Nieuwbouwprojecten

In de gemeente Haarlemmermeer komen tot 2040 veel nieuwe woningen. U ziet hieronder per plaats welke nieuwbouwprojecten er zijn. Met daarbij links naar waar u meer informatie kunt vinden over de projecten.

Badhoevedorp

Centrum

In het centrum van Badhoevedorp is ruimte voor wonen. De ontwikkelaar AM gaat in Centrum Oost en West vanaf 2023 ongeveer 63 duurzame eengezinswoningen bouwen. De nieuwe woningen passen met een jaren 30 sfeer bij de oudere buurten van het dorp.  

In Centrum Midden Noord komen het dorpsplein, 50 tot 80 woningen en winkels. In Centrum Midden Zuid komen ook woningen, 2 supermarkten en een parkeerterrein. Meer informatie vindt u bij Badhoevedorp.

Quatrebras Park

Quatrebras Park is een groene, ruim opgezette wijk. Woningen aan het park, dicht bij de kinderboerderij, sportverenigingen, scholen en het winkelcentrum. In totaal komen er in Quatrebras Park ongeveer 550 woningen. Aan de Groene Singel komt Bonheur-Quatrebras. In dit deel komen 186 woningen. Vanaf de Schipholweg is de nieuwe wijk bereikbaar via de nieuwe Oleanderlaan. Meer informatie vindt u bij Badhoevedorp, Quatrebras.

Cruquius

Cruquius-Zwaanshoek

In het gebied tussen Cruquius en Zwaanshoek komen in de toekomst waarschijnlijk veel nieuwe woningen. Het thema is: wonen aan en in het boslandschap. Door het groen tussen Zwaanshoek en Cruquius blijven de dorpskernen van elkaar gescheiden. Het is nog niet bekend hoeveel woningen hier komen. Meer informatie vindt u bij Cruquius-Zwaanshoek.

Landgoed Wickevoort

In een bosrijk gebied naast het gemaal Cruquius worden 756 woningen gebouwd. Bijzonder is het groen, maar ook de voorzieningen voor epilepsiepatiënten. Er zijn hier huur- en koopwoningen. Meer informatie vindt u bij Wickevoortexterne-link-icoon.

Post van Krayenhoff

Over een paar jaar maken de bedrijfspanden langs de Bennebroekerdijk waarschijnlijk plaats voor een paar 100 woningen. Deze nieuwe ontwikkeling wordt een onderdeel van het dorp en past bij de geschiedenis. De naam Post van Krayenhoff verwijst naar de oude stelling van Amsterdam, ook wel de Posten van Krayenhoff genoemd. Meer informatie vindt u bij Post van Krayenhoff.

Halfweg

Op het terrein van de vroegere gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg komen vrijstaande woningen en sociale huurwoningen voor starters. Meer informatie vindt u bij Zwanenburg-Halfweg, Sectorpark.

Hoofddorp

Boseilanden

Aan de rand van De Boseilanden is het gebouw Residence Boseilanden gebouwd. In het gebouw zitten 16 appartementen. Meer informatie vindt u bij Residence Boseilandenexterne-link-icoon.

Het Nieuwe Noord

Aan de noordrand van Hoofddorp verrijst de komende jaren Het Nieuwe Noord. Het gaat om een autoluwe en groene buurt met 600 woningen voor verschillende doelgroepen. Het Nieuwe Noord maakt deel uit van de transformatie van Haarlemmermeer Noord. Dit bedrijventerrein met de nodige leegstand verandert in een gebied om te wonen en te werken. Meer informatie over vindt u bij Het Nieuwe Noord

Holmkwartier

Holmkwartier wordt een nieuw stuk Bornholm. Voor dit project gaat het verouderde woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove tegen de grond. Er worden maximaal 260 zorgeenheden, 225 woningen en enkele maatschappelijke voorzieningen gebouwd. Met Holmkwartier ontstaat er een divers en inclusief buurtje dat opgaat in de wijk Bornholm. Meer informatie vindt u bij Holmkwartierexterne-link-icoon

Hyde Park

Hyde Park komt in het voormalige kantorengebied Beukenhorst-West in Stadscentrum Hoofddorp. Het is een nieuwe stadswijk met ongeveer 3.800 appartementen, kantoren en ruimtes voor winkels en horeca. Een aantal bestaande kantoren, een hotel en woningen zijn onderdeel van de nieuwe wijk. Meer informatie vindt u bij Hyde Park

Lincolnpark

Lincolnpark is een wijk waar mensen bewust voor kiezen. In een groene en waterrijke omgeving, middenin de Randstad. In Lincolnpark delen bewoners bepaalde voorzieningen. En dankzij duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst. Er komen ongeveer 1600 woningen, zorgwoningen, kleine bedrijven, 2 scholen, een sporthal en buurtwinkels. Ook kunnen groepen particulieren samen woningen bouwen.  Meer informatie vindt u bij Lincolnpark.

