Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rozenburg

Met het uitvoeringsprogramma Ringdijk en Ringvaart zetten we ons in om de Ringdijk en Ringvaart aantrekkelijker, leefbaarder en verkeersveiliger te maken. Bewoners hebben tijdens een bijeenkomst in 2015 aangegeven dat verkeersveiligheid een belangrijk thema is in ORA: Oude Meer, Rozenburg en Aalsmeerderbrug.

Plannen Aalsmeerderdijk in Aalsmeerderbrug

In 2020 is er gewerkt aan de Aalsmeerderdijk in kern Aalsmeerderbrug tussen Boeiingavenue en Capronilaan. Op dit deel van de Aalsmeerderdijk zijn de chicanes verwijderd en is er een 50 km per uur snelheidslimiet ingesteld. Dit gebeurde volgens de visie Ringdijk en Ringvaart. 

  • Chicanes zijn weggehaald. Dit zijn verhogingen op de weg, waardoor auto's een bocht moeten maken. De chicanes op de dijk hadden weinig effect op de snelheid van het autoverkeer. Ook werden de chicanes als onveilig ervaren. Daarom zijn deze weggehaald. De drempels op de dijk blijven wel liggen en worden aangepast als dat nodig is.
  • De maximum snelheid is nu 50 km/u

Aanlegsteigers Aalsmeerderbrug

In juni plaatste de gemeente twee aanlegsteigers in de Ringvaart in Aalsmeerderbrug. Het zijn 'passantensteigers'. Pleziervaartuigen kunnen hier voor maximaal drie dagen aanmeren. De steigers liggen bij het Fort bij Aalsmeer.

Subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol

De steigers zijn geplaatst met subsidie van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Deze stichting geeft subsidie aan projecten die de kwaliteit van de leefbaarheid verbeteren in de omgeving van luchthaven Schiphol. De steigers dragen bij aan het recreatieve programma en de sociale cohesie in de kernen langs de Ringvaart en passen daarom goed binnen de doelstelling van SLS. In totaal draagt SLS 285.000 euro bij aan dit project.

Afbeelding: foto van aanlegsteigers Aalsmeerderbrug in de vaart

Afbeelding: aanlegsteigers Aalsmeerderbrug

Groener maken keerlussen

Voor de situatie bij de keerlus bij de Capronilaan, gaat de gemeente met bewoners kijken hoe het daar staat met vrachtwagens en hoe en of die kunnen keren. Hier wordt ook een verkeerskundige bij betrokken. Wat betreft de keerlus bij de N196 hoorde de gemeente van bewoners dat daar nauwelijks vrachtwagens komen. De gemeente gaat ook nog eens bij deze keerlus kijken, maar zeker hier blijft het voornemen om deze keerlus volgens het voorstel groener en mooier in te richten. De uitvoering daarvan gaat niet eerder plaats vinden dan wanneer de fietsondersteek en de rotonde zijn gemaakt. Dit doet de provincie.

Informatiebijeenkomst ORA - 21 oktober 2019

Op 21 oktober 2019 was er in het Dijkhuis in Oude Meer een informatieavond over ORA. Deze was georganiseerd door de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS), de Stichting ORA-belangen, de commissie Leefbaarheid van het Dijkhuis en de gemeente. Ongeveer 80 bewoners uit Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rozenburg waren aanwezig. Het verslag van deze bijeenkomst bekijkt u hier. 

Meer informatie

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar ringdijk-ringvaart@haarlemmermeer.nl