Zo kan Warande eruitzien na de uitvoering van het plan

Voorbereidend bewonersonderzoek Wijkvernieuwing Welgelegen

28 mei 2024
Nieuw-Vennep

De gemeente gaat de wijk Welgelegen klimaatbestendig maken met het project Wijkvenieuwing Welgelegen. Dat betekent dat we de buitenruimte van de buurt aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is. Dan kan de buurt beter tegen heftige regenbuien, hitte en droogte. Een belangrijk onderdeel hiervan is de aanleg van een nieuw drainage-transportriool. Dit is een riool wat regenwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is.

Bewoners nodig 

De gemeente gaat de openbare ruimte van een deel van Welgelegen vernieuwen. Om deze buurt goed klimaatbestendig te maken is het ook nodig dat bewoners zelf meedoen. Een groot deel van de regen valt in hun tuin, op hun daken en op hun grond. Om te onderzoeken wat bewoners hiervan vinden, hebben we de bewoners van dit deel van Welgelegen gevraagd om een online vragenlijst in te vullen.

Opbrengst bewonersonderzoek

Een algemene conclusie uit het onderzoek is dat bewoners uit dit deel van Welgelegen het thema wel belangrijk vinden, maar dat zij niet de intentie hebben om hier zelf iets mee te doen. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de bewoners weet wat klimaatbestendigheid is. Bovendien weet de helft niet wat ze zelf kunnen doen. Verder weet bijna de helft wat de gemeente wil gaan doen, en  de andere helft ook niet. Volgens het onderzoek zou het bewoners helpen om samen met de buurt en met hulp van de gemeente aan de slag gaan.

Zelf aansluiten op het drainage-transportriool?

Uit het onderzoek blijkt ook dat bewoners hun regenpijp wel willen aansluiten op het nieuwe drainage transport-riool. Voor een deel van hen geldt dat ze nu al wateroverlast ervaren, anderen willen wateroverlast voorkomen. De gemeente wil bewoners helpen en adviseren over hoe zij aan de slag kunnen, Bijvoorbeeld door ze dingen te laten zien die in vergelijkbare buurten al zijn uitgevoerd.

Uw eigen terrein klimaatbestendig maken

U kunt zelf ook uw steentje bijdragen aan het klimaatbestendig maken van uw buurt. Kijk voor ideeën voor maatregelen in uw eigen tuin of op uw eigen dak op de website van NMCX.externe-link-icoon

Informatiemarkt zaterdag 8 juni

Zowel medewerkers van het project Wijkvernieuwing als NMCX zijn aanwezig bij de jaarlijkse informatiemarkt.

Meer informatie

Meer informatie over het bewonersonderzoek en over het project staat op de webpagina van Wijkvernieuwing Welgelegenexterne-link-icoon.