Omgevingswet

In 2021 gaat de Omgevingswet in

De Omgevingswet komt eraan. Regels uit 26 verschillende wetten worden in de Omgevingswet samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. Er zijn minder regels nodig, dit maakt de wetgeving duidelijker en overzichtelijker. De Omgevingswet gaat uit van: ruimte voor initiatief, lokaal maatwerk, vertrouwen.

Deze wet wordt de basis voor alle regelgeving in de fysieke leefomgeving. Van ruimte, wonen en infrastructuur tot milieu, natuur en water. De Omgevingswet heeft effect op iedereen die iets wil in de fysieke leefomgeving. De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in.

Bekijk dit filmpje van de Rijksoverheid waarin de voordelen van de Omgevingswet worden uitgelegd. Meer informatie van de Rijksoverheid over de Omgevingswet, is te vinden via het Omgevingswetportaal.

Gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer gebruikt de Omgevingswet om in samenwerking met inwoners, ondernemers, dorps- en wijkraden en maatschappelijke organisaties, de kwaliteit van Haarlemmermeer verder te versterken.

De volgende hoofdthema’s staan centraal:

  • ruimte voor ontwikkeling en waarborgen voor kwaliteit – als maatschappelijke doelstelling;
  • eigentijdse informatievoorziening en dienstverlening (digitaal en mogelijkheid tot persoonlijk contact) – als middel;
  • integraal werken, openstaan voor initiatieven en een participatieve aanpak – als houding;
  • Haarlemmermeer werkt samen met andere overheden en ketenpartners aan de in- en uitvoering van de wet.

Meedenken over het hele proces? Laat het weten aan het programmateam: omgevingswet@haarlemmermeer.nl