Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

De Oost - Hoofdweg

Aan de Hoofdweg 634 en 640 in Hoofddorp komen 238 nieuwe appartementen. De woningen van dit project ‘De Oost’ worden gebouwd op de locatie waar nu nog een leegstaand kantoorgebouw staat.

Wonen en meer in ‘De Oost’

Van de woningen die komen in De Oost is 50 procent sociale huur. Er is een overeenkomst gesloten met woningcorporatie Ymere voor de sociale huurwoningen. Dit betekent dat Ymere de sociale huurwoningen in de toekomst gaat verhuren. De andere 50 procent zijn appartementen in de vrije sector. Ontwikkelaar ARP bouwt de woningen. Bij De Oost wordt een centraal plein ontwikkeld. Dit biedt ruimte voor ontmoetingen tussen bewoners. In het plan zijn ook groenvoorzieningen, bergingen en parkeerplekken in een half verdiepte parkeerkelder opgenomen.

Nieuw bestemmingsplan

Om project De Oost te kunnen bouwen, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Hierin staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen worden. Daarom is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit is door het college van burgemeester en wethouders (B&W) goedgekeurd. Het ontwerpbestemmingsplan lag vanaf 16 november zes weken ter inzage. In deze periode konden buurtbewoners en geïnteresseerden reageren op het plan. De reactie wordt ook wel een zienswijze genoemd. Hierna wordt het plan met eventuele zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft om 4 juli ingestemd met het plan.

Inloopbijeenkomst november 2023

Op dinsdag 28 november organiseerde ontwikkelaar (ARP) een inloopbijeenkomst over de ontwikkelingen van De Oost. De bijeenkomst vond plaats in C. in Hoofddorp. Bewoners en ondernemers uit de buurt kregen de gelegenheid om de plannen te bekijken en in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, aannemer en de gemeente.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van De Oost www.deoosthoofddorp.nlexterne-link-icoon. Vragen en/of opmerkingen over De Oost kunt u stellen aan Sabrina Bruinsma. Neem contact op via telefoonnummer 0900-1852 of per email: info@haarlemmermeer.nl.