Nieuwbouw in de Veldbloemstraat

Aan de Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep bouwt Ymere 43 sociale huurwoningen. Er is grote behoefte aan betaalbare woningen in Haarlemmermeer. Nieuwbouw is daar een van de oplossingen voor. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met Ymere over het bouwen van ongeveer 90 betaalbare woningen op drie locaties. De woningen aan de Kaj Munkweg en Hoofdweg in Hoofddorp zijn klaar. De Veldbloemstraat de derde locatie waarop woningen gebouwd worden voor in het bijzonder mensen met een lager inkomen, starters en jongeren.

Het plan: nieuwbouw aan de Veldbloemstraat

De gemeente heeft samen met woningcorporatie Ymere een plan voor woningen op de vroegere plek van de Rehobothschool. Deze school aan de Veldbloemstraat is in 2015 gesloopt. Vanaf toen is het onbebouwd gebleven. Het plan bestaat uit 43 permanente woningen, vooral voor starters en jongeren. 

De bouw is gestart

Aannemer Thunnissen startte in opdracht van Ymere begin april 2023 met de bouwwerkzaamheden. 

Afbeelding: bouw van de woningen aan de Veldbloemstraat (december 2023). Beeld door Ymere.

Afbeelding: bouw van de woningen aan de Veldbloemstraat (december 2023). Beeld door Ymere.

Nieuw bestemmingsplan Veldbloemstraat

Voor de bouw van de nieuwe woningen aan de Veldbloemstraat was er een nieuw bestemmingsplan nodig. Gemeente Haarlemmermeer heeft hiervoor samen met Ymere de nodige stukken opgesteld. Vanaf 16 augustus 2021 heeft het ontwerp bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Iedereen die er wat van vond heeft dat kunnen laten weten door een zienswijze in te dienen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het bestemmingsplan besproken en doorgezet naar de gemeenteraad. Op 10 februari 2022 is het bestemmingsplan goedgekeurd door de gemeenteraad. Het vastgestelde plan heeft tot en met 6 mei 2022 ter inzage gelegen. U kunt het plan bekijken op de website van Ruimtelijke Plannenexterne-link-icoon. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 29 september 2022 is dit beroep in een zitting behandeld door de Raad van State. Het beroep is ongegrond verklaard. De uitspraak kunt u lezen op de website van de Raad van Stateexterne-link-icoon

Vergunningen

Op 7 september 2022 heeft de Omgevingsdienst de omgevingsvergunning voor het project Veldbloemstraat verleend. Woningcorporatie Ymere heeft deze vergunning op 26 april 2022 aangevraagd. Met de vergunning wordt de bouw van 43 nieuwe sociale huurwoningen aan de Veldbloemstraat mogelijk gemaakt. Het bericht van vergunningverlening is hier te vinden: Gemeenteblad 2022, 413784 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)externe-link-icoon.

Er zijn nieuwe wegaansluitingen gemaakt op de Veldbloemstraat en de Dotterbloemstraat. Deze aansluitingen worden eerst gebruikt voor het bouwverkeer. Na oplevering van de woningen wordt dit een openbare nieuwe straat. Het verkeersbesluit hiervoor kunt u bekijken op de website van Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon. Voor de kap van een aantal bomen is vorig jaar een vergunning afgegeven. Deze kunt u bekijken op de website van Officiële Bekendmakingenexterne-link-icoon

Op de afbeelding: een indruk van het plan. Het plan kan op kleine punten nog wijzigen.

Op de afbeelding hierboven ziet u een indruk van het plan. Het plan kan op kleine punten nog wijzigen.

Videopresentatie van het voorlopige plan

De gemeente en woningcorporatie Ymere hebben begin 2020 een brief verzonden naar alle buurtbewoners van de Veldbloemstraat. Met deze brief hadden zij hen ook willen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst, waarop zij graag meningen en inbreng horen. Dit was helaas niet mogelijk vanwege de coronacrisis. De noodzaak voor meer betaalbare woningen in onze gemeente blijft. Ook in deze tijden. Daarom wilden we de buurtbewoners ook nu betrekken. We hebben gekeken hoe we hen op de beste manier informatie konden geven en hen konden laten reageren op het plan, ook zonder informatiebijeenkomst.
Het antwoord was een videopresentatie. Bekijk hier de videopresentatie over het voorlopige plan

Eerste reacties en overleg

We hebben veel reacties ontvangen. Op basis van alle vragen en opmerkingen is een pagina met antwoorden op de veelgestelde vragen gemaakt. Deze vindt u op de pagina met veelgestelde vragen over de Veldbloemstraat. De meeste reacties op het plan met de 50m2 grote, gasloze, tweekamerwoningen met frans balkon zijn positief, vooral bij woningzoekenden. Dit is een grote groep van jongeren tot senioren. Naast de positieve reacties, waren er ook vragen van buurtbewoners over hoe de bouw zal gaan en over de communicatie. Met de buurtbewoners uit de participatiegroep zijn de gemeente en Ymere in gesprek. Er is overleg over het proces voor het wijzigen van het bestemmingsplan, de participatie en de communicatie. 

Afbeekding: een indruk van het plan.

Op de afbeelding hierboven ziet u een indruk van het plan.

Verslagen van participatiegroep 

De gemeente overlegt regelmatig met een participatiegroep. De deelnemers bestaan uit een aantal buurtbewoners, een vertegenwoordiger van de dorpsraad, medewerkers van Ymere, en een architect van Faro. De opmerkingen en de reacties van de participatiegroep worden waar mogelijk meegenomen. Voor het einde van het jaar organiseren we een nieuwe bijeenkomst van de participatiegroep. In die bijeenkomst zal de nadruk liggen op de uit te voeren werkzaamheden door Ymere en de gemeente en de planning daarvan. Relevante informatie uit die bijeenkomst plaatsen we hieronder.

Vragen en opmerkingen

Als u vragen heeft kunt u via dit e-mailadres contact opnemen met de gemeente: veldbloemstraat@haarlemmermeer.nl. Voor vragen over het plan aan Ymere kunt u contact opnemen met Ymere via nieuwbouwhaarlemmermeer@ymere.nl of via telefoonnummer 088 0008900.

Belt u liever met de gemeente? Dat kan ook. U kunt contact opnemen met projectmanager Bram van Melis via het algemene informatienummer van de gemeente: 0900-1852.