Toelichting aanvraagformulier exploitatievergunning

Wilt u een aanvraag doen voor een exploitatievergunning en komt u er niet uit? De informatie op deze pagina kan helpen.

Wat is de ondernemingsvorm waarvoor u deze aanvraag doet?

Hier kruist u aan of de ondernemingsvorm een natuurlijk persoon of een rechtspersoon betreft.
Natuurlijk persoon: bijvoorbeeld een eenmanszaak of vennootschap onder firma.
Rechtspersoon: bijvoorbeeld een besloten vennootschap of naamloze vennootschap.

Wie is/zijn de ondernemers?

Hier vult u alle namen, voornamen, adressen, geboortedatum en plaats in van alle ondernemers die volgens een recent uittreksel bij de kamer van koophandel staan ingeschreven en gerechtigd zijn om als ondernemer op een vergunning te worden vermeld.

Wat zijn de gegevens van de inrichting waarvoor de vergunning moet gelden?

Vul hier de naam van het horecabedrijf en het adres in van de locatie waarvoor de vergunning moet gelden. Dit kan afwijken van het adres van de onderneming.

Wat is de omschrijving van de, tot de inrichting behorende lokaliteiten, waarvoor de
vergunning moet gelden?

Hier vult u de lokaliteiten in van het horecabedrijf waar het bedrijf wordt uitgeoefend. Bijvoorbeeld:

  • begane grond, restaurant gedeelte - 40 m²
  • 1e verdieping, keuken - 15 m²

Een keuken, toiletten en/of opslagruimte maken ook onderdeel uit van het horecabedrijf en moet ook genoteerd worden.

Wie is / zijn de beheerder(s)?

Vul hier alle gegevens in van de beheerders die moeten worden vermeld op de vergunning. Deze houden het toezicht tijdens de openstelling van het horecabedrijf. Dit kan ook de ondernemer zijn, maar dat hoeft niet.

Waar heeft de aanvraag heeft betrekking op?

Geef aan wat de reden is voor het doen van de aanvraag.

Hoe kan uw bedrijf worden gekenschetst (gekenmerkt)?

Wat is de hoofdactiviteit van de onderneming. Kruis aan wat het meest van toepassing is op de onderneming.

Wat zijn de openingstijden en het geschat aantal personen?

Vul hier exact in wat de openingstijden van de onderneming zijn. 

Welke maatregelen neemt u om overlast te voorkomen?

Geef aan wat u als ondernemer doet om de overlast te voorkomen voor de omgeving, waarbinnen het horecabedrijf is gevestigd.

De volgende documenten zijn nodig voor de exploitatievergunning:

  • compleet ingevuld en ondertekend aanvraagformulier exploitatievergunning;
  • kopie geldig legitimatiebewijs van alle ondernemers en beheerders (identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsdocument);
  • plattegrond van de inrichting met aangegeven oppervlakte en een indeling van de ruimte;
  • kopie van een koop-, huur- of pachtovereenkomst van het pand waarin het horecabedrijf wordt geëxploiteerd.

Het aanvraagformulier moet gedagtekend en naar waarheid ingevuld ondertekend worden.