Vragen over anders verwarmen

Het anders verwarmen van gebouwen en woningen is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Eigenaren van gebouwen en woningen maken deze overstap geleidelijk, samen met de gemeente. Misschien is nog niet alles duidelijk. Dat begrijpen we. Op deze pagina vindt u veel gestelde vragen over de warmtetransitie.

Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852. 

Praktische vragen over een duurzaam huis? Bezoek de website van Energieloket Haarlemmermeerexterne-link-icoon. Zij helpen iedereen in Haarlemmermeer met advies en hulp voor een duurzaam huis.  

Ga direct naar:

Van het gas af?

In Nederland willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat betekent dat huizen en andere gebouwen geen fossiele brandstoffenmeer gebruiken. De meest gebruikte fossiele brandstof is aardgas, dat we gebruiken voor verwarming, warm kraanwater, douchen en koken. De warmtetransitie is de verandering van het gebruik van aardgas naar andere manieren om onze huizen en gebouwen te verwarmen en comfortabel te maken. 

In de Warmtevisie Haarlemmermeer 2030externe-link-icoon beschrijft de gemeente een stapsgewijze aanpak om over te stappen van aardgas naar duurzame bronnen voor koken en het comfortabel verwarmen van huizen en gebouwen. Deze stapsgewijze aanpak duurt tot uiterlijk 2050. Bij het opstellen van de warmtevisie is rekening gehouden met onder andere haalbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid van duurzame bronnen en draagvlak.   

In de warmtevisie staat beschreven wat wij doen en welke rol gebouweigenaren en initiatiefnemers hebben in de warmtetransitie. Ook beschrijven we per wijk wat volgens ons de beste alternatieven zijn en geven we aan bij welke wijken het gewenst is om voor 2030 hiermee te beginnen.

In een wijkplan staat in detail beschreven op welke manier de huizen en gebouwen in een buurt of wijk verwarmd gaan worden. Ook staat erin wat de planning van de uitvoering hiervan is en wat er nog meer nodig is om dit voor elkaar te krijgen. Nadat de gemeenteraad een wijkplan heeft vastgesteld gaat de uitvoering van dit wijkplan van start. Voor wijkplannen is het beleidskader ‘Omarmen van Initiatieven in de Warmtetransitie’ opgezet. Dit document stelt voorwaarden waaraan initiatieven in onze gemeente rondom duurzaam verwarmen moeten voldoen.

Bekijk onze pagina 'Buurt voor buurt aan de slag' voor meer informatie over wijkplannen.

Aardgas is in verhouding met andere fossiele energiebronnen zoals stookolie of kolen inderdaad een schonere energiebron. Aardgas stoot echter nog steeds teveel CO2 uit. Op sommige plekken in Duitsland gebruiken ze nog stookolie om huizen te verwarmen. Om nu snel al veel CO2-uitstoot te verminderen zetten ze daar nu een tussenstap om de stookolie te vervangen voor aardgas. Dat doen ze alleen op plekken waar al een gasnet in de buurt ligt. Uiteindelijk moet in deze landen ook nog de volgende stap gezet worden naar een optie met weinig CO2-uitstoot. 

Het is de bedoeling dat iedereen voor 2050 is overgestapt op een alternatief voor aardgas. U bepaalt als gebouweigenaar zelf wanneer en met welke techniek u overstapt. Het is niet zo dat u van de ene op de andere dag zonder aardgasaansluiting komt te zitten. Als u wilt, kunt u al wel aan de slag met de eerste stappen.

In de warmtevisie staan de voorkeurstechniek en een voorgestelde (globale) planning per wijk. Hierbij staan ‘routes’ beschreven hoe een huis stapsgewijs over kan gaan op die voorgestelde techniek. Voor alle routes zijn de eerste stappen hetzelfde: u kunt dus zonder een keuze te maken al aan de slag. Denk daarbij aan isoleren, het dichten van kieren en goede ventilatie. 

Ook kunt u al een grotere tussenstap maken zonder definitief van het aardgas af te gaan. Dat kan bijvoorbeeld met een hybride warmtepomp. Deze tussenstappen hebben als voordeel dat de maandelijkse energielasten omlaag gaan en het comfort in de zomer en winter wordt vergroot.  

Er zijn technieken die u individueel kunt toepassen en technieken die alleen samen met de buurt of wijk toegepast kunnen worden. Individuele technieken zijn bijvoorbeeld: een warmtepomp of een zonnecollector. Collectieve oplossingen zijn grote warmtenetten of kleinschalige buurtwarmtenetten.

Meer informatie vindt u op de pagina Warmtebronnen en technieken.

Waterstof kan worden gebruikt voor de opwek van warmte en elektriciteit. Het kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld zware industriële toepassingen die moeilijk op een andere manier verduurzaamd kunnen worden. Wel moet waterstof eerst gemaakt worden. Duurzame waterstof wordt gemaakt van duurzame elektriciteit. Bijvoorbeeld uit windmolens of zonnepanelen. Het is nog erg onzeker of er voldoende duurzame waterstof gemaakt gaat worden om gebouwen (betaalbaar) mee te verwarmen.

Betaalbaarheid en kosten

De uiteindelijke kosten zijn afhankelijk van de keuzes die u als huiseigenaar maakt. Bijvoorbeeld voor het isoleren van uw huis of wanneer u gebruik wenst te maken van een collectieve warmtetechniek.  

In de warmtevisie is per wijk een voorkeursoplossing en een voorstel voor een globale planning opgenomen. Voor de voorkeursoplossing en de globale planning houden we rekening met haalbaarheid en betaalbaarheid. We hebben zorgvuldig gekeken naar het moment waarop de overstap tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk overlast plaats kan vinden. Het Energieloket Haarlemmermeerexterne-link-icoon kan u adviseren over uw individuele situatie en mogelijkheden om te besparen en de kosten laag te houden.

Subsidiemogelijkheden kunnen regelmatig veranderen. Voor de actuele mogelijkheden kunt u terecht bij het Energieloket Haarlemmermeerexterne-link-icoon.  

Nee. Per 1 maart 2021 hoeven consumenten niet meer te betalen voor het verwijderen van een gasaansluiting. Dit is tijdelijk. In de nieuwe Energiewet komt een definitieve oplossing voor de verdeling van kosten voor het verwijderen van een gasaansluiting. 

Meedoen

In de zomer van 2021 was de conceptversie van de warmtevisie openbaar. Er was ook een periode van inspraak. Inwoners konden toen hun mening geven. De inbreng is gebruikt voor definitieve eerste versie van de Warmtevisieexterne-link-icoon.

Om tot een wijkplan te komen is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te denken en mee te werken. Een wijkplan wordt samen gemaakt met inwoners, gebouweigenaren en initiatiefnemers.  

Heeft u een idee? Een kort stappenplan voor inwoners vindt u op de pagina ‘Buurt voor buurt aan de slag’. Daar vindt u ook voorbeelden van plekken in Haarlemmermeer waar nu al bekeken wordt hoe er anders verwarmd kan worden. 

De planning in de warmtevisie staat niet vast. Het geeft de volgorde aan welke wijken eerder gaan starten met de aanpak dan anderen en in welke periode het wijkplan wordt opgesteld. In het wijkplan komt de definitieve planning te staan. Hier kunt u over meepraten. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad dan een besluit over het wijkplan. Daardoor kan de planning iets anders worden dan wat er nu in de warmtevisie staat. 

Zit uw vraag er niet tussen? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl, of bel naar 0900 1852.