Veelgestelde vragen

Op deze pagina leest u de meest gestelde vragen over de nieuwe manier van afval scheiden.

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met publieksinformatie van Meerlanden via 0297-381717 of via pi@meerlanden.nl

Afval scheiden

De nieuwe manier van afval scheiden wordt wijk voor wijk ingevoerd. De wijken waar de eerdere afvalproef is afgerond (Rijsenhout-Zuid en Linquenda) zijn als eerste aan de beurt. U wordt op uw adres geïnformeerd zodra uw wijk aan de beurt is. U kunt ook de website www.haarlemmermeer.nl/afvalscheiden in de gaten houden.

We begrijpen dat het niet altijd makkelijk is om afval te scheiden. Toch is het wel belangrijk. Lees hierover op de pagina Waarom afval scheiden?. Hier leest u ook waarom de gemeente heeft gekozen voor bronscheiding en niet voor nascheiding. 

De nieuwe manier van afval scheiden helpt juist bij het voorkomen van volle containers. De meeste inwoners krijgen een eigen rolemmer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). Daarnaast komen er ondergrondse containers voor PBD en Papier bij hoogbouw. Zo kunt u uw afval beter kwijt.
Verder leggen de gemeente en Meerlanden uit hoe afval op de juiste manier aangeboden moet worden. Het voorkomen van afval dumpen hoort hierbij. Er zijn daarvoor diverse informatiemiddelen ontwikkeld. Bovendien houden handhavers toezicht op dumpingen. Er staat een boete van €104 op het op straat plaatsen van afval. Benieuwd wat de gemeente verder doet tegen afvaldumpingen? Lees dan dit artikelexterne-link-icoon

Rolemmers

Uit analyses van Haarlemmermeers Restafval blijkt dat er nog veel grondstoffen in het Restafval zitten, zo’n 92%. Afval dat nog veel in het Restafval zit, is bijvoorbeeld Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT&E, 42%) en Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD, 19%). Maar ook Textiel, Glas, Papier en apparaten worden in het Restafval gevonden. In de nieuwe manier van afval scheiden heeft u rolemmers voor GFT&E en PBD. Deze worden vaker geleegd. Zo helpen we u grote stappen te zetten in het verminderen van de hoeveelheid Restafval. Het Restafval bestaat dan nog vooral uit afval zoals pizzadozen, koffiecups, kattengrit en hygiënisch afval (zoals luiers, medisch afval). Dit afval kan nu nog niet gescheiden ingeleverd worden.
De inwoners van Rijsenhout-Zuid hebben in 2017 tijdens de afvalproef “Winst uit je Afval” een resultaat van 47 kilo Restafval per inwoner per jaar gehaald. Op basis van dit resultaat, blijkt dat een Restafvalrolemmer van 80 liter die 1 keer per 4 weken wordt geleegd genoeg is.
Denkt u dat u niet uitkomt met een rolemmer van 80 liter? Dan kunt u kiezen voor een rolemmer van 140 liter. U betaalt voor deze grotere rolemmer jaarlijks een extra bedrag via de afvalstoffenheffing.

Door afval goed te scheiden kunt u stankoverlast voorkomen. Uit analyses van Haarlemmermeers Restafval blijkt dat nog 42% bestaat uit Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten. Dit afval kunt u weggooien in de rolemmer voor GFT&E. Deze rolemmer wordt 42 keer per jaar geleegd (zomers wekelijks, in winter 1x per 2 weken). Ook Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) gaan niet meer in de rolemmer voor Restafval, maar in een aparte rolemmer. Deze wordt 1 keer per 2 weken geleegd. Het Restafval bestaat dus vooral nog uit afval zoals pizzadozen, koffiecups, kattengrit en hygiënisch afval (zoals luiers, medisch afval). Voor geuroverlast van deze laatste twee helpt het om het in goed afsluitbare zakken weg te gooien.

Spuiten, injectienaalden en restanten van medicijnen brengt u terug naar de apotheek. Doe dit niet bij het Restafval. Spuiten kunnen bijvoorbeeld gevaarlijk zijn voor mensen die het afval verwerken.
Stomazakken, incontinentiemateriaal, infuuszakken, hulpmiddelen bij sondevoeding en nierdialysemateriaal horen wel bij het Restafval. Er zitten namelijk sporen van medicijnen of bacteriën in.
Als u medisch afval of incontinentiemateriaal heeft, is een 80 liter rolemmer die 1 keer per 4 weken wordt geleegd niet voldoende. Daarom zijn er in deze situaties maatwerkoplossingen mogelijk. U ontvangt meer informatie over de maatwerkoplossingen als uw wijk aan de beurt is om over te gaan op de nieuwe manier van afval scheiden. Komt u er met die maatwerkoplossingen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de grondstofcoaches. Mail hiervoor naar grondstofcoach@meerlanden.nl of bel naar Publieksinformatie van Meerlanden via 0297-381717.  

