Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. Deze wet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft effect op iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving.

De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. Regels uit 26 verschillende wetten worden samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Door het samenvoegen van wetten zijn minder regels nodig. Zo wordt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker. Belangrijke uitgangspunten van de omgevingswet zijn: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk en vertrouwen.

Bekijk dit handig filmpje van de Rijksoverheid waarin uitgelegd wordt wat de voordelen zijn van de Omgevingswet.
 

De Omgevingswet kent de volgende deelsporen:

  Voor meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, kunt u kijken op het Omgevingswetportaal.