Gras maaien

De gemeente maait het ene stuk gras vaker dan het andere. Op sommige plekken is het gras daardoor korter en soms is het langer. Op andere plekken maait de gemeente juist vaker. Wilt u weten wanneer er in uw wijk gemaaid wordt? Bekijk dit dan op de kaart.

Hoe vaak maait de gemeente?

Per soort gras verschilt het moment van grasmaaien. De gemeente houdt rekening met verkeersveiligheid, gebruik en natuur. Op kruisingen maaien we vaker. Zo zien verkeersdeelnemers elkaar beter. Als een grasveld wordt gemaaid, controleren we eerst op aanwezige beschermde bloemen, planten en dieren. Hier wordt ruim omheen gemaaid. Dit is in grote lijnen het maaibeleid van de gemeente. Maaien en afvoeren doen we met verschillende machines en soorten grasmaaiers.

Bekijk de kaart Gras maaien per gebiedexterne-link-icoon. Op de kaart staan de plekken met gras die de gemeente onderhoudt. Sportvelden en grote parken als het Haarlemmermeerse bos onderhouden wij niet.

Maaien per soort gras

Het hangt van het soort gras af en de plek wanneer de gemeente maait. Daarom maaien we op verschillende momenten. Hieronder vindt u per soort gras wanneer en hoe vaak de gemeente maait.

 • Bermen en (natuurvriendelijke) oevers: bermen maaien we 2 keer per jaar door te klepelen. Dat gebeurt in mei/juni/juli en in september/oktober. Het gras wordt dan fijn gemaaid en blijft achter. In juni maaien we geen gras en riet langs de waterkant. Daar kunnen namelijk vogels of kleine zoogdieren in zitten. Bij natuurvriendelijke oevers maaien we daarom zelfs niet elk jaar. We halen wel planten en riet weg, zodat het water goed kan doorstromen.
 • Gazons: om het gras er netjes uit te laten zien, maaien we gazons regelmatig. De hoogte van het gras is tussen de 2 en 9 centimeter. Dit soort gras wordt nog weinig geplant.
 • Kruidenrijk gras: we maaien 1 keer per jaar in september/oktober. Daardoor kunnen kruiden zich goed ontwikkelen en gaan ze bloeien. Binnen ongeveer 7 weken maaien we het gras en voeren het af.
 • Recreatief gras: dit gras ziet er verzorgd uit, omdat we hier regelmatig maaien. Het gras mag tussen de 7 en 12 centimeter hoog worden.
 • Schraal gras: dit gras maaien we 2 keer per jaar, in juni/juli en in september/oktober. Omdat dit gras langer blijft staan, gaan kruiden bloeien. Dit gras staat langs wegen, sloten en op grote grasvelden. En is een belangrijke voedselbron voor dieren. Binnen ongeveer 5 tot 7 weken maaien we het gras en voeren we het af.
 • Wadi: een wadi is een lager gelegen groenstrook. Het is bedoeld om regenwater op te vangen en langzaam in de bodem op te nemen. Een wadi wordt tegelijk met kruidenrijk gras 1 keer per jaar in september/oktober gemaaid.

Gras waarop speeltoestellen, bankjes en hekken staan maaien we ook. Het verschilt per plek hoe vaak we dat maaien.

Hoe maait de gemeente?

Er zijn verschillende manieren om te maaien:

 • Sinusmaaien: bij sinusmaaien wordt 1/3 van de grassen gemaaid. Zo ontstaat meer afwisseling in grassen met verschillende hoogtes. Dit is goed voor het aantal verschillende planten, dieren en insecten, zoals vlinders en bijen. Sinusmaaien gebeurt op akkers en weiden, kruidenrijk gras en schraal gras.
 • In het najaar niet grasmaaien: op verschillende plekken maait de gemeente geen grassen meer in het najaar. Dit heet winterbeeld. De grassen blijven in de winter staan. Dit geeft meer afwisseling en is goed voor het aantal verschillende planten en dieren.
 • Bijzondere planten ontwijken: soms staan er bijzondere planten tussen het gras, zoals wilde orchideeën, veldsalie en zonneroosjes. Daar maaien we omheen.
 • Bloembollen ontwijken: in sommige grasvelden staan bloembollen. Als deze bloeien, maait de gemeente niet. Dit gebeurt wel ongeveer een maand nadat de bloembollen zijn uitgebloeid.
 • Natuurlijke oevers laten zoals ze zijn: de natte, natuurlijke, oevers worden elk jaar of om het jaar gemaaid. Het gaat hier vooral om het maaien van riet.

Waarom maait de gemeente minder vaak?

Ruim 60% van het groen in Haarlemmermeer bestaat uit grassen. Minder maaien betekent meer kansen voor kruiden en bloemen in bermen, bij sloten en andere groengebieden. Dit is goed voor insecten, vlinders en vogels. De verschillende planten, bloemen en dieren neemt toe en een bloemrijk gras geeft een kleurrijk gezicht.

Gaat de gemeente onkruid op een duurzame manier tegen?

Gemeente Haarlemmermeer gaat onkruid tegen op verhardingen. Bijvoorbeeld op stoepen en in goten. Dat gebeurt op een duurzame manier. Het is namelijk wettelijk niet meer toegestaan om middelen met gif te gebruiken. Onkruid verwijderen gebeurt door te vegen, te borstelen en te branden. Maar ook met heet water en hete lucht. Meerlanden is verantwoordelijk voor het tegengaan van onkruidexterne-link-icoon in Haarlemmermeer.

Milieuvriendelijke aanpak

Het is verboden om met gif onkruid te verwijderen. Dat is beter voor het milieu. Het gif komt niet meer in het slootwater terecht. En veroorzaakt daardoor geen schade aan planten en dieren. Ook komt het niet meer terecht in de bronnen voor drinkwater.

Onkruid verwijderen

Het verwijderen van onkruid kost nu alleen veel tijd. Duurzame middelen tegen onkruid verwijderen  het onkruid niet bij de wortel. Daardoor komt het onkruid sneller terug. Daarom zijn er door het jaar heen grote verschillen op straat tussen ‘onkruidvrij’ en ‘met onkruid’. Om de straten zoveel mogelijk onkruidvrij te houden, gaat Meerlanden vaker langs stoepen en straten, als dat nodig is. Ook in het weekend.

Kijk voor meer informatie over het bestrijden van onkruid op een gifvrije manierexterne-link-icoon op de website van Meerlanden.

Wat doet de gemeente tegen grasaren?

In de zomermaanden groeien er grasaren tussen tegels en in lange grassen. Vanaf juni tot en met augustus is de kans van het oplopen van de aren het grootst. Dit zijn zaden met een weerhaakje die gemakkelijk in vachten van dieren blijven hangen. Dit kan leiden tot ontstekingen bij de dieren.. Daarom maait de gemeente grasaren langs looppaden in recreatie- en hondenlosloopgebieden.

Het is niet mogelijk om alle grasaren te verwijderen, omdat ze op veel plekken groeien.

Hoe vaak worden sloten schoongemaakt?

De sloten worden 1, 2 of 3 keer per jaar schoongemaakt. Sloten zorgen voor afvoer van water. Zolang het water weg kan, kunnen planten blijven staan. Dit zorgt voor een betere leefomgeving voor planten en dieren.