Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! Deze wet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft impact voor iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving.

De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt.  Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. Regels uit 26 verschillende wetten worden samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Door de bundeling van wetgeving zijn minder regels nodig. Zo wordt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker geformuleerd. Belangrijke uitgangspunten zijn: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk en vertrouwen.
 

De Omgevingswet kent de volgende deelsporen:

  Voor meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, kunt u kijken op het Omgevingswetportaal.