.

Klankbordgroep

De klankbordgroep Pioner-Bols geeft advies over het project. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 15 leden. Dit zijn bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijk organisaties zoals de school, dorpsraad, de OVHZ (Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid). De klankbordgroep komt één keer per kwartaal bij elkaar. Een vergadering duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Soms sluiten projectmanagers, ontwikkelaars en verkeerskundigen ook aan, dit hangt af van het thema.

Eerste bijeenkomst

De klankbordgroep is in december 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen. De bijeenkomst was digitaal en stond in het teken van elkaar leren kennen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het proces van de ontwikkelingen rondom het Westerdreefkwartier. De klankbordgroep heeft samen met de ontwikkelaar Van Wijnen gesproken over de BLVC: bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouwwerkzaamheden. Dankzij handige tips vanuit de deelnemers zijn een aantal problemen opgelost zoals de aanrijroute van vrachtwagens en de bereikbaarheid van omliggende bedrijven.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep in januari 2021 heeft AnteaGroup een presentatie gegeven over het verkeer in het gebied. In opdracht van de gemeente hebben zij een verkeersanalyse uitgevoerd. Doordat het gebied opnieuw wordt ontwikkeld komt er meer verkeer bij. Met de klankbordgroep is het onderwerp verkeer besproken. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten meegegeven aan het projectteam. Ook kwam naar voren dat de gemeente nog een aantal extra onderzoeken moet laten uitvoeren. In deze onderzoeken wordt onder andere bekeken wat de invloed is van fietsers en voetgangers op het verkeer.  

Derde bijeenkomst

De derde bijeenkomst in maart 2021 stond in het teken van een terugkoppeling. Het projectteam gaf een terugkoppeling op de aandachtspunten van de klankbordgroep over het verkeer. Daarnaast heeft het projectteam uitleg gegeven over het proces rondom het Masterplan Pionier-Bols.

Bij vragen kunt u mailen naar pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl