Geluidsontheffing

Gaat u bouwen en maakt dit lawaai? Dit kan zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Vraag in zo'n geval een geluidsontheffing aan. Voert u de werkzaamheden ’s nachts uit? Dan is een geluidsontheffing altijd nodig. Zijn de werkzaamheden overdag? Dan heeft u een geluidsontheffing nodig als het geluid harder is dan 60 dB(a) (decibel).

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om een ontheffing te kunnen krijgen?

U krijgt de ontheffing alleen bij werkzaamheden die:

 • Echt nodig zijn.
 • Niet te lang duren.
 • Niet onderbroken kunnen worden.
 • Niet op een ander tijdstip kunnen plaatsvinden.

Waar moet ik op letten tijdens de werkzaamheden?

 • U informeert omwonenden vooraf.
 • U doet er alles aan om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken.
 • Tijdens de werkzaamheden is iemand namens de aanvrager telefonisch bereikbaar voor informatie of klachten.

Hoe vraag ik een geluidsontheffing aan?

U vraagt de geluidsontheffing aan door een e-mail te sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Doe dit uiterlijk 8 weken voordat de werkzaamheden beginnen. 

U kunt de ontheffing ook aanvragen via de post. Stuur uw aanvraag dan naar het volgende adres:

Gemeente Haarlemmermeer
Cluster Veiligheid - Team Vergunningen
Postbus 250
2130 AG Hoofddorp

Wat heb ik nodig voor de aanvraag?

 • Een akoestisch rapport of een opgave van de geluidsproductie die u verwacht.
 • Data en tijdsperiode: dag, avond of nacht.
 • De exacte locatie van de werkzaamheden.
 • Gemotiveerde redenen waarom u juist op dit tijdstip de werkzaamheden moet uitvoeren.

Wat kost een aanvraag?

Het behandelen van uw aanvraag kost geld.

 • Wilt u met een vrachtauto tussen 23.00 en 7.00 uur op een weg rijden die niet door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als een weg (routering)? Dan kost een aanvraag € 127,10. 
 • Wilt u in de openlucht (recreatie)toestellen, geluidsapparaten, (bouw)machines, motorvoertuigen of bromfietsen gebruiken? Of activiteiten uitvoeren waarbij u voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder veroorzaakt? Dan kost een aanvraag € 127,10.

Waar kan ik vragen stellen?

Neem bij vragen contact op met de gemeente via info@haarlemmermeer.nl of via 0900 1852.