Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vraag en Antwoord afsluiting Zwanenburgerdijk

Op deze pagina leest u de veelgestelde vragen en antwoorden over de proefafsluiting Zwanenburg.

Algemeen

De afsluiting op de hoek Lindenlaan heeft de grootste invloed op minder auto’s op de dijk. Er zijn andere opties onderzocht, zoals een afsluiting ten westen van de Domineeslaan. Deze opties hebben ook invloed op het doorgaande verkeer, maar minder invloed dan de knip bij de Lindenlaan.

De afsluiting gebeurt met palen en hekken. De dijk wordt afgesloten voor autoverkeer en voor motoren. Voor langzaam verkeer blijft de dijk wel gewoon bereikbaar. Er wordt gebruik gemaakt van uitneembare palen, zodat nood- en hulpdiensten kunnen passeren. 

Overlast / negatieve effecten van de afsluiting

U kunt dit melden via het algemene nummer van de gemeente, tel 0900-1852.

Ondernemers blijven tijdens de proef afsluiting bereikbaar, ook voor leveranciers. Ondernemers tussen de Lindenlaan en Dennenlaan zijn bereikbaar via de zuidoostelijke zijde van de Zwanenburgerdijk. Vanwege de proef afsluiting moet het verkeer keren op de dijk en via dezelfde kant de Zwanenburgerdijk verlaten.

Voor vragen en opmerkingen kunt u bellen met nummer 0900-1852. Het verkeer moet altijd wennen aan nieuwe situaties. Het is mogelijk dat auto’s gaan zoeken of tegen de richting in rijden. Dit is niet de bedoeling. Wanneer dit vaker voorkomt kunt u het aan ons doorgeven.

Er komen borden en verkeersregelaars. We werken tijdens de proef op maandag tot en met vrijdag met verkeersregelaars om het verkeer de goede richting op te sturen en te helpen waar nodig. Er komen ieder geval verkeersregelaars bij de Lindenlaan, de Domineeslaan en de Kerkhoflaan.

We zetten handhavers (BOA’s) in wanneer er knelpunten ontstaan. Bijvoorbeeld foutgeparkeerde auto’s op hoeken van kruisingen in Zwanenburg. Handhavers kunnen ook bekeuringen uitdelen voor verkeer dat tegen de richting in rijdt.

De gemeente plaatst geen flitspalen. Het Openbaar Ministerie (Justitie) gaat daarover. Vaak zorgt een flitspaal ook voor overlast door hard remmende auto’s vlak voor de flitspaal en na de flitspaal weer hard optrekkende auto’s.

Politie, brandweer en ambulance zijn op de hoogte van de proef afsluiting. Zij zijn akkoord met de proef. Zij er kunnen in geval van nood wel langs de afsluiting.

Winkels aan de Zwanenburgerdijk blijven tijdens de proef bereikbaar vanaf de kant van de Dennenlaan. Klanten en leveranciers moeten ook weer via die kant de Zwanenburgerdijk af. Auto’s en motoren kunnen keren op de dijk. Vrachtwagens en bussen moeten achteruitrijden en achteruitsteken de Kerkhoflaan, zodat zij richting de Dennenlaan kunnen rijden. Vanaf de kant van de verkeersafsluiting komt geen verkeer meer.

We werken met verkeersregelaars om het verkeer aan de nieuwe situatie te laten wennen. Wij houden contact met de ondernemers. Wanneer problemen ontstaan moeten deze snel opgelost worden.

Per straat in Zwanenburg

We verwachten dat het doorgaande vrachtverkeer over de N200 gaat rijden. Vrachtverkeer dat op de Dennenlaan moet zijn, wordt omgeleid door het industriegebied en komt dan op het zuidelijkste deel van de Domineeslaan uit. Dat deel is nu ook al de vrachtroute komende vanaf IJweg/Troelstralaan. De Domineeslaan noordelijke deel is de omleidingsroute voor verkeer dat de eerste omleidingsroute (door het industriegebied) heeft gemist. De verwachting is dat dit niet veel verkeer zal zijn. Bij de Domineeslaan hoek Zwanenburgerdijk komt tijdens de proef een verkeersregelaar te staan.

