.

Klankbordgroep

De klankbordgroep Pioner-Bols geeft advies over het project. De klankbordgroep bestaat uit ongeveer 15 leden. Het gaat om belanghebbenden zoals bewoners, ondernemers, eigenaren en maatschappelijk organisaties zoals de school, dorpsraad, de OVHZ. De klankbordgroep komt één keer per kwartaal bij elkaar. Een vergadering duurt ongeveer anderhalf tot twee uur. Soms sluiten projectmanagers, ontwikkelaars en verkeerskundigen ook aan, dit hangt af van het thema.

Eerste bijeenkomst

De klankbordgroep (KBG) is in december 2020 voor het eerst bij elkaar gekomen. De bijeenkomst was digitaal en stond in het teken van elkaar leren kennen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het proces van de ontwikkelingen rondom het Westerdreefkwartier. De klankbordgroep heeft samen met de ontwikkelaar Van Wijnen gesproken over de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie (BLVC) tijdens de bouwwerkzaamheden. Dankzij handige tips vanuit de deelnemers zijn een aantal problemen opgelost zoals de aanrijroute van vrachtwagens en de bereikbaarheid van omliggende bedrijven.

Tweede bijeenkomst

Tijdens de tweede bijeenkomst van de KBG in januari 2021 heeft AnteaGroup een presentatie gegeven over het verkeer in het gebied. In opdracht van de gemeente hebben zij een verkeersanalyse uitgevoerd. Door de herontwikkeling van het gebied komt er meer verkeer bij. Met de KBG is een aantal mogelijkheden besproken om het verkeer af te wikkelen. Hierbij zijn een aantal aandachtspunten meegegeven aan het projectteam. Ook kwam naar voren dat de gemeente nog een aantal aanvullende onderzoeken moet laten uitvoeren. In deze onderzoeken wordt onder andere bekeken wat de invloed is van fietsers en voetgangers op het verkeer.  

Derde bijeenkomst

De derde bijeenkomst in maart 2021 stond in het teken van een terugkoppeling. Het projectteam gaf een terugkoppeling op de aandachtspunten van de KBG over de verkeersafwikkeling. Daarnaast heeft het projectteam uitleg gegeven over het proces rondom het Masterplan Pionier-Bols. In het voorjaar staat een aantal informatiebijeenkomsten op de planning. Het besluit over het Masterplan wordt vóór het einde van 2021 verwacht. 

Bij vragen kunt u mailen naar pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl