.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn in een korte tijd veranderd van een duurzame hobby naar een serieuze investering met een korte terugverdientijd.

Het kabinet wil de salderingsregeling voor particuliere woningen tot 1 januari 2023 aanhouden. Daarna wordt voor het terugleveren aan het elektriciteitsnet de saldering stapsgewijs afgebouwd tot 2031. Via deze regeling wordt het overschot aan elektriciteit dat wordt opgewekt als de zon volop schijnt, aan het teruggeleverd. Wanneer de zonnepanelen minder opwekken wordt er stroom afgenomen van het net. Salderen is het tegen elkaar wegstrepen van het terugleveren en afnemen. Deze regeling is met name interessant omdat hierin de energiebelasting wordt meegerekend.

Er zijn verschillende organisaties in Haarlemmermeer die kunnen helpen met het verduurzamen van uw woning waaronder het plaatsen van zonnepanelen. U kunt voor informatie kunt u terecht bij het Energieloket Haarlemmermeer (externe website) van NMCX Centrum voor Duurzaamheid. Dit is een onafhankelijke stichting die iedereen in Haarlemmermeer helpt met verduurzaming. Bij Winst uit je Woning (externe website) kunt u terecht voor de eerste (financieel aantrekkelijke) stappen met zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook voor isolatie door middel van een groepsaankoop.

Zonneakkers

Om onze energiedoelstellingen te halen, moeten we de mogelijkheden om duurzame energie op te wekken optimaal benutten. Het plaatsen van zonnepanelen op daken is niet voldoende. Door gronden die voorlopig nog niet ontwikkeld kunnen worden tijdelijk te gebruiken voor zonneweiden kan er veel energie worden opgewekt. Zonne-energie speelt in Haarlemmermeer een belangrijke rol als we overgaan naar energiebronnen die duurzamer zijn dan de fossiele brandstoffen die we nu gebruiken. De gemeente wil zoveel mogelijk gebruikmaken van de daken van gebouwen voor zonnepanelen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Want vanwege het Klimaatakkoord moeten we meer en meer overgaan op duurzame energiebronnen. En dus wordt ook gekeken naar zogeheten zonneakkers, waar veel zonnepanelen voor de opwekking van veel energie kunnen zorgen. De vraag is wel hoe deze kunnen worden ingepast in het landschap, want niemand wil versnippering en verrommeling. Het college en de gemeenteraad van Haarlemmermeer hebben daarom in december 2019 een besluit genomen over zonneakkers. Ze vinden dat rond de Zwanenburg- en de Polderbaan (ten noordoosten van Hoofddorp) of langs de rijkswegen en spoorlijnen in de hele gemeente de locaties zijn waar grote zonneakkers kunnen komen. Verder worden op kansrijke locaties kleinschalige, lokale initiatieven voor zonneakkers toegestaan.

In 2018 is zonneweide De Groene Hoek in Hoofddorp geopend met een grootte van 26 hectare, met een vermogen van circa 15 MW. Dit staat gelijk aan het energieverbruik van 4.500 huishoudens. In de tijd daarna is de zonneweide uitgebreid met nog eens 24 hectare. De weide is bijvoorbeeld goed te zien vanaf de snelweg A4 en NS-passagiers op het traject Hoofddorp-Schiphol Airport.

Vind actuele informatie op de pagina 'Zonneakkers en windmolens'.

Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Ondernemer Jos Koeckhoven in Hoofddorp realiseerde met Tegenstroom (externe website) en met subsidie van de landelijke overheid een zonnedak dat meer energie opwekt dan voor het bedrijf nodig is. Zodoende levert hij elektriciteit aan Tegenstroom, voldoende voor 100 gezinnen. Zelfs Mysteryland dat jaarlijks naast zijn bedrijf neerstrijkt, wordt voor een groot deel gevoed door ‘stroom van Jos’. Daardoor komt de stroom voor dit festival niet meer van de milieuvervuilende dieselaggregaten. Er liggen 1.400 zonnepanelen die 400.000 kW/h opwekken.

Een ander voorbeeld is exporteur De Ree Holland in Lisserbroek (externe website) die het dak van het bedrijf in 2019 heeft volgelegd met zonnepanelen. Voordat de 11.500 zonnepanelen op het dak van ruim 48.000 vierkante meter, is dat gerenoveerd, asbestvrij gemaakt en van nieuwe isolatie en dakbedekking voorzien. De panelen leveren 3 miljoen kW/h stroom, gelijk aan het gemiddelde jaarverbruik van 1.000 huishoudens. Volgens de directie van het bedrijf is De Ree nu CO2-neutraal.