De werkzaamheden aan de Lindenlaan zijn gestart vanaf de zijde Plantsoenlaan. Dat zou eerst aan de kant van de Wilhelminalaan zijn, maar in verband met de proefkip hebben we de planning aangepast en is er begonnen vanaf de zijde Plantsoenlaan. De werkzaamheden worden in gedeeltes van +/- 80 meter per keer uitgevoerd. Door te starten vanaf de Plantsoenlaan kunnen we voor bijna 2/3 van de proefknip monitoren hoeveel weggebruikers er, ondanks het inrijverbod, de Lindenlaan inslaan om vervolgens op de Kastanjelaan hun weg te vervolgen. Hierdoor kunnen we een zo objectief mogelijke meting uitvoeren. Tijdens de werkzaamheden aan de Lindenlaan zullen de kruispunten Lindenlaan – Kastanjelaan en de Lindenlaan – Friedalaan ten alle tijden gewoon open blijven. Ook hier is rekening mee gehouden omdat we op deze manier het sluipverkeer op zowel de Kastanjelaan als de Friedalaan goed kunnen blijven monitoren. Door de grote hoeveelheid geplande werkzaamheden en projecten in Zwanenburg is het niet te voorkomen dat sommige zaken elkaar kruisen. We doen ons uiterste best in de planning. Tevens is er veel overleg met de dorpsraad om te polsen wat de pijnpunten zijn in het dorp t.a.v. de geplande werkzaamheden. De Wilhelminalaan blijft tijdens de proef afsluiting eenrichtingsverkeer. Bij de Lindenlaan hoek Zwanenburgerdijk komt een verkeersregelaar.

Tussen de Zwanenburgerdijk en de Wilhelminalaan wordt er gewoon gemeten tijdens de proefafsluiting. Bij de andere twee meetpunten op de Lindenlaan kan alleen geteld worden als er niet (meer) wordt gewerkt. In 2019 wordt de telling herhaald als de proef geslaagd is en de afsluiting blijvend is.

Tijdens de proef worden verkeersregelaars en handhavers ingezet om het verkeer de goede kant op te sturen en te helpen waar nodig. Er komt ook een verkeersregelaar bij de Kerkhoflaan, hoek Zwanenburgerdijk. Als het nodig is wordt er opgetreden. Er kunnen boetes uitgedeeld worden bij fout geparkeerde auto’s (bijvoorbeeld op hoeken van kruisingen) of wanneer verkeer tegen de richting in rijdt.

Doorgaand verkeer wordt aan de rand van Zwanenburg met omleidingsborden omgeleid. Verkeersregelaars en handhavers worden ingezet om het verkeer de goede kant op te sturen en te helpen waar nodig. Aan de Wilgenlaan bij de IJweg en aan het begin van de Kastanjelaan bij de Dennenlaan plaatsen we borden: “Let op, geen doorgaand verkeer”. 

Bij de Dennenlaan worden verkeersregelaars en handhavers ingezet om het verkeer de goede kant op te sturen en te helpen waar nodig.

Aan het begin van de Fridalaan bij de Domineeslaan komt een bord te staan: “Let op, geen doorgaand verkeer”.

De Sparrenlaan is een erftoegangsweg. Uit de metingen blijkt dat hier weinig verkeer rijdt en de snelheid ligt niet heel hoog. Op dit moment zijn er geen redenen om extra maatregelen te nemen. We gaan meten of dit na de proef wel nodig gaat zijn.

Aan de randen van Zwanenburg komen omleidingsborden voor het doorgaand verkeer. De omleidingsroutes lopen (bewust) niet via Kinheim. We verwachten dat het verkeer daar niet veel zal toenemen. Tijdens de proef doen we metingen om te kijken of het verkeer hier toeneemt.

Verkeersmetingen / tellingen

Hoeveel verkeer gaat er nu over de Zwanenburgerdijk? Bij de Dennenlaan gaat het om bijna 5.500 auto’s per werkdag. De richtlijn voor de Ringdijk is minder dan 5.000, voor inrichting als fietsstraat zelfs minder 2.500.

Verkeersmodel

De voorspelling is dat het doorgaande verkeer naar de N200 verplaatst. Wat overblijft is bestemmingsverkeer, wat zich over de achtergelegen straten zal verdelen. Dit is gebaseerd op het verkeersmodel. Of dit ook echt zo is gaan we testen tijdens de proef afsluiting.

Het is een model gebaseerd op uitgangspunten. Dit bestaat uit feitelijke routes en tellingen van het verkeer. Uit ervaring blijkt dat dit goed werkt om inzicht te krijgen in hoe het verkeer zich verdeelt. Omdat het in Zwanenburg om veel kleine straatjes gaat in de achtergelegen wijk is het minder goed te voorspellen. Daarom is het goed om het eerst te testen.

Andere afsluitingen blijken zeer goed te werken, waardoor de leefbaarheid in een plaats wordt vergroot. Bijvoorbeeld de afsluiting op de Ringdijk in Aalsmeerderbrug richting de Nieuwemeer.

De proef afsluiting is geslaagd als minder dan de helft van het verkeer dat nu op de Zwanenburgerdijk rijdt zich naar de achterliggende straten verplaatst. En dat de achterliggende straten niet te veel worden belast. We meten dit door tellingen van het verkeer te doen. Dit hebben we voor de proef gedaan, in april 2018. En tijdens de proef. Samen met de Dorpsraad en Ondernemersvereniging bespreken we de metingen en grijpen we in waar nodig. Lees op deze pagina meer over de uitkomst van de proefexterne-link-icoon

Bezwaar maken

Kan ik bezwaar maken tegen dit plan?

U kunt geen bezwaar meer maken tegen dit plan. Het definitieve verkeersbesluit is genomen in 2019.