Nieuw gemeentehuis

Op de plek van het raadhuis komt een nieuw gemeentehuis. Daar kunnen inwoners, gemeentebestuur en medewerkers elkaar ontmoeten. Het nieuwe gemeentehuis hoort bij de vernieuwing van het Raadhuisplein: dit plein wordt dé ontmoetingsplek in het stadscentrum. Meer informatie vindt u bij Stadscentrum Hoofddorp

Stadscentrum Hoofddorp

Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars bouwt de gemeente aan een levendig en bereikbaar stadscentrum. Daar is het goed wonen, werken, winkelen en ontspannen. Er komen in totaal ongeveer 5.000 nieuwe appartementen, inclusief de 3.800 appartementen in Hyde Park. Daarnaast komen er bijvoorbeeld woningen aan het Raadhuisplein, Dik Tromplein en op de Binnenweg. Meer informatie vindt u bij Stadscentrum Hoofddorp

Spoorzone Hoofddorp

De gemeente heeft een visie opgesteld voor het Stationsgebied van Hoofddorp. Dit gebied heet nu Spoorzone Hoofddorp. Hierin krijgt het gebied een stadskarakter en komt er buitenruimte met groen en water. Ook worden er tot 10.000 woningen gebouwd en is er ruimte voor ongeveer 11.000 arbeidsplaatsen. Zo wordt de Spoorzone een mooie plek om te wonen, werken, leren of ontspannen. Allemaal goed bereikbaar. Kijk voor meer informatie bij Spoorzone Hoofddorp.

Zuid

In het zuiden van Hoofddorp wordt gebouwd aan diverse nieuwe woonwijken en voorzieningen. Dat zijn de gebieden De Parken en Zuidrand. De wijken TudorPark en Nassaupark zijn bijna af. Ook in de wijken Lincolnpark, Tudor Gardens, Rooseveltpark en Victoriapark worden nieuwe woningen gebouwd. Bekijk de verschillende woningbouwprojecten in Hoofddorp Zuid.

Lisserbroek

In Lisserbroek zijn plannen voor het bouwen van 2.500 tot 4.000 nieuwe woningen in 2 nieuwe woongebieden: Binnenturfspoor en Noord. Het aantal inwoners in Lisserbroek verdubbelt hierdoor in de komende 20 jaar. Meer informatie vindt u bij Lisserbroek.

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep Centrum

In het centrum van Nieuw-Vennep komt DUET, met 42 betaalbare appartementen met 2 kamers. Het gebouw krijgt 4 woonlagen en een centrale lift. Meer informatie vindt u bij DUETexterne-link-icoon.

Nieuw-Vennep West

Tussen Getsewoud en Beinsdorp ligt een weids gebied: Nieuw Vennep-West. Het is nu nog vooral boerenland. Eigenaren van de grond, landschapsontwerpers, architecten en de gemeente werken aan plannen voor een nieuwe woonwijk op deze plek. Het plan is dat je hier landschappelijk kunt wonen. Het moet een groene wijk worden waar je het ‘poldergevoel’ ervaart. Er kunnen 3.000 tot 4.000 woningen komen. Goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijk bij de ontwikkeling van het gebied. Meer informatie vindt u bij Nieuw-Vennep West.

Nieuwe Kom

De Nieuwe Kom ligt in het centrum van Nieuw-Vennep.  Het project De Nieuwe Kom is gestart om het woon-, leef- en werkklimaat van het centrum in Nieuw-Vennep te verbeteren. Meer informatie vindt u bij de Nieuwe Kom.

Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende 10 jaar geleidelijk van een bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er worden ongeveer 2.000 nieuwe woningen gebouwd. Vooral appartementen. We zorgen ervoor dat de woningen samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt passen. Meer informatie vindt u bij Pionier-Bolsterrein.

Veldbloemstraat

Woningcorporatie Ymere bouwt 43 woningen op de vroegere plek van de Rehobothschool. De woningen zijn met name voor starters en jongeren. Gemeente Haarlemmermeer en Ymere werken samen aan dit plan. Meer informatie vindt u bij Veldbloemstraat.

Zwaanshoek

Enthoven

Op deze locatie worden 27 woningen gebouwd. Meer informatie vindt u bij Enthovenexterne-link-icoon.