We begrijpen deze zorg heel goed. Het gebruik van luiers veroorzaakt gemiddeld zo’n 20 kilo Restafval per kind per maand. In deze situatie is maatwerk mogelijk. U ontvangt meer informatie over de maatwerkoplossingen als uw wijk aan de beurt is om over te gaan op de nieuwe manier van afval scheiden. Komt u er met die maatwerkoplossingen niet uit? Dan kunt u contact opnemen met de grondstofcoaches. Mail hiervoor naar grondstofcoach@meerlanden.nl of bel naar Publieksinformatie van Meerlanden via 0297-381717. Ook zijn er voorbeelden van ouders die gebruik maken van wasbare luiers. Lees hier meer over wasbare luiersexterne-link-icoon.

Voor PBD is het standaardformaat rolemmer 140 liter. U kunt ook kiezen voor een grotere rolemmer van 240 liter. Is een emmer van 240 liter niet genoeg voor u? Dan kunt u zonder extra kosten voor de afvalstoffenheffing een tweede rolemmer nemen. U betaalt €19,50 administratiekosten. Hiervoor kunt u contact opnemen met Meerlanden Publieksinformatie via 0297-381717 of pi@meerlanden.nl.
U kunt PBD ook kwijt in ondergrondse containers bij supermarkten. De containers voor PBD in de wijk gaan weg. Deze worden opnieuw gebruikt bij flats en appartementencomplexen. In de digitale afvalkalender van Meerlanden vindt u de dichtstbijzijnde ondergrondse container. U kunt uw PBD ook gratis inleveren bij de milieustraat van Meerlanden.

U kunt de rolemmer voor PBD niet weigeren. PBD-afval neemt 40% van de ruimte in de rolemmer in. Dat past straks niet meer in de kleinere rolemmer voor Restafval. Bovendien gaan de ondergrondse containers voor PBD in de wijk weg. Deze containers worden opnieuw gebruikt bij flats en appartementencomplexen.

Nee, het plaatsen van ondergrondse containers kost veel geld. Bovendien wordt er met dit systeem meer Restafval weggegooid dan met rolemmers. Door vooral met rolemmers te werken, worden er dus meer grondstoffen opgehaald en hoeft er minder Restafval verbrand te worden. Uiteindelijk pakt dit financieel voordeliger uit.

Nee, de wagens van Meerlanden komen dan wel vaker langs, maar er wordt ook veel meer afval gescheiden. Doordat dit afval gescheiden kan worden verwerkt en hergebruikt, is het milieuvoordeel groot. Dit compenseert met gemak de extra ritten. Daarnaast rijden de wagens van Meerlanden op biogas. Dit wordt in de Groene Energiefabriek gemaakt van uw Groente-, Fruit- en Etensresten.

Alle nieuwe rolemmers zijn gechipt en gekoppeld aan een adres en niet aan een persoon (naam). De inzamelwagens van Meerlanden zijn uitgerust met apparatuur om de rolemmers te scannen en op termijn ook te wegen. Zo kan de rolemmer gewogen worden, kan er worden geteld hoe vaak een rolemmer aan de weg staat en kan worden geregistreerd hoeveel rolemmers er in omloop zijn. Ook wordt er zo voor gezorgd dat bekend is welke rolemmers geleegd worden en juist worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Hiermee kan Meerlanden op basis van het gewicht de inzet van medewerkers en materiaal beter inplannen. Maar ook kunnen de rijroutes aan de hand van de werkelijke situatie beter worden ingepland. De gegevens worden geanonimiseerd voor de interne bedrijfsvoering gebruikt en zijn niet openbaar. Meer informatie over gegevensverwerking vindt u op de website van Meerlandenexterne-link-icoon

Ondergrondse containers

De ondergrondse containers komen op logische plekken. Minimale overlast, goede bereikbaarheid en veiligheid zijn belangrijk. De gemeente stelt hiervoor locatieplannen op. Lees hier meer over de containerlocaties. Bewoners van de hoogbouwwijken worden hierover op adres geïnformeerd.

U kunt reageren op een locatieplan als u belanghebbende bent. Bijvoorbeeld wanneer u zelf gebruik gaat maken van een container. Of als deze in een straal van 100 meter om uw huis wordt geplaatst. U kunt dan een zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van uw zienswijze vindt u hier

Dit kan alleen als u eerder een zienswijze heeft ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) stelt het definitieve locatieplan vast. Daarna is het mogelijk om binnen 6 weken een beroep in te dienen bij de rechtbank. We informeren indieners van een zienswijze tijdig op hun adres wanneer deze periode begint. Meer informatie over het indienen van uw zienswijze en beroep vindt u hier

Nee. Als u uw afval goed scheidt, houdt u nog maar weinig Restafval over. Het meeste afval kunt u weggooien in de containers voor Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT&E) of Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). Het Restafval bestaat dan vooral nog uit afval zoals pizzadozen, koffiecups en kattengrit. Dit afval kan nu nog niet gescheiden worden ingeleverd.

