Impressie van de woningen

Volgende stap voor huurwoningen ‘De Oost’ Hoofdweg Hoofddorp

14 november 2023
Nieuws, Wonen

Aan de Hoofdweg in Hoofddorp komen 238 nieuwe appartementen, waarvan de helft sociale huurwoningen. De woningen van het project De Oost worden gebouwd op de locatie waar nu nog een leegstaand kantoorgebouw staat. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan 'Hoofddorp Hoofdweg 634 - 640' goedgekeurd. Binnenkort kan iedereen reageren.

Jurgen Nobel, wethouder Woningbouw: “Ik ben erg blij dat we nu weer een stap verder zijn in dit mooie project met betaalbare woningen. Daar is namelijk ontzettend veel behoefte aan.” 

Reageren op de plannen 

Omdat de woningbouw niet past binnen het huidige bestemmingsplan, is er een nieuw bestemmingsplan nodig om de bouw mogelijk te maken. Er is daarom eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit goedgekeurd. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 16 november tot en met 27 december via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode kan iedereen reageren op het plan. Zo’n reactie heet een zienswijze. Daarna wordt het plan inclusief zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming. 

Helft sociale huurwoningen  

Van de woningen in De Oost is 50 procent sociale huur. Woningcorporatie Ymere verhuurt de sociale huurwoningen in de toekomst. De andere 50 procent zijn appartementen in de vrije sector. Het plan biedt ruimte voor ontmoeting tussen bewoners met een centraal plein, groenvoorzieningen, bergingen en parkeerplekken in een (half) verdiepte parkeerkelder. Ontwikkelaar ARP bouwt de woningen. Meer informatie staat op https://www.deoosthoofddorp.nl/

Impressie van de woningen

Aan de Hoofdweg in Hoofddorp komen 238 nieuwe appartementen, waarvan de helft sociale huurwoningen.