Participatieraad

De Participatieraad geeft advies aan het college van burgemeester en wethouders. Het advies wordt gegeven om het beleid van de gemeente te verbeteren. Dat gebeurt gevraagd en ongevraagd.

Over welke wetten geeft de Participatieraad advies?

De adviezen gaan over de volgende wetten:

  • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Jeugdwet.
  • Participatiewet.

De Participatieraadexterne-link-icoon heeft haar eigen website.