Toekomstvisies

Hoe ziet Haarlemmermeer er in de toekomst uit? In een aantal visies geeft de gemeente antwoord op deze vraag. U leest er meer over op Haarlemmermeer van morgen. Liggen er toekomstvisies ter inzage, dan heeft u 6 weken om te reageren. En lees hoe u dat doet.

Wat is een toekomstvisie?

Met 'toekomstvisies' bedoelen we de omgevingsvisie en bepaalde delen ervan, zoals de verdichtingsvisie en de visie polderlinten.

Omgevingsvisie

In de toekomstvisies staat hoe Haarlemmermeer er over 20 jaar uitziet. Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen. Hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend. De omgevingsvisie gaat over de keuzes die gemeente Haarlemmermeer daarin maakt.

Delen uitwerken

Delen van de omgevingsvisie werken we apart verder uit. Zoals:

  • Verdichtingsvisie: waar en hoe kernen (dorpen en stedelijke gebieden) kunnen groeien.
  • Visie polderlinten: hoe we oude polderwegen bewaren én verder ontwikkelen.
  • Nota Omgevingskwaliteit: een kader en inspiratiedocument dat beschrijft waar ontwikkelingen in Haarlemmermeer aan moeten voldoen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op Haarlemmermeer van morgen. U leest daar aan welke stukken de gemeente werkt.

Kan ik op een toekomstvisies reageren?

Op dit moment liggen er geen toekomstvisies ter inzage. U kunt op dit moment dus niet op een visie reageren.

Hoe reageer ik op een toekomstvisie?

Terinzagelegging

Bij het schrijven van een toekomstvisie voor Haarlemmermeer, kan iedereen meedenken. Zodra de visie ter inzage ligt, heeft iedereen 6 weken de tijd om er op te reageren. Een reactie geven op een visie heet officieel een zienswijze indienen.

Online, schriftelijk of op afspraak

U kunt op 3 manieren reageren:

  • Online: u gebruikt een reactieformulier. Als er een visie of plan ter inzage ligt, verschijnt er een link naar dit formulier.
  • Schriftelijk: u stuurt een brief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Zet op de envelop dat het een zienswijze is en waarop u reageert. Bijvoorbeeld 'Zienswijze ontwerp-omgevingsvisie'.
  • Mondeling: u maakt een afspraak via 0900 1852.

Antwoord van de gemeente

Uw reactie kan ervoor zorgen dat een visie wordt aangepast. U krijgt daarom altijd een nota van beantwoording. Hierin staat wat er is aangepast en een antwoord op alle reacties.