Kinderopvang

Gaat uw kind naar de kinderopvang of de buitenschoolse opvang? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Dat is kinderopvangtoeslag, subsidie of tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang. Op welke soort vergoeding u recht heeft, hangt af van uw situatie. Bijvoorbeeld of u werkt.

Waar vind ik welke kinderopvang?

Wilt u weten waar kinderopvang bij u in de buurt is? Bekijk de interactieve kaart Kinderopvangexterne-link-icoon. Op de kaart staan voor Haarlemmermeer alle:

  • Kinderdagverblijven.
  • Kinderdagverblijven met voorschoolse educatie.
  • Buitenschoolse opvang. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
  • Gastouderbureaus.
  • Gastouderopvangplekken.

In het Landelijk Register Kinderopvangexterne-link-icoon vindt u meer informatie over geregistreerde kinderopvang.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als u betaald werk doet, een erkende opleiding of inburgeringscursus volgt of deelneemt aan een traject naar werk kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen.

Heeft u een partner? Dan hangt het af van de situatie van uw partner of u kinderopvangtoeslag ontvangt. Controleer altijd eerst de voorwaarden voor kinderopvangtoeslagexterne-link-icoon bij de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U vraagt kinderopvangtoeslag aanexterne-link-icoon bij de Belastingdienst.

Eigen bijdrage

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor kinderopvang. Hoeveel u zelf betaalt, hangt van uw inkomen.

Heb ik recht op gesubsidieerde opvang?

U bent alleenstaande ouder en u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Of u heeft als ouders geen recht op kinderopvangtoeslag. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders niet werkt. Dan kan de gemeente de kosten voor kinderopvang vergoeden.

Wij betalen deze subsidie rechtstreeks aan de kinderopvang van uw kind. Voorwaarde is wel dat u een plek kiest die gesubsidieerde kinderopvangexterne-link-icoon (met VE-aanbod) aanbiedt. De subsidie is voor maximaal 2 ochtenden van 4 uur per week. Dit geldt voor kinderen van 2 tot 4 jaar. 

Bekijk alle plekken voor gesubsidieerde kinderopvang met VE-aanbod op de interactieve kaart Kinderopvangexterne-link-icoon.

Eigen bijdrage

U betaalt over de uren dat u kinderopvang heeft wel ouderbijdrage. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van uw inkomen.

Ik werk, maar kan de kosten van kinderopvang niet betalen. Heb ik recht op een tegemoetkoming?

U werkt wel, maar toch kunt u de kosten van kinderopvang niet betalen. Dan kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

U kunt deze tegemoetkoming aanvragen als u staat ingeschreven in de gemeente Haarlemmermeer. Daarnaast moet u aan 1 of meer van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U krijgt een uitkering vanuit de Participatiewet (PW).
  • U krijgt een uitkering vanuit de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW).
  • U krijgt een uitkering vanuit de Wet inkomensvoorziening oudere, gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).
  • U krijgt een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw).
  • U volgt een re-integratietraject en krijgt een uitkering.

De tegemoetkoming kinderopvang is voor kinderen van 0 jaar tot en met de basisschool. En stopt de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint.

De hoogte van de tegemoetkoming is gebaseerd op het aantal uren dat kinderopvang nodig is. We houden verder rekening met de hoogte van uw inkomen. Als u een uitkering ontvangt, heeft dit geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

Eigen bijdrage

U betaalt over de uren dat u kinderopvang heeft wel ouderbijdrage. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van uw inkomen.

Tegemoetkoming aanvragen

Vraag via het formulier tegemoetkoming kinderopvangexterne-link-icoon aan.

Let op: bij de vraag Wat wilt u melden in het formulier. Kies daar voor het 3e antwoord: ik wil bijzondere bijstand. Dan vraagt u een tegemoetkoming kinderopvang aan, omdat u de kosten niet kunt betalen. Op de afbeelding hieronder ziet u hoe u het formulier invult.

Na uw aanvraag

U krijgt binnen 8 weken een beslissing van de gemeente op uw aanvraag.

Als er meer informatie nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of 0900 1852

Ik heb lichamelijke, psychische of sociale problemen. Heb ik recht op een vergoeding?

Door lichamelijke, psychische of sociale problemen kunt u tijdelijk niet zelf voor uw kind zorgen. Dan betaalt de gemeente misschien een deel van de kosten voor kinderopvang. Lees verder over kinderopvang om sociale of medische redenenexterne-link-icoon.

Eigen bijdrage

Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor kinderopvang. Hoeveel u zelf betaalt, hangt af van uw inkomen.