Leerlingenvervoer

Wat u moet weten

Recht op vergoeding

U heeft recht op vergoeding wanneer de school die het dichtst in de buurt is op meer dan 6 kilometer afstand ligt, én uw kind onderwijs volgt op:

  • De basisschool die het dichtst in de buurt is verder dan 6 kilometer van huis ligt. 
  • Een basisschool met een specifieke geloofs- of levensovertuiging.
  • Een speciale school voor basisonderwijs (SO of SBO).
  • Speciaal voortgezet onderwijs (SO of VSO).
  • Regulier of voortgezet onderwijs voor leerlingen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap.

In sommige gevallen kan van de 6 kilometer-regel worden afgeweken. Bijvoorbeeld wanneer uw kind een structurele lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap heeft en eigen vervoer niet mogelijk is.

Verschillende vergoedingen

Is een van de hierboven genoemde situaties op u van toepassing? Dan kunt u misschien een vergoeding krijgen voor:

  • Aangepast vervoer
  • Openbaar vervoer
  • Eigen vervoer (auto)
  • Fietsvergoeding

U krijgt alleen vergoeding voor vervoer naar de toegankelijke school die het dichtst in de buurt is. Houd hier met de schoolkeuze rekening mee.

Wilt u meer informatie over de vergoeding van leerlingenvervoer? Lees de toelichting over leerlingenvervoer voor het schooljaar 2019/2020.

Wat het kost

Voor aangepast vervoer betaalt u een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Deze bijdrage betaalt u niet wanneer uw kind naar speciaal onderwijs gaat. Of wanneer uw kind niet zelfstandig kan reizen door een handicap.

Wilt u een vergoeding aanvragen? Klik dan op de knop ‘Vergoeding aanvragen’ bovenaan deze pagina. Nadat u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, neemt een medewerker contact met u op om een afspraak te maken.

Declareren

Regelt u zelf het vervoer? Dan kunt u deze kosten (deels) declareren. Hieronder kunt u de declaratieformulieren downloaden en opsturen. De formulieren zijn ook telefonisch op te vragen via 0900 1852 of per mail via info@haarlemmermeer.nl.

Het declaratieformulier voor fietsvergoeding kunt u ook online invullen en versturen.