij u in de buurt is? Bekijk de interactieve kaart Kinderopvang. Op de kaart staan alle kinderdagverblijven, kinderdagverblijven met vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouderopvang in Haarlemmermeer. 

Wat is een VE-indicatie?

De jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau stelt vast of uw kind extra ondersteuning nodig heeft voor de taalontwikkeling. En kan een VE-indicatie afgeven. VE betekent voorschoolse educatie. Deze voorschoolse educatie is bedoeld om taalachterstanden te voorkomen of verminderen. De (taal)ontwikkeling van uw kind wordt aangemoedigd en goed gevolgd. Hierdoor begint uw kind goed voorbereid op de basisschool.

Wat is het VE-aanbod?

Verschillende kinderopvangorganisaties bieden een VE-aanbod voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. Het VE-aanbod helpt de ontwikkeling van uw kind. Er is extra aandacht voor taalontwikkeling. Er worden activiteiten aangeboden binnen een erkend VE-programma. Dit VE-programma bestaat uit thema’s die aansluiten op de ervaring van kinderen. 

Het VE-aanbod is 16 uur per week. Uw kind gaat dan meestal 4 dagdelen per week naar de kinderopvang. De gemeente subsidieert hiervan 8 uur. U betaalt over deze 8 uur geen ouderbijdrage. Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan subsidieert de gemeente ook de andere 8 uur. Over deze uren betaalt u wel ouderbijdrage.

Welke organisaties voor kinderopvang hebben een gesubsidieerd (VE-)aanbod?

De volgende kinderopvangorganisaties in Haarlemmermeer bieden gesubsidieerde peuteropvang voor peuters van 2 tot 4 jaar. En voorschoolse educatie (VE) voor peuters van 2½ tot 4 jaar:

Bekijk alle locaties van de kinderopvanglocaties met gesubsidieerd VE-aanbod op de interactieve kaart Kinderopvanglocaties.

Hoe blijf ik op de hoogte van mijn verzoek voor tegemoetkoming kinderopvang?

 • Heeft u het formulier ingevuld en verstuurd? Een medewerker van de gemeente belt u binnen 5 werkdagen om uw vraag te bespreken.
 • Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en over de vragen die u heeft. 
 • Heeft u een vraag over de werkwijze van de sociale dienstverlening van de gemeente? Neem dan telefonisch contact op via 0900 1852.
 • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken.