.

Omgevingswet

In 2021 gaat de Omgevingswet in

De Omgevingswet komt eraan. Regels uit 26 verschillende wetten worden in de Omgevingswet samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Er zijn minder regels nodig. Dit maakt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker. De Omgevingswet gaat uit van: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk, vertrouwen.

Lees hier meer over de Omgevingswet.

Gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer gebruikt de Omgevingswet om de kwaliteit van Haarlemmermeer verder te versterken. Dit gaat in samenwerking met inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden en maatschappelijke organisaties.

De onderstaande hoofdthema’s staan centraal:

  • ruimte voor ontwikkeling en zorgen voor kwaliteit – als maatschappelijke doelstelling;
  • moderne informatievoorziening en dienstverlening. Digitaal en mogelijkheid tot persoonlijk contact – als middel;
  • integraal werken, openstaan voor (nieuwe) ideeën en een participatieve aanpak – als houding;
  • Haarlemmermeer werkt samen met andere overheden en partners aan de in- en uitvoering van de wet.

Meedenken over het hele proces? Laat het weten via: omgevingswet@haarlemmermeer.nl

Nieuws