Logo van Ringdijk en Ringvaart dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Verslag informatiebijeenkomst ORA - 21 oktober 2019

Maandag 21 oktober was er in het Dijkhuis in Oude Meer een informatieavond over ORA. Deze was georganiseerd door de Stichting leefomgeving Schiphol (SLS), de Stichting ORA-belangen, de commissie Leefbaarheid van het Dijkhuis en de gemeente. Ongeveer 80 bewoners uit Aalsmeerderbrug, Oude Meer en Rozenburg waren aanwezig. Een goede opkomst!

Afbeelding: foto van de aanwezigen tijdens de bijeenkomst

Er waren veel mensen bij de informatieavond over het Dijkhuis, de SLS-projecten en de plannen van de gemeente.

De avond ging over projecten die een subsidie kunnen krijgen van SLS. En het ging ook over de uitvoering van het beleid voor de Ringdijk en Ringvaart van de gemeente. Maar eerst was de gastheer Cees Eikelenboom van het Dijkhuisbestuur aan het woord. Hij vertelde over alle mooie activiteiten die in het Dijkhuis plaats vinden en waar je het Dijkhuis nog meer voor kan gebruiken. Een enthousiast verhaal en vraag om steun.

Na Cees Eikelenboom kwam later op de avond ook Paul van Rheenen aan het woord met uitleg over de plannen voor het nieuwe Dijkhuis: na wikken wegen is het plan nu om het dijkhuis nieuw te bouwen met steun van SLS. Het is te duur om het oude Dijkhuis, dat eigenlijk onder aan de dijk staat, te handhaven. Paul liet beelden zien van het nieuwe Dijkhuis dat hoger staat en met de lange kant naar de dijk toe staat.

Alexander Smal van SLS gaf daarna een toelichting over de werkwijze van SLS.  Hij vertelde over de mogelijkheid om projecten en initiatieven die de leefomgeving verbeteren financieel te steunen. Daarvoor waren al projecten geïnventariseerd, zoals de renovatie/nieuwbouw van het Dijkhuis, een pontje, een pannaveldje en barbecue plekken. Hij vroeg aan de aanwezige bewoners om met een stembriefje een rangorde aan te geven in deze projecten. Daarnaast konden mensen ook andere wensen kenbaar maken.

De laatste spreker was Marieke Adrichem van de gemeente. Zij vertelde over het plan om een passantensteiger aan te leggen voor de recreatievaart. De vraag was: wilt u die liever bij het Fort bij Aalsmeer of bij het Dijkhuis? Ook lichtte zij de plannen toe om de keerlussen bij de Capronilaan en de N196 mooier en groener in te richten. Uit de zaal kwam de reactie van een aantal aanwezigen dat de bewoners geen passantensteigers willen, omdat ze er niets aan hebben en wel bang zijn voor overlast. Bij de verfraaiing van de keerlussen kwam de opmerking dat dat regelmatig grote vrachtwagens met aanhangers komen, die toch ook moeten kunnen draaien.  Reactie van de gemeente was: als u het niet wilt of als het echt niet werkt, dan doen we het niet.

Stemmingen over voorstellen gemeente en SLS

Maar de gemeente en ook SLS hadden “stemformulieren” meegenomen, waarop alle aanwezigen hun mening konden geven. Voor SLS vulden 69 mensen de enquête in. De uitslag: 56 mensen zetten de renovatie/nieuwbouw van he Dijkhuis op de eerste plaats voor besteding van subsidie van de SLS. Daarnaast kreeg het plan voor een pontje veel steun (op 1e, 2e en 3e plaats, zie de tabel). Ook waren er veel mensen voor de aanleg van een pannaveldje. Deze projecten zullen nu verder uitgewerkt worden. Hierover zullen SLS, Het Dijkhuis, Stichting ORA belangen en gemeente in gesprek gaan.

Uitslag enquête SLS projecten

Uitslag enquête SLS projecten
Uitslag enquête SLS projecten1e plek2e plek3e plek4e plektegenniet ingevuld
Renovatie nieuwbouw5644014
Barbecue plaatsen036162519
Pontje83983110
Pannaveld5102351016

Stemming locatie passantensteiger

Ook de gemeente had stemformulieren meegenomen voor de bepaling van de plek voor de passantensteiger. De vraag was: bij het fort of bij het Dijkhuis. En er was ruimte voor overige opmerkingen. Deze formulieren werden door 71 mensen ingevuld. De uitslag van deze stemming was anders dan je uit de reacties van de zaal zou verwachten:

Uitslag 'stemming' locatie Passantensteiger

Locatie passantensteigerAantal stemmen (totaal 71)
Vóór locatie: Fort:33
Tegen beide locaties: Fort en Dijkhuis20
Vóór beide locaties: Fort en Dijkhuis9
Vóór locatie: Dijkhuis7
Locatie: Schipholdijk1
Blanco1

Conclusie van de gemeente is, dat de passantensteiger bij het Fort bij Aalsmeer gewenst is en dat de steiger daar komt.