Participatiebijeenkomst Spoorzone

Eerste resultaten participatie concept Ontwikkelkader

21 mei 2024
Spoorzone Hoofddorp

In september 2023 gaf het college van burgemeester en wethouders (BenW) het concept Ontwikkelkader vrij voor participatie. Het college nodigde zo inwoners, ondernemers en anderen uit om te reageren op de plannen voor Spoorzone Hoofddorp. We kunnen nu alvast iets vertellen over de reacties.

In november 2023 organiseerden we een informatiemarkt in het MBO College Airport. De bijeenkomst was voor ondernemers uit Graan voor Visch Zuid en alle andere belangstellenden. Daar waren ruim 150 bezoekers. Tijdens de presentaties die avond en tijdens gesprekken met bezoekers ontvingen we vooral vragen om toelichting op de plannen.  

Vragen over verkeer en ondernemen 

Veel vragen gingen over verkeer en het Verkeersstructuurplan Hoofddorp. Een aantal ondernemers van Graan voor Visch Zuid uitte zorgen. Ze vroegen waar ze heen moeten met hun bedrijf als er woningen komen in het gebied. Daar is onder meer tijdens een bijeenkomst van de BIZ Graan voor Visch verder over gesproken. Veel aanwezigen reageerden positief op de plannen. De vragen en antwoorden op de websiteexterne-link-icoon zijn aangevuld met een aantal vragen die we ontvingen tijdens de participatie. 

572 ingevulde vragenlijsten  

Via de informatiemarkt, de nieuwsbrief en social media hebben we een online vragenlijst aangekondigd. 572 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. De reacties zijn gevarieerd, maar over het algemeen positief. Belangrijke thema’s zijn verkeer (bereikbaarheid, parkeren, drukte en OV), veiligheid, haalbaarheid en (betaalbare) woningbouw.  

Rondetafelgesprekken, social media en schriftelijke reacties 

Via rondetafelgesprekken hebben we gesproken met marktpartijen en woningcorporaties. Belangenverenigingen, woningcorporaties en marktpartijen stuurden een uitgebreide reactie. Marktpartijen en woningcorporaties vinden de plannen ambitieus en willen graag samenwerken met de gemeente. Berichten op social media leverden hartjes, duimpjes en smileys op, maar ook kritische opmerkingen. Die gingen bijvoorbeeld over het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente en het afsluiten van de Van Heuven Goedhartlaan voor doorgaand verkeer in Spoorzone.

Spoorzone

Het vervolg 

De gemeente gebruikt de reacties om een definitief Ontwikkelkader te maken. Dat leggen we eerst voor aan het college van BenW. Als zij instemt, leggen we het voor aan de gemeenteraad. Zij kan het document dan vaststellen. Het verslag van de participatie komt op deze website. 

Wat staat er in het Ontwikkelkader? 

In het concept Ontwikkelkaderexterne-link-icoon staan de plannen voor Spoorzone Hoofddorp. Het gaat vooral over de deelgebieden die aangewezen zijn voor woningbouw: Stationskwartier (met het station en het stationsplein) en Graan voor Visch Zuid. Het geeft een beeld van het gebied over 20 jaar.