.

Lijnden

Op deze pagina leest u wat er in Lijnden gebeurt.

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. De plannen zijn onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart. De gemeente heeft hier in 2016 al over gesproken met bewoners en ondernemers aan de dijk bij een bijeenkomst over de visie. 

Op maandag 11 februari 2019 was er een inloopbijeenkomst over de uitvoering van de plannen om Lijnden leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Gemeente Haarlemmermeer doet dit in overleg met Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS), met de dorpsraad en met bewoners en ondernemers. Hieronder de plannen:

De werkzaamheden aan de Lijnderdijk duren tot mei 2021. 


 

Aanleg jaagpad

Tussen Lijnden en Zwanenburg ligt nu een jaagpad van ongeveer 2 kilometer lang naast de Ringvaart. Vroeger werd een jaagpad gebruikt om schepen vooruit te trekken, nu is het bedoeld als wandelpad. Het jaagpad is aangelegd tijdens de reconstructie van de dijk, in mei 2021.

Mogelijke verkeersafsluiting

Het is nu nog onbekend of een afsluiting op de Ringdijk in Lijnden of Badhoevedorp nodig is. Een afsluiting is wel opgenomen in de Visie Ringdijk en Ringvaart, maar of er een afsluiting komt hangt onder meer af van het effect van de afsluiting in Zwanenburg. Zodra we hier meer over weten, komen we er op terug.

Bredere fietsstroken

De fietsstroken op de Lijnderdijk worden verbreed naar 1,70 m. Op de Akerdijk zijn de fietsstroken al breder gemaakt.

Laadpalen en nieuwe bankjes

De gemeente heeft geld beschikbaar voor duurzaamheid. Daarmee komen er op vier plekken langs de Ringdijk, waaronder de Lijnderdijk, nieuwe bankjes, groen en een laadpaal voor elektrische fietsen.

Verlichten gemaal

Gemaal De Lynden wordt beter verlicht in de avond. SLS zorgt voor zonnepanelen die energie leveren voor het verlichten van het gemaal. Dit gebeurt in de tweede helft van 2019.

Bijdrage voor recreatie

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en gemeente Haarlemmermeer stellen beiden een bijdrage beschikbaar om de leefbaarheid in Lijnden te verbeteren. Mogelijkheden zijn het aanleggen van een recreatiesteiger, passantensteiger en een speelweide achter de Nieuwerkerkerstraat, bij handbal clubhuis Het Vossennest. Tijdens de inloopbijeenkomst en via de website kon hierop gestemd worden. In totaal waren er 26 stemmen voor een recreatiesteiger, 13 stemmen voor een passantensteiger en 12 stemmen voor een speelweide. Dit betekent dat we in ieder geval aan de slag gaan met de aanleg van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraad kijken we welke van de andere wensen kunnen worden opgepakt.

Overleg dorpsraad mei 2019

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente overleg gevoerd met de dorpsraad. Tijdens dat overleg is afgesproken dat er een recreatiestijger aangelegd wordt, dat de knip onder de brug op de grens met Badhoevedorp vooralsnog niet doorgaat en dat we ons in gaan spannen voor het Gemaal in Lijnden.


Meer informatie

Zie de algemene informatie over de maatregelen Ringdijk en Ringvaart.