Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Omgevingsvisie uitgelegd

Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen? En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Daarover gaat de Omgevingsvisie.

Wilt u binnen een paar minuten weten waar het over gaat?  Lees de korte versie van de Omgevingsvisie op deze website.

De omgevingsvisie in het kort

Animatie: uitleg Omgevingsvisie

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Waarom een Omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie gaat over de toekomst van Haarlemmermeer. We willen dat mensen hier gezond en veilig kunnen leven. We willen veel: ruimte voor wonen, werken, ontspannen in het groen en het polderlandschap behouden. Haarlemmermeer wil slim en zuinig omgaan met de ruimte. Hoe doen we dat op een manier die past bij het gebied en de mensen die er leven? Daarvoor staan in de Omgevingsvisie alle ambities en opgaven op een rij. De gemeente gebruikt de Omgevingsvisie om keuzes te maken over ontwikkelingen zoals nieuwe woonwijken, wegen, winkels, bedrijven of groengebieden. De Omgevingswetexterne-link-icoon verplicht gemeenten om een Omgevingsvisie te maken.

Het gaat in de Omgevingsvisie bijvoorbeeld om verkeer en vervoer, water, milieu en natuur. Maar ook om het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook om sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid

De gemeenteraad heeft de 'Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040' op 3 maart 2022 vastgesteld. 

Iedereen kon meepraten

Inwoners en ondernemers konden in het voorjaar van 2019 meepraten over de Omgevingsvisie tijdens de omgevingsgesprekken. Ook de discussie van de jongerengemeenteraad op 3 juli 2019 was inbreng voor de Omgevingsvisie. Dat geldt ook voor de resultaten van de digitale vragenlijsten die eind 2018/begin 2019 zijn verspreid. Via sociale media, het Digipanel en het Jongerenpanel. Met de inbreng van de omgevingsgesprekken en de andere reacties van bewoners en ondernemers is in 2019 de concept-Omgevingsvisie gemaakt. Dat was de 70-procentversie. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben hierover begin 2020 gesproken. Ook konden deelnemers van de omgevingsgesprekken toen reageren. Op 29 september 2021 vond een online informatiebijeenkomst plaats over de Omgevingsvisie. U kunt deze live uitzending hieronder terugkijken.

Presentatie ontwerp-omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

In september en oktober 2021 lag de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage. 35 personen, organisaties en andere overheden hebben een zienswijze ingediend. Hoe we die hebben verwerkt, staat in de nota van beantwoording. De gemeenteraad heeft de nota en de Omgevingsvisie op 3 maart 2022 vastgesteld. Deze nota kunt u hier teruglezen vanaf pagina 163externe-link-icoon.

Lees hier het verslag van het debat in de Jongerengemeenteraad over de Omgevingsvisie. U kunt ook het debat terugkijken op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon.

Jongerenraad praat over toekomst

In juli 2019 debatteerde de Jongerengemeenteraad over de toekomst van Haarlemmermeer. Foto: Jur Engelchor