.

Zwanenburg

De plannen in Zwanenburg zijn onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart. In mei 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart vastgesteld. Het doel van de Visie is om de Ringdijk en Ringvaart leefbaarder, aantrekkelijker en verkeersveiliger te maken. Het verminderen van het (vracht)verkeer op de dijk is hier een onderdeel van. Bewoners hebben tijdens de bijeenkomst in 2016 aangegeven dat verkeersveiligheid het belangrijkste thema is in Zwanenburg. We gaan in Zwanenburg het volgende uitvoeren:

Verkeersafsluiting Zwanenburgerdijk

De Zwanenburgerdijk is een van de drukste delen van de Ringdijk, met gemiddeld bijna 5.300 voertuigen per werkdag. Er zijn verschillende manieren om verkeer te verminderen. In de Visie is bekeken welke maatregel het beste past bij welke verkeerssituatie. Voor Zwanenburg is besloten dat een afsluiting van de dijk voor gemotoriseerd verkeer de beste verkeersmaatregel is. Deze afsluiting wordt ook wel een knip genoemd. Met minder gemotoriseerd verkeer wordt het mogelijk om een 30 km/u-zone met een bijbehorende fietsstraat aan te leggen op de Zwanenburgerdijk. Hiermee wordt het verkeersveiliger en aangenamer op de dijk. Ook ontstaan er kansen voor recreatie en toerisme, zoals het aanleggen van een recreatiesteiger.

Twee proeven met een verkeersafsluiting

Op de Zwanenburgerdijk zijn twee proeven gedaan met een afsluiting voor doorgaand verkeer. De eerste afsluiting was van 24 september tot en met 21 oktober 2018 bij de Lindenlaan, zie locatie A op het kaartje hieronder. Daarna was er een afsluiting bij de Venenweg van 22 oktober tot en met 19 november 2018, zie locatie B op het kaartje hieronder.

Locaties proeven Zwanenburg

Afbeelding: Locaties proefafsluitingen Zwanenburgerdijk. A: Lindenlaan, B: Venenweg

Hoe zijn de proeven gegaan?

Beide proeven op de Zwanenburgerdijk zijn beoordeeld. Tijdens beide afsluitingen is gemeten hoeveel verkeer door de verschillende straten in Zwanenburg reed. De meetpunten staan op de kaart hieronder aangegeven. De resultaten van de metingen en de reacties van de Zwanenburgers zijn meegenomen in de beoordeling. Ook de dorpsraad en ondernemingsvereniging zijn betrokken bij de beoordeling. Voor de afsluiting hebben we gezegd dat een proef geslaagd is als minder dan 50% van de afname van het verkeer op de Zwanenburgerdijk zich naar andere straten in het dorp verplaatst én daarbij geen straten onacceptabel worden belast. We kijken hierbij ook naar het vrachtverkeer en het verkeer dat tegen de richting rijdt.

Afsluiting Bij de Venenweg meest geslaagd

De resultaten van beide knippen verschilden niet veel van elkaar. Een knip bij de Lindenlaan maakte de dijk tegenover het gemaal Halfweg rustiger, terwijl een knip bij de Venenweg de dijk bij bedrijventerrein de Weeren rustiger maakte. Het resultaat van een knip bij de Venenweg is beter gebleken dan we op basis van het verkeersmodel hadden verwacht. Ook kregen we veel minder reacties van inwoners en ondernemers op deze afsluiting dan bij de afsluiting bij de Lindenlaan. Doordat het resultaat beter is dan verwacht en de gevolgen voor de achtergelegen wijk te overzien zijn, kan worden gesteld dat de proef met de verkeersafsluiting bij de Venenweg het meest geslaagd is. De dorpsraad, de ondernemingsvereniging, de brandweer en de politie geven ook voorkeur aan deze locatie.

Definitief verkeersbesluit

Het voorgenomen verkeersbesluit is in september 2019 een definitief verkeersbesluit geworden en gepubliceerd in de Staatscourant. 


Meer informatie

Lees de veelgestelde vragen over de proefafsluiting Zwanenburg.