Nieuwbouwprojecten

In gemeente Haarlemmermeer komen tot 2040 veel nieuwe woningen. Hieronder vindt u per plaats alle nieuwbouwprojecten. Met daarbij alle plekken waar u meer informatie kunt vinden over deze projecten.

Badhoevedorp

Centrum

In het centrum van Badhoevedorp is ruimte voor wonen. Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM gaat in Centrum Oost en West vanaf 2023 ongeveer 63 duurzame eengezinswoningen bouwen. De nieuwe woningen passen met een jaren 30 sfeer bij de oudere buurten van het dorp.  In Centrum Midden Noord komen het dorpsplein, 50 tot 80 woningen en winkels. In Centrum Midden Zuid komen ook woningen, 2 supermarkten en een parkeerterrein. Meer informatie staat op de website van Badhoevedorp.

Quatrebras Park

Quatrebras Park is een groene, ruim opgezette wijk. Woningen aan het park, dicht bij de kinderboerderij, sportverenigingen, scholen en het winkelcentrum. In totaal komen er in Quatrebras Park ongeveer 550 woningen. Aan de Groene Singel komt Bonheur-Quatrebras. In dit deel komen 186 woningen. Vanaf de Schipholweg is de nieuwe wijk bereikbaar via de nieuwe Oleanderlaan. Meer informatie staat op de website van Badhoevedorp.

Cruquius

Cruquius-Zwaanshoek

In het gebied tussen Cruquius en Zwaanshoek komen in de toekomst waarschijnlijk veel nieuwe woningen. Het thema is: wonen aan en in het boslandschap. Door het groen tussen Zwaanshoek en Cruquius blijven de dorpskernen van elkaar gescheiden. Het is nog niet bekend hoeveel woningen hier komen. Meer informatie vindt u op de website van Cruquius-Zwaanshoek.

Landgoed Wickevoort

In een bosrijk gebied naast het gemaal Cruquius worden ongeveer 800 woningen gebouwd. Bijzonder is het groen, maar ook de voorzieningen voor epilepsiepatiënten. Er zijn hier huur- en koopwoningen. Meer informatie vindt u op de website Wickevoort.

Post van Kraayenhoff 

Over een paar jaar maken de bedrijfspanden langs de Bennebroekerdijk waarschijnlijk plaats voor een paar 100 woningen. Deze nieuwe ontwikkeling wordt een onderdeel van het dorp en past bij de geschiedenis. De naam Post van Krayenhoff verwijst naar de oude stelling van Amsterdam, ook wel de Posten van Krayenhoff genoemd. Meer informatie vindt u op de pagina Post van Kraayenhoff van de website Cruqius-Zwaanshoek.

Halfweg

Sectorpark

Op het terrein van de vroegere gemeentewerf van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg komen vrijstaande woningen en sociale huurwoningen voor starters. Meer informatie vindt u op de pagina Zwanenburg-Halfweg, Sectorpark.

Hoofddorp

Boseilanden 

Aan de rand van De Boseilanden is het plan om appartementengebouw Residence Boseilanden te bouwen. Meer informatie vindt u op de website Residence Boseilanden.

Het Nieuwe Noord

Aan de noordrand van Hoofddorp verrijst de komende jaren Het Nieuwe Noord. Het gaat om een autoluwe en groene buurt met 600 woningen voor verschillende doelgroepen. Het Nieuwe Noord maakt deel uit van de transformatie van Haarlemmermeer Noord. Dit bedrijventerrein met de nodige leegstand verandert in een gebied om te wonen en te werken. Meer informatie over vindt u op de pagina Het Nieuwe Noord

Holmkwartier

Holmkwartier wordt een nieuw stuk Bornholm. Voor dit project gaat het verouderde woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove tegen de grond. Er worden maximaal 260 zorgeenheden, 225 woningen en enkele maatschappelijke voorzieningen gebouwd. Met Holmkwartier ontstaat er een divers en inclusief buurtje dat opgaat in de wijk Bornholm. Meer informatie vindt u op de website van Holmkwartier

Hyde Park

Hyde Park komt in het voormalige kantorengebied Beukenhorst-West in Stadscentrum Hoofddorp. Het is een nieuwe stadswijk met ongeveer 3.800 appartementen, kantoren en ruimtes voor winkels en horeca. Een aantal bestaande kantoren, een hotel en woningen zijn onderdeel van de nieuwe wijk. Meer informatie vindt u op de pagina Hyde Park

Lincolnpark

Lincolnpark is een wijk waar mensen bewust voor kiezen. In een groene en waterrijke omgeving, middenin de Randstad. In Lincolnpark delen bewoners bepaalde voorzieningen. En dankzij duurzame materialen en slimme water- en energieoplossingen is de wijk klaar voor de toekomst. Er komen ongeveer 1600 woningen, zorgwoningen, kleine bedrijven, 2 scholen, een sporthal en buurtwinkels. Ook kunnen groepen particulieren samen woningen bouwen.  Meer informatie vindt u op de pagina Lincolnpark.

