Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Ontwikkeling Holmkwartier

Met het Holmkwartier ontstaat er een nieuw stuk Bornholm. Op de plek waar nu nog het woonzorgcentrum Bornholm & Eijkenhove staat, komt straks een buurt met maximaal 260 zorgeenheden, 225 woningen en een aantal maatschappelijke voorzieningen. Door de mix aan type woningen ontstaat er een buurt voor jong en oud.

Holmkwartier

Holmkwartier in het kort

Holmkwartier wordt een buurt die aansluit bij de ambitie van de gemeente: het maken van buurten waar plek is voor iedereen en slim gebruik maken van de ruimte die er binnen bebouwd gebied nog is. Op de grond waar nu het verouderde Bornholm & Eijkenhove staat, maakt Amstelring, een buurt met maximaal 260 zorgeenheden en 225 woningen en bijbehorende voorzieningen. Holmkwartier wordt een groene en rustige buurt voor jong en oud. Het plein in het hart van de buurt vormt straks de plek waar mensen elkaar ontmoeten.  

Ontwikkelingen

In mei 2023 is het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld

De komst van het nieuwe Holmkwartier is weer een stapje dichterbij gekomen. In mei 2023 heeft de gemeenteraad van Haarlemmermeer het gewijzigde bestemmingsplan vastgesteld. Zorgorganisatie Amstelring kan nu samen met haar bouwpartners de aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereiden. Amstelring wil in de loop van 2024 beginnen met de bouw van de woonzorgcentra met zorgeenheden. De bewoners van Bornholm & Eijkenhove kunnen dan mogelijk in 2025 verhuizen. Hierna wordt het huidige woonzorgcentrum gesloopt. Naar verwachting start in 2027 de woningbouw.

Dankzij de grote betrokkenheid van Bornholmers is de procedure voor het gewijzigde bestemmingsplanexterne-link-icoon vlot verlopen. Bornholmers zijn gevraagd om mee te praten en te denken. Projectmanager Nancy Huijmans is hier enthousiast over: “Dankzij die inbreng konden we aanpassingen doen en de juiste beslissingen nemen."

Nieuws 23 augustus 2023: Voorbereidingen nieuwbouw Holmkwartier van start

Het ontwerpbestemmingsplan lag in augustus en september 2022 ter inzage

Van 16 augustus tot en met 22 september 2022 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. In deze periode kon iedereen die dat wilde op het bestemmingsplan reageren. Op basis van de reacties werd het plan waar mogelijk aangepast.  

In februari 2022 werd de anterieure overeenkomst voor Holmkwartier ondertekend

Op 14 februari 2022 hebben de gemeente en Amstelring (de ontwikkelende partij) de anterieure overeenkomst voor Holmkwartier ondertekend. In deze overeenkomst hebben de gemeente en Amstelring afspraken vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aantal woningen, het type woningen en voorzieningen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van Holmkwartier? Op de projectpagina van Amstelringexterne-link-icoon vindt u meer informatie. Op de betreffende pagina zijn per thema ook de veelgestelde vragen te vinden.

Bijeenkomsten

Afgeronde bijeenkomsten

  • 7 september 2022 l Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan |’t Kattegat. Tijdens deze bijeenkomst stond het ontwerpbestemmingsplan centraal. 
  • 8 april 2021 l Online bewonersbijeenkomst | Eerste informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van Holmkwartier. Lees het verslag van de bijeenkomst van 8 april 2021externe-link-icoon op de website van Holmkwartier.
  • 1 juli 2021 l Verdiepingssessie openbare ruimte, groen en water.
  • 6 juli 2021 l Verdiepingssessie Wijkvoorzieningen, verkeerssituatie en parkeren.
  • 17 februari 2022 l Online bewonersbijeenkomst | Een bijeenkomst waarop het stedenbouwkundig plan, het proces en de planning door de direct betrokkenen werd toegelicht. Bekijk de videoregistratie van de online bijeenkomst van 17 februari 2022externe-link-icoon op de website van Holmkwartier.