.

Containerlocaties

Op bepaalde locaties worden ondergrondse containers voor Restafval, Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT&E) en Plastic verpakking, Blik en Drinkpakken (PBD) geplaatst. Op deze pagina vindt u een kaart met de locaties.

Deze nieuwe containerlocaties hebben een naam en zijn vastgelegd in locatieplannen in het aanwijzingsbesluit. U krijgt het locatieplan thuisgestuurd bij uw eerste brief over de nieuwe manier van afval scheiden. In de kaart hieronder ziet u de nieuwe containerlocaties ook. De locaties voor de ondergrondse containers zijn gebaseerd op een aantal richtlijnen.  

Aan huishoudens in een flat of appartement zijn één of meerdere containers voor Restafval toegewezen. Dit wordt vastgelegd in het toewijzingsbesluit. In uw ontvangen brief staat de naam van de toegewezen container(s) vermeld. 

Deze pagina wordt aangevuld wanneer de locatieplannen en de (ontwerp) aan- en toewijzingsbesluiten bekend zijn. 

Ontwerp aan- en toewijzingsbesluiten

Wilt u het gehele ontwerp aan- en toewijzingsbesluit inzien? U vindt deze op www.officielebekendmakingen.nl.

Wilt u reageren of meer weten over het besluit? 

U kunt reageren op het ontwerp aan- en toewijzingsbesluit. Dit doet u door uw zienswijze in te dienen. Meer informatie over hoe u dit doet en hoe de keuze voor de locaties is gemaakt vindt u op deze pagina