Nieuw gemeentehuis

Op de plek van het raadhuis komt een nieuw gemeentehuis. Daar kunnen inwoners, gemeentebestuur en medewerkers elkaar ontmoeten. Het nieuwe gemeentehuis hoort bij de vernieuwing van het Raadhuisplein: dit plein wordt dé ontmoetingsplek in het stadscentrum. Bij het gemeentehuis komen ook nieuwe appartementen aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Meer informatie vindt u op de pagina Stadscentrum Hoofddorp

Stadscentrum Hoofddorp

Samen met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars bouwt de gemeente aan een levendig en bereikbaar stadscentrum. Daar is het goed wonen, werken, winkelen en ontspannen. Er komen in totaal ongeveer 5.000 nieuwe appartementen, inclusief de 3.800 appartementen in Hyde Park. Daarnaast komen er bijvoorbeeld woningen aan het Raadhuisplein, Dik Tromplein en op de Binnenweg. Meer informatie vindt u op de pagina Stadscentrum Hoofddorp. 

Stationsgebied Hoofddorp

De gemeente heeft plannen voor het stationsgebied van Hoofddorp. Er is ruimte voor ongeveer 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. Groen, water en bijzondere gebouwen maken van het gebied straks een prettige, stadse omgeving. Om te wonen, werken of om elkaar te ontmoeten. Natuurlijk dicht bij openbaar vervoer. Meer informatie vindt u op de pagina Stationsgebied Hoofddorp

Sterkenburg

Novaform is de ontwikkelaar van de nieuwe woningen naast de sporthal van Het Spectrum. Volgens het ontwerp zijn er 55 woningen gebouwd. Dat zijn huur- en koopwoningen. De woningen in dit project worden langzamerhand opgeleverd. De huurwoningen zijn van het '3e segment': huur vanaf ongeveer € 850. Alle koopwoningen zijn verkocht. Meer informatie vindt u op de pagina Sterkenburg van Novavorm.

TudorPark

Alle woningen hebben grote kavels en liggen straks mooi in het groen. Langs brede lanen, aan kabbelend water en tussen ruisende bomen. Tudorpark wordt zo echt een deftige wijk die tussen veel voorzieningen in ligt. Meer informatie vindt u op de website TudorPark

Lisserbroek

In Lisserbroek zijn plannen voor het bouwen van 2.500 tot 4.000 nieuwe woningen in 2 nieuwe woongebieden: Binnenturfspoor en Noord. Het aantal inwoners in Lisserbroek verdubbelt hierdoor in de komende 20 jaar. Meer informatie leest u op de pagina Lisserbroek.

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep West

De plannen voor deze nieuwe woonwijk tussen Getsewoud en Beinsdorp zijn in de maak. Het moet een groene wijk worden waar je het ‘poldergevoel’ ervaart en waar ruimte is voor landbouw, recreatie en woningen. Het is de bedoeling dat er 3.000 tot 4.000 woningen komen in verschillende prijsklassen. Voor jong en houd, huur en koop. Meer informatie leest u op de pagina Nieuw-Vennep West.

Nieuwe Kom

Het project Nieuwe Kom is gestart om het woon-, leef- en werkklimaat van het centrum in Nieuw-Vennep te verbeteren. Ontwikkelaars waren terughoudend met investeringen. Maar nu is er weer belangstelling om te investeren in het groeiende Nieuw-Vennep. Meer informatie leest u op de pagina Nieuwe Kom.

Oosterdreef en Sarabande

Op deze twee plekken komen waarschijnlijk flexwoningen. Dat zijn tijdelijke huurwoningen voor spoedzoekers, starters, jongeren (23+) en vergunninghouders. Meer informatie leest u op de pagina Flexwonen.

Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende 10 jaar geleidelijk van een bedrijventerrein naar een gemengd woon-werkgebied. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er worden ongeveer 2.000 nieuwe woningen gebouwd. Vooral appartementen. We zorgen ervoor dat de woningen samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt passen. Meer informatie leest u op de pagina Pionier-Bolsterrein.

Veldbloemstraat

Woningcorporatie Ymere wil 43 woningen bouwen op de vroegere plek van de Rehobothschool. Het plan bestaat uit 43 woningen, met name voor starters en jongeren. Gemeente Haarlemmermeer en Ymere werken samen om dit plan van de grond te krijgen. Meer informatie leest u op de pagina Veldbloemstraat.

Westerdreefkwartier

Het Westerdreefkwartier is het eerste nieuwbouwproject op het Pionier-Bolsterrein. Er komen zes eengezinswoningen en 130 appartementen. Het worden 40 sociale huurappartementen en 90 koopappartementen. De bouw is begin 2022 gestart.  Meer informatie leest u op de website  Westerdreefkwartier.

Rijsenhout

Op dit moment zijn er geen nieuwbouwprojecten in Rijsenhout.

Spaarndam

SpaarneBuiten

De nieuwbouwwijk SpaarneBuiten is bijna klaar. Deze wijk heeft een verzameling van rijwoningen, 2-onder-1-kapwoningen, appartementen en vrijstaande woningen. Alle woningen zijn verkocht. Meer informatie vindt u op de pagina SpaarneBuiten.

Zwaanshoek

Enthoven

Op deze locatie worden 27 woningen gebouwd. Meer informatie vindt u op de pagina Enthoven van Bouwgroep Horsman & Co.