Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Waarom afval scheiden?

Haarlemmermeer wil huishoudens helpen om hun afval beter te scheiden. Daarom heeft de gemeente een plan voor een nieuwe manier van afval scheiden opgesteld.

Haarlemmermeerders scheiden al jaren hun afval. Toch werd er in 2020 nog zo'n 200 kilo Restafval per inwoner weggegooid. Dit belandt nu in de verbrandingsoven. Dat is zonde, want door het afval goed te scheiden, kunnen er allemaal nieuwe grondstoffen en producten van gemaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan compost, biogas, kleding, papier of plastic producten. Zo hoeven er geen nieuwe grondstoffen gebruikt te worden. En dat is goed voor het milieu. Met de nieuwe manier van afval scheiden helpt de gemeente inwoners om hun afval beter te scheiden. Hiermee sluit Haarlemmermeer bovendien aan bij het landelijke programma Van Afval- naar Grondstoffeninzameling (VANG) dat voor alle gemeenten in Nederland geldt. Hierin staat dat de hoeveelheid Restafval in 2025 terug moet naar 30 kilo per inwoner per jaar.

Bovendien wordt het verbranden van Restafval steeds duurder. Het verwerken van grondstoffen is minder duur dan het verbranden van Restafval én beter voor het milieu. Met de nieuwe manier van afval scheiden, wil de gemeente voorkomen dat de afvalstoffenheffing heel hard stijgt.

Meer afval scheiden klinkt goed, maar is dit doel wel haalbaar?

Het is zeker een haalbaar doel. Uit onderzoek naar ons Restafval blijkt namelijk dat ruim 90% uit bruikbare grondstoffen bestaat. Dat zie je goed op het plaatje hieronder. Deze grondstoffen kunnen goed worden hergebruikt als we het scheiden. Daarom maakt Haarlemmermeer afval scheiden makkelijker door meer gescheiden afval aan huis op te halen, zoals Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD). 

Op deze afbeelding ziet u hoeveel grondstoffen er nog in het Restafval zitten.

Deze afbeelding toont hoeveel grondstoffen er nog in het Restafval zitten.

We begrijpen dat de wijzigingen even wennen zijn. Uit ervaringen in andere gemeenten weten we dat, na een periode om aan het nieuwe systeem te wennen, er hele goede resultaten worden gehaald. Ook in Haarlemmermeer kunnen we deze resultaten behalen. Zo maken we samen de afvalinzameling milieuvriendelijker.

Ik draag graag bij aan het milieu, maar is afval scheiden nou echt beter voor het milieu?

Absoluut! Door afval goed te scheiden, kunnen we er nieuwe producten van maken. En hoeven we geen nieuwe grondstoffen te gebruiken. Een broodjeaapverhaal dat helaas nog steeds de ronde doet, is dat al het afval op één hoop gaat en vervolgens wordt verbrand. Dat is niet het geval. Van papier wordt nieuw papier gemaakt en van glas nieuw glas. Meerlanden verwerkt GFT en Etensresten in hun Groene Energiefabriek tot 5 nieuwe producten: biogas, CO2, warmte, compost en water. Die producten worden lokaal weer gebruikt. Het water bijvoorbeeld voor de stratenreiniging en gemengd met zout als pekelwater bij de gladheidsbestrijding. Warmte voor de kassen in de buurt, biogas om op te rijden en compost voor verbetering van de bodem. En ook van uw Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) kunnen weer nieuwe producten gemaakt worden. Bovendien worden kapotte spullen zoveel mogelijk uit elkaar gehaald en apart afgevoerd voor hergebruik van het materiaal. In deze filmpjes ziet u meer voorbeelden van wat er van uw afval gemaakt kan worden:

Maar kunnen we ons afval niet beter achteraf laten scheiden?

Nee, in Haarlemmermeer is zorgvuldig gekeken naar alle voor- en nadelen van zowel bronscheiding (direct door inwoners) en nascheiding (pas bij de afvalverwerker). Uiteindelijk bleek dat bronscheiding voor Haarlemmermeer echt het beste is. Hiervoor zijn verschillende redenen:

  • Landelijk onderzoek van Rijkswaterstaat laat zien dat met bronscheiding minder Restafval wordt weggegooid. Om de landelijke doelen van 30 kilo Restafval per persoon per jaar te behalen is bronscheiding dus de beste keuze.
  • Minder Restafval weggooien helpt ook bij het zo laag mogelijk houden van de afvalstoffenheffing. Dat komt omdat het verbranden van Restafval steeds duurder wordt. Die kosten komen via de afvalstoffenheffing voor rekening van inwoners.
  • Nascheiding werkt vooral in grote steden. Daar is veel hoogbouw (meer dan 50%), waardoor de mogelijkheden voor bronscheiding beperkt zijn. 
  • Bronscheiding levert een betere kwaliteit aan grondstoffen op. Dit betekent dat de grondstoffen, zoals Plastic, Papier en GFT&E, beter hergebruikt kunnen worden.
  • Bronscheiding zorgt er ook voor dat we meer bewust worden van het afval dat we elke dag weggooien. Hoe minder afval we in huis halen, hoe beter. Zo zetten we ook samen de volgende stap naar het voorkomen van afval.