Kinderopvang om sociale of medische redenen

Heeft u lichamelijke, psychische, verstandelijke of sociale problemen? En wilt u tijdelijk kinderopvang regelen en ontvangt u geen kinderopvangtoeslag? Dan betaalt de gemeente misschien een deel van de kosten voor kinderopvang. Dit heet een sociaal-medische indicatie (SMI). De vergoeding is tijdelijk en geeft u tijd om aan uw thuissituatie te werken.

Wat is kinderopvang met sociaal-medische indicatie?

Misschien bent u (tijdelijk) ziek, of heeft u lichamelijke of psychische problemen waarvoor u in behandeling gaat. Of is er een crisis in het gezin. Voor uw kind zorgen kan dan lastig zijn. U kunt dan een sociaal-medische indicatie (SMI) aanvragen.

Tijdelijke vergoeding

Met de sociaal-medische indicatie wordt maximaal 1 jaar (een deel van) de kinderopvangkosten vergoed. Hierdoor kan uw kind voor maximaal 2 dagen per week naar de kinderopvang en 2 dagen per week naar de buitenschoolse opvang. Zo heeft u tijdelijk minder zorg voor uw kind. En kunt u aan uw problemen werken. 

Aanpakken problemen

U werkt intussen zelf aan het verbeteren van uw thuissituatie. U levert een plan van aanpak aan. Ook verwachten we van u dat u dit plan uitvoert. Bij hoge uitzondering wordt de vergoeding met een half jaar verlengd. Dit kan alleen als u heeft meegewerkt om uw situatie te verbeteren.  

Bij welke kinderopvang kan ik terecht met een sociaal-medische indicatie?

Er zijn 2 organisaties voor kinderopvang waar u terecht kunt. Met deze organisaties heeft de gemeente een contract. U kunt kiezen uit:

Hoe hoog is de vergoeding?

De vergoeding is gelijk aan de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Maak een proefberekeningexterne-link-icoon op de website van de Belastingdienst voor een schatting. De gemeente betaalt de vergoeding voor kinderopvang direct aan de kinderopvangorganisatie.

Let op! Geef aan dat u werkt, anders kunt u geen proefberekening maken.

Kom ik in aanmerking voor de vergoeding?

U kunt een aanvraag doen voor kinderopvang met een sociaal-medische indicatie (SMI) als:

  • U met uw gezin in de gemeente Haarlemmermeer woont.
  • Er in uw gezin sociaal-medische problemen zijn. Hierdoor kunt u tijdelijk niet of niet goed voor uw kind zorgen. 
  • U en uw eventuele partner geen vergoeding voor de kinderopvangkosten krijgen. Zoals kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
  • Er geen andere volwassene is om voor uw kind te zorgen.
  • Uw kind(eren) maximaal 12 jaar zijn.

De gemeente kan onafhankelijke deskundigen vragen om uw situatie te bekijken. En de noodzaak voor kinderopvang te beoordelen.

Hoe kan ik een verzoek voor tegemoetkoming kinderopvang indienen?

Klik op de knop Verzoek vergoeding kinderopvang met sociaal-medische indicatie. U komt bij het meldingsformulier Sociale Dienstverlening. U meldt uw hulpvraag bij de gemeente door dit formulier in te vullen. Geef duidelijk aan als het om een crisissituatie gaat.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan is ook de DigiD van uw partner nodig.

Wanneer krijg ik bericht over mijn verzoek?

Nadat u het formulier heeft ingevuld en verstuurd gebeurt het volgende:

  • Dan belt een medewerker van de gemeente u om uw vraag te bespreken. Als het nodig is, maakt de medewerker met u een afspraak voor een gesprek. Het gesprek gaat over uw situatie en waar u tegenaan loopt.
  • De gemeente verwerkt uw aanvraag binnen 8 weken.