Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Lijnden

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. De plannen zijn onderdeel van de Visie Ringdijk en Ringvaart. De gemeente heeft hier in 2016 al over gesproken met bewoners en ondernemers aan de dijk bij een bijeenkomst over de visie.

Maatregelen in Lijnden:

  • Aanleg jaagpad
  • Mogelijke verkeersafsluiting
  • Bredere fietsstroken
  • Laadpalen en nieuwe bankjes
  • Verlichten gemaal
  • Bijdrage voor recreatie
  • Overleg dorpsraad mei 2019

De werkzaamheden aan de Lijnderdijk zijn in mei 2021 afgerond. 

Aanleg jaagpad

Tussen Lijnden en Zwanenburg ligt nu een jaagpad van ongeveer 2 kilometer lang naast de Ringvaart. Vroeger werd een jaagpad gebruikt om schepen vooruit te trekken, nu is het bedoeld als wandelpad. Het jaagpad is aangelegd tijdens de reconstructie van de dijk, in mei 2021.

Mogelijke verkeersafsluiting

Het is nu nog onbekend of een afsluiting op de Ringdijk in Lijnden of Badhoevedorp nodig is. Een afsluiting is wel opgenomen in de Visie Ringdijk en Ringvaart, maar of er een afsluiting komt hangt onder meer af van het effect van de afsluiting in Zwanenburg. Zodra we hier meer over weten, komen we er op terug.

Bredere fietsstroken

De fietsstroken op de Lijnderdijk zijn verbreed naar 1,70 m. Op de Akerdijk zijn de fietsstroken al breder gemaakt.

Laadpalen en nieuwe bankjes

Er zijn op vier plekken langs de Ringdijk nieuwe bankjes, groen en laadpalen voor elektrische fietsen geplaatst. ook op de Lijnderdijk. Dit heeft de gemeente kunnen doen met het geld dat beschikbaar was voor duurzaamheid. 

Verlichten gemaal

Gemaal De Lynden is beter verlicht in de avond. Stichting Leefomgeving Schiphol heeft gezorgd voor zonnepanelen die energie leveren voor het verlichten van het gemaal.

Bijdrage voor recreatie

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) en gemeente Haarlemmermeer stellen beiden een bijdrage beschikbaar om de leefbaarheid in Lijnden te verbeteren. Mogelijkheden zijn het aanleggen van een recreatiesteiger, passantensteiger en een speelweide achter de Nieuwerkerkerstraat, bij handbal clubhuis Het Vossennest. Tijdens de inloopbijeenkomst en via de website kon hierop gestemd worden. In totaal waren er 26 stemmen voor een recreatiesteiger, 13 stemmen voor een passantensteiger en 12 stemmen voor een speelweide. Dit betekent dat we in ieder geval aan de slag gaan met de aanleg van een recreatiesteiger. In overleg met de dorpsraad kijken we welke van de andere wensen kunnen worden opgepakt.

Overleg dorpsraad mei 2019

Op 27 mei 2019 heeft de gemeente overleg gevoerd met de dorpsraad. Tijdens dat overleg is afgesproken dat er een recreatiesteiger aangelegd wordt, dat de knip onder de brug op de grens met Badhoevedorp voorlopig niet doorgaat en dat we ons in gaan spannen voor het Gemaal in Lijnden.

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl