Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Vragen en reacties bijeenkomst januari 2023

Na de informatiebijeenkomst op 31 januari 2023, hebben we verschillende vragen en reacties ontvangen. Een samenvatting hiervan leest u op deze pagina.

Als u het hele (anonieme) reactieoverzicht wilt ontvangen, kunt u dit aanvragen. Stuur hiervoor een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl en zet ‘reactieoverzicht Welgelegen’ in het onderwerp. 

Bepaalde bomen weghalen of vervangen door andere bomen vanwege overlast of voor meer parkeerplaatsen.

Dit doen we niet zomaar. In sommige delen van het projectgebied is het groen beoordeeld als ‘waardevol groen’ vanwege de ‘ecologische’ waarde. De bomen worden regelmatig gesnoeid en de planten onder de bomen zitten ook in het onderhoudsplan. We gaan geen bomen verplaatsen om meer parkeerplaatsen te maken. 

In de Ritzema Bosstraat drukken de boomwortels de tegels omhoog.

Dat komt omdat de groeiplaatsen (de grond waarin de bomen staan) niet goed is. Daarom komen hier nieuwe bomen en gaan we groeiplaatsen verbeteren. 

Kunnen nieuwe bomen in het ontwerp nog verplaatst worden?

Als we nieuwe bomen planten, doen we dit in principe op gelijke afstand van elkaar. Dat lukt niet altijd vanwege de kabels en leidingen in de grond. We planten geen bomen bovenop kabels en leidingen.

De Ritzema Bosstraat en de Broekemastraat zijn niet besproken tijdens de presentatie op de informatiebijeenkomst en komt hier eenrichtingsverkeer?

We hebben ervoor gekozen om in de presentatie alleen uitleg te geven over de straten waar flinke wijzigingen in de inrichting gepland staan. Na de presentatie kon iedereen alle tekeningen bekijken.
Er komt geen eenrichtingsverkeer in de omgeving van deze straten.

Op sommige plekken wordt erg hard gereden, kan er een drempel komen?

Op een aantal plekken leggen we verkeersdrempels aan. Verder wordt het asfalt vervangen door klinkers. Klinkers zorgen er over het algemeen voor dat men langzamer rijdt. Sommige bewoners zijn bezorgd dat klinkers meer rijgeluid geven dan asfalt. Omdat men langzamer rijdt, ontstaat er ook minder rijgeluid.

In bepaalde straten kan er straks maar aan 1 kant geparkeerd worden, dus minder parkeerplaatsen dan nu.

In de Von Liebigstraat en Van Barenstraat kunnen bestuurders aan beide kanten parkeren, net als nu.  

Komen er openbare laadpalen voor opladen elektrische auto’s bij?

Er staat een openbare laadpaal in de Van Bemmelenstraat tegenover huisnummer 4, in Warande bij huisnummer 87 en in de Wageningenstraat bij huisnummer 2. Er komen geen openbare laadpalen bij. 
U mag geen kabel over de stoep/weg leggen om auto’s, caravans etc. op te laden vanuit huis. Dit staat in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Onze gemeente heeft er voor gekozen om geen kabelgoottegels te gebruiken. Alle informatie over openbare laadpalen staat op de website van de gemeente.

Parkeeroverlast door bijvoorbeeld parkeren in de grasstroken/plantvakken langs Westerdreef.

In deze strook gaan we extra beplanting neerzetten waardoor parkeren in het groen niet meer kan. Ook laten we de stoeprand tussen de rijbaan en het groen zitten. Er komen geen extra parkeerplaatsen. Bepaalde delen van de Westerdreef zijn inderdaad soms druk met geparkeerde auto's. Maar, in de omgeving zijn genoeg parkeerplaatsen beschikbaar. 

Aanleggen van uitstapstroken van 90 cm bij parkeerplaatsen naast groen.

Naast de parkeerplaatsen maken we een uitstapstrook. Deze wordt niet 90 cm breed maar voldoet wel aan de eisen van onze gemeente.

Regenpijp aansluiten op DT-riool vanuit de achtertuin en beluchting regelen.

Aansluiten van de regenpijp op het DT-riool doe we via de voorkant van de woning. Binnen de bestaande afspraken controleert de gemeente daarom alleen het afkoppelen van de regenpijp aan de voorkant van de woning. Regenpijpen vanuit de achtertuin aansluiten op het DT-riool, hangt af van de eigenaar van de woning.
Voor een aantal woningen is de regenpijp de ontluchting van het riool. Als er geen andere ontluchting wordt aangelegd, is afkoppelen in deze gevallen niet wat we willen. 

Blijven de beelden in park Zwanenwater staan?

Ja, deze vallen niet onder dit project.

Sommige bewoners willen dat de grens van het project verlegd wordt zodat meer van de (directe) omgeving onder dit project valt.

De grens van het project gaan we niet verleggen.

Ga terug naar de webpagina van Welgelegen