Nee, u krijgt straks een afvalpas voor de ondergrondse container voor Restafval. Met deze pas kunt u de ondergrondse container(s) voor Restafval openen. Waar deze containers staan, leest u in de brief die u thuis krijgt. De containers voor Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten, Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken, Papier en Glas zijn open voor iedereen.

Als we straks de nieuwe manier van afval scheiden gaan invoeren, kijkt de gemeente ook naar hoeveel containers er nodig zijn voor Papier. Bij laagbouwwijken wordt bekeken of het nodig is dat de PBD-containers worden omgezet naar Papiercontainers. U kunt uw Papier ook altijd gratis naar de milieustraat van Meerlanden brengen.  

Ons Restafval bestaat nog voor het grootste gedeelte uit grondstoffen die we kunnen hergebruiken, zoals GFT&E, PBD, oud papier en glas. Daarom breidt de gemeente de inzamelmogelijkheden voor het inzamelen van de grondstoffen uit en verkleint de gemeente waar kan de inzamelmogelijkheden voor Restafval. Dat betekent bij nieuwe ondergrondse containers voor Restafval dat de inworptrommels kleiner zijn. Inwoners die gebruikmaken van deze nieuwe ondergrondse Restafvalcontainers worden hierover per brief geïnformeerd en ontvangen een Restafvalzak die past in de nieuwe container voor Restafval. Wil je meer weten waarom die kleine zak goed past als u uw afval goed scheidt? Op deze pagina leest u daar meer over

Afvalstoffenheffing betalen

De hoogte van de afvalstoffenheffing in 2023 kunt u hier vindenexterne-link-icoon. U vindt daar de bedragen voor alle verschillende manieren van afvalinzameling. Afhankelijk van de grootte van uw rolemmer voor Restafval is dit bedrag hoger dan het basisbedrag. Eventueel betaalt u ook extra wanneer u maatwerk aanvraagt. 

De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door 2 dingen: de kosten voor het ophalen en verwerken van afval en de inkomsten van grondstoffen. Het verschil hiertussen is de afvalstoffenheffing. De kosten voor het ophalen van afval zijn afhankelijk van verschillende dingen. Hierbij kunt u denken aan de marktprijzen, maar ook aan het gedrag van inwoners. Het kost namelijk ook geld als Meerlanden apart moet rijden voor zakken of spullen die naast de container zijn gezet.

Als we niet over gaan op de nieuwe manier van afval inzamelen, is het zeker dat de afvalstoffenheffing stijgt. Het verbranden van Restafval wordt steeds duurder. Het verwerken van grondstoffen is minder duur dan het verbranden van Restafval én beter voor het milieu. Met de nieuwe manier van afval scheiden wil de gemeente voorkomen dat de afvalstoffenheffing heel hard stijgt. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt jaarlijks bepaald bij de Programmabegroting.

De afvalstoffenheffing wordt per maand berekend. Moet u in de nieuwe situatie meer of juist minder afvalstoffenheffing betalen? Dan krijgt u een nieuwe aanslag voor de nog overgebleven maanden vanaf het moment dat uw oude rolemmer voor Restafval is ingenomen. Bijvoorbeeld: is uw oude rolemmer in september ingenomen? Dan krijgt u vanaf 1 oktober een nieuwe aanslag voor de maanden oktober – december. Deze maanden (oktober – december) worden op uw oude aanslag gecorrigeerd.

Overig

U kunt het hele raadsvoorstel vinden op de site van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Klik hier om direct naar het raadsvoorstel te gaanexterne-link-icoon

Binnen de metropoolregio Amsterdam onderzoeken gemeenten en 2 provincies hoe duurzame ideeën kunnen worden opgestart. Denk hierbij aan het uitbreiden van de verantwoordelijkheid van producenten. Of hoe vormgegeven kan worden aan het verbod op plastic producten voor eenmalig gebruik. Haarlemmermeer heeft zich eerder al aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Vanaf 1 juli 2021 is er ook statiegeld kleine plastic flesjes en per 31 december 2022 wordt ook statiegeld op blik ingevoerd. Zo wordt voorkomen dat blik en kleine plastic flessen op straat en in de zee terecht komen.

Fijn dat u zich inzet om het zwerfafval te verminderen. U kunt contact opnemen met Meerlanden Publieksinformatie om afspraken te maken over het ophalen van het door u verzamelde afval. Contact met Meerlanden Publieksinformatie via 0297-381717 of pi@meerlanden.nl.

Het ophalen en verwerken van afval wordt betaald van de afvalstoffenheffing. De hoogte van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door 2 dingen: de kosten voor het ophalen en verwerken van afval en de inkomsten van grondstoffen. Het verschil hiertussen is de afvalstoffenheffing. De gemeente mag niet méér kosten bij inwoners in rekening brengen dan dat ze betaalt voor het ophalen en verwerken van afval. De gemeente maakt dus geen winst op de afvalstoffenheffing.