Provinciale Staten en waterschappen 2023

De verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen zijn op 15 maart 2023.
Op woensdag 15 maart 2023 kunt u stemmen. Het is niet mogelijk om eerder te stemmen. Op maandag 13 maart en dinsdag 14 maart 2023 zijn de stembureaus gesloten.

Hoe werken de verkiezingen?

Provinciale Staten

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerst Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.    

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. De Staten van de provincie Noord-Holland bestaat uit 55 volksvertegenwoordigers. Zij controleren het dagelijks bestuur van de provincie.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de 4 jaar plaats. Deze worden gelijk gehouden met de verkiezingen voor de Waterschappen. Meer over de verkiezingen voor de Provinciale Staten leest u op de websites Kiesraad.nl en Rijksoverheid.nl.

Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de Statenleden. Zij nemen de komende 4 jaar besluiten voor de provincie Noord-Holland. Bijvoorbeeld over wegen, het behoud van een natuurgebied of de komst van een bedrijventerrein. De leden van alle Provinciale Staten in Nederland kiezen de leden van de Eerste Kamer. Door te stemmen voor de Provinciale Staten heeft u ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. De belangrijkste taak van de Eerst Kamer is het goedkeuren en afkeuren van nieuwe wetten.    

Het aantal leden van de Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van een provincie. De Staten van de provincie Noord-Holland bestaat uit 55 volksvertegenwoordigers. Zij controleren het dagelijks bestuur van de provincie.

Verkiezingen voor de Provinciale Staten vinden eens in de 4 jaar plaats. Deze worden gelijk gehouden met de verkiezingen voor de Waterschappen. Meer over de verkiezingen voor de Provinciale Staten leest u op de websites Kiesraad.nl en Rijksoverheid.nl.

Waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Een waterschap regelt de waterhuishouding in een bepaalde regio. Zoals het onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van afvalwater, het controleren van de kwaliteit van het zwemwater en natuurbeheer in en om het water. Dat is belangrijk zeker in een polder zoals gemeente Haarlemmermeer. Door te stemmen  heeft u invloed op het beleid van het waterschap.

In gemeente Haarlemmermeer zijn 2 waterschappen. Het grootste deel van de gemeente ligt in het gebied van Hoogheemraad van Rijnlanden. Hoogheemraad is hetzelfde als waterschap. Een klein deel van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude valt onder het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Inwoners van dit gebied krijgen in februari 2023 een brief met uitleg waar zij voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht kunnen stemmen.

Meer over de verkiezingen voor waterschappen leest u op de websites Kiesraad.nl en Rijksoverheid.nl. Of ga naar de websites van het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Wie mag stemmen?

U mag stemmen als u kiesgerechtigd bent. Voor de 2 verkiezingen is dat verschillend. De meeste mensen die in Haarlemmermeer wonen ontvangen een stempas voor beide verkiezingen.

Provinciale Staten

U bent kiesgerechtigd als u aan 3 voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023.
  • U staat ingeschreven bij een gemeente in de provincie Noord-Holland.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit.

Waterschappen

U bent kiesgerechtigd als u aan 3 voorwaarden voldoet:

  • U bent 18 jaar of ouder op 15 maart 2023.
  • U staat ingeschreven bij een gemeente binnen de grenzen van het waterschap.
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of u heeft een rechtmatig verblijf in Nederland (bijvoorbeeld een verblijfsvergunning).

Waar en wanneer worden de stemmen geteld?

Op 15 maart 2023 na 21.00 uur worden de stemmen op partijniveau geteld. Dit betekent dat alle stemmen per partij geteld worden. Die avond is er een voorlopige uitslag op partijniveau.

Op 16 maart 2023 telt het gemeentelijk stembureau alle stemmen op kandidaatsniveau. Dit betekent dat alle stemmen per kandidaat geteld worden. Het stellen van de stemmen gebeurt in de Van Zantenhal in Nieuw-Vennep.

De officiële uitslag wordt op maandag 20 maart 2023 bekendgemaakt.

Hoe kan ik mijn politieke partij registeren?

Provinciale Staten

U kunt uw politieke partij tot 19 december 2022 laten registeren bij het provinciaal centraal stembureau in Haarlem. Dit is zo omdat Haarlem de hoofdstad van de provincie Nood-Holland is.

Registratie van een partijnaam is niet verplicht. Een politieke partij kan ervoor kiezen om met een blanco lijst deel te nemen.

Op de website van gemeente Haarlem staat hoe u een partij kunt registeren. Ook staat daar meer informatie over de taken van het centraal stembureau.

Waterschappen

Wilt u meedoen aan de waterschapsverkiezingen? U kunt een politieke partij tot 19 december 2022 laten registeren bij het centraal stembureau van het waterschap.

Neem contact op met Hoogheemraadschap van Rijnland om uw partij te laten registeren. Of lees hoe u kunt meedoen aan de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Waar vind ik meer informatie?

Op deze website staat vanaf december 2022 meer informatie over de verkiezingen, de stembureaus en stemmen voor mensen met een beperking.