Middengebied

Dit is het stuk grond tussen de Poststraat en de Doorbraak. We noemen dit ook wel de kavel Harmonieplein. In het Beeldkwaliteitsplan dat in mei 2022 is vastgesteld, is met name voor dit stuk grond een nieuwe stedenbouwkundige opzet gemaakt. Inmiddels is er meer behoefte aan woningen en minder aan commerciële voorzieningen zoals winkels dan 10 jaar geleden.

Planning

Het schetsontwerp van de openbare ruimte is bijna klaar. Op basis hiervan zijn de precieze grenzen van de stukken grond voor het middengebied bepaald. Op dit moment werken we aan het kavelpaspoort. In een kavelpaspoort staan de eisen waar een plan voor dit stuk grond aan moet voldoen. De gemeente bepaalt ook hoe en waar het parkeren gaat gebeuren. Nadat het kavelpaspoort is vastgesteld, start de voorbereiding voor de verkoop en nodigt de gemeente de markt uit om met een plan te komen. Dat heet een tender. Hiervoor kunnen ontwikkelaars die in het middengebied willen bouwen, zich inschrijven. Dit proces duurt tot ongeveer het eerste kwartaal van 2025. Daarna begint het ontwerptraject. Dit loopt door tot 2026. Als het ontwerp definitief is, volgt de planologische procedure. Hierbij worden alle nodige vergunningen aangevraagd. De bouw van het middengebied kan dan in 2027 of 2028 starten. Deze planning is onder voorbehoud. De gemeente is afhankelijk van ontwikkelaars die hier willen gaan bouwen.

Overzichtskaart van de Nieuwe Kom met de plek van het Middengebied aangegeven

Overzichtskaart van de Nieuwe Kom met de plek van het Middengebied aangegeven

Vragen?

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met projectmanager Christien Jordaan. Dit kan door te bellen naar 0900 1852 of door een e-mail te sturen naar nieuwekom@haarlemmermeer.nl