Artist impression van van bakstenen nieuwbouwblokken met daartussen een straat met veel groen

Start woningbouw De Oost Hoofddorp in zicht

05 juli 2024
Hoofddorp, Nieuws, Wonen

Aan de Hoofdweg Oostzijde in Hoofddorp komen 238 nieuwe appartementen. De ontwikkeling van 238 appartementen op die locatie past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is aangepast en zowel het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad zijn akkoord met het vernieuwde bestemmingsplan. De bouw van De Oost komt hiermee in zicht.

De woningen komen aan de Hoofdweg Oostzijde 634 – 640, tussen de Wieger Bruinlaan en Burgemeester Pabstlaan. Hier stonden twee lege kantoorgebouwen. Eerder zaten hier onder andere een fysiotherapiepraktijk en een ooglaserkliniek. De sloop hiervan is inmiddels gestart.

Wonen en meer in ‘De Oost’

De appartementen zijn bestemd voor een brede doelgroep, zoals starters, studenten, kleine gezinnen en senioren. Zowel bewoners als het grootste deel van de bezoekers kunnen onder de grond parkeren. Hierdoor blijven de auto’s zoveel mogelijk uit het zicht. Dankzij een centrale, groene binnentuin krijgen de bewoners een mooie plek om te recreëren en elkaar te ontmoeten. Van de woningen die komen in De Oost is de helft sociale huur. De andere helft zijn koopwoningen in de vrije sector. Ontwikkelaar ARP bouwt de woningen. Wooncorporatie Ymere beheert deze huurwoningen straks.

Impressie van 'De Oost' vanuit de lucht

Aan de Hoofdweg in Hoofddorp komen 238 nieuwe appartementen, waarvan de helft sociale huurwoningen.

Eerst slopen, dan bouwen 

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoofddorp Hoofdweg 634-640’ is de komende zes weken in te zien op de website officielebekendmakingen.nl.externe-link-icoon Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep indienen. Gebeurt dit niet, dan geldt het bestemmingsplan na zes weken en kan de bouw starten. Door overlast rond het sloopterrein eerder dit jaar, besloot de ontwikkelaar om al met de sloop te beginnen. Dit deden ze via een versnelde goedkeuring door het college. Normaal begint de sloop pas nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft goedgekeurd. Naar verwachting start de bouw van De Oost eind dit jaar. 

Op de webpagina ‘De Oost’externe-link-icoon van de gemeente staat meer uitleg over het project. Meer informatie over de woningen staat op de website van de ontwikkelaar: www.deoosthoofddorp.nlexterne-link